ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000    În vederea corelării unor reglementări adoptate prin ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului cu Programul de guvernare acceptat de Parlament în şedinţa din 28 decembrie 2000,în temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Pe data de 1 ianuarie 2001 se suspenda aplicarea ordonanţelor şi ordonanţelor de urgenta ale Guvernului, aflate în procedura de legiferare, până la adoptarea legilor de aprobare sau de respingere de către Parlament, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2. (2) Pe perioada suspendării ordonanţelor şi ordonanţelor de urgenta ale Guvernului prevăzute la alin. (1) se aplică reglementările în materie existente la data intrării în vigoare a acestor ordonanţe.  +  Articolul 2Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 230/2000 privind organizarea şi funcţionarea fondurilor universale de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 4 decembrie 2000, se abroga.  +  Articolul 3Până la data de 31 martie 2001 Guvernul va prezenta Camerei Deputaţilor şi Senatului punctul sau de vedere asupra tuturor proiectelor de legi pentru aprobarea ordonanţelor şi ordonanţelor de urgenta ale Guvernului înscrise pe ordinea de zi a Parlamentului precedent şi care, potrivit art. 60 alin. (5) din Constituţia României, îşi continua procedura în noul Parlament ales la 26 noiembrie 2000 sau care se afla în procedura de avizare la comisiile permanente.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Rodica Mihaela StanoiuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistru pentru relaţia cu Parlamentul,Acsinte Gaspar  +  Anexa 1 Ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernuluia căror aplicare se suspenda1. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 23/1999 pentru abrogarea Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 26 aprilie 19992. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligaţii ale agenţilor economici care furnizează produse şi prestează servicii pentru instituţiile publice din sistemul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 4 iulie 2000, cu modificările ulterioare3. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 98/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, precum şi a Legii locuinţei nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 3 iulie 20004. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 226/2000 privind circulaţia juridică a terenurilor cu destinaţie forestieră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 20005. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 16 noiembrie 20006. Ordonanţa Guvernului nr. 22/2000 privind îmbunătăţirea modului de funcţionare a comisiilor de specialitate constituite pe lângă Ministerul Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 29 ianuarie 20007. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 207/2000 privind modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedura penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 22 noiembrie 2000, în ceea ce priveşte:- art. II pct. 3, cu referire la art. 385^9 alin. 1 pct. 14;- art. II pct. 4, cu referire la art. 385^9 alin. 1 pct. 18;- art. II pct. 5, cu referire la art. 385^9 alin. 3;- art. II pct. 6, cu referire la art. 410 pct. I subpunctul 4;- art. II pct. 7, cu referire la art. 410 pct. I subpunctul 8;- art. II pct. 8-118. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 177/2000 pentru completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 31 octombrie 20009. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 112/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 4 iulie 200010. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 204/2000 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 21 noiembrie 200011. Ordonanţa Guvernului nr. 64/2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 23 august 200012. Ordonanţa Guvernului nr. 132/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 3 septembrie 200013. Ordonanţa Guvernului nr. 74/2000 pentru modificarea art. 9 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 29 august 200014. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 231/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 29 noiembrie 200015. Ordonanţa Guvernului nr. 129/1998 privind declararea ca zona de interes naţional a unui ansamblu din perimetrul central al municipiului Bucureşti, incluzând Noul Centru Civic şi Centrul Istoric, şi stabilirea condiţiilor de realizare a investiţiilor pentru ansamblul urbanistic din aceasta zona, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 199816. Ordonanţa Guvernului nr. 59/2000 privind managementul calităţii în învăţământul superior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 31 ianuarie 200017. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 130/2000 privind modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 4 iulie 200018. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 25 septembrie 200019. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 143/2000 privind organizarea studiilor de masterat din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 28 septembrie 200020. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 168/2000 privind unele măsuri de restructurare a activităţii regiilor autonome prin vânzarea unor active aflate în patrimoniul acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 25 octombrie 2000.  +  Anexa 2 Ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului acăror aplicare se suspenda pe o perioadă de 90 de zile1. Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, cu modificările şi completările ulterioare2. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 219/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000.---------