ORDIN nr. 4.730 din 18 august 2022privind aprobarea programelor pentru susținerea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 29 august 2022  În temeiul prevederilor art. 74 alin. (5) și ale art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 277/2020 privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație,ținând cont de Referatul de aprobare nr. 2.817 din 16.08.2022,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă programele pentru susținerea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, pentru disciplinele limba și literatura română, limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară, limba și literatura maghiară maternă, limba și literatura germană maternă, limba și literatura sârbă maternă, limba și literatura slovacă maternă, limba și literatura croată maternă, limba și literatura italiană maternă, limba și literatura romani maternă, limba și literatura ucraineană maternă și matematică, prevăzute în anexele nr. 1-11.(2) Anexele nr. 1-11*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-11 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția minorități, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 18 august 2022.Nr. 4.730.  +  ANEXE nr. 1-11ANEXEprivind programele pentru susținerea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a