HOTĂRÂRE nr. 1.044 din 18 august 2022pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 22 august 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 22 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIRegulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale pentru Calificări se aprobă prin ordin al ministrului educației, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 18 august 2022.Nr. 1.044.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil. (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 556/2011)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Autorității Naționale pentru Calificări
  ----