ORDIN nr. 2.434/550/2022pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 2.434 din 17 august 2022
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 550 din 12 august 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 18 august 2022  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 14.574/2022 al Ministerului Sănătății și nr. DG 2.678 din 11.08.2022 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 585 se introduce o nouă poziție, poziția 586, cu următorul cuprins:
  586W68897001J05AP01RIBAVIRINUMVIRON 200 mgCAPS.200 mgCN UNIFARM S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. DIN PVC/PVDC/AL X 140 CAPSULEPRF1402,0494992,5020711,793286
  2. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 655 se introduce o nouă poziție, poziția 656, cu următorul cuprins:
  656W59766002L01XB01PROCARBAZINUM (4)NATULAN 50 mgCAPS.50 mgCN UNIFARM S.A.ROMÂNIACUTIE CU 5 BLIST X 10 CAPS.PRF5028,65000031,9916000,000000
  3. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.3 „Hipertensiune pulmonară“, pozițiile 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „1W63291002C02KX01BOSENTANUM**BOPAHO 125 mgCOMPR. FILM.125 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPACE PVC-PE-PVDC/AL X 56 COMPR. FILM.PR5622,00714224,8052853,630786
  2W65305001C02KX01BOSENTANUM**TRACLEER 125 mgCOMPR. FILM.125 mgJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIACUTIE CU 4 BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 14 COMPR. FILM.PR5622,00714224,80528564,051857“
  4. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.3 „Hipertensiune pulmonară“ după poziția 29 se introduce o nouă poziție, poziția 30 cu următorul cuprins:
  „30W68981001C02KX01BOSENTANUM**BOSENTAN 125 mgCOMPR. FILM.125 mgZENTIVA S.A.ROMÂNIACUTIE CU 56 COMPR.PR5618,33928520,6710710,000000“
  5. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.16 „Scleroza sistemică și ulcere digitale evolutive“, pozițiile 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „1W63291002C02KX01BOSENTANUM**BOPAHO 125 mgCOMPR. FILM.125 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPACE PVC-PE-PVDC/AL X 56 COMPR. FILM.PR5622,00714224,8052853,630786
  2W65305001C02KX01BOSENTANUM**TRACLEER 125 mgCOMPR. FILM.125 mgJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIACUTIE CU 4 BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 14 COMPR. FILM.PR5622,00714224,80528564,051857“
  6. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.16 „Scleroza sistemică și ulcere digitale evolutive“, după poziția 2 se introduce o nouă poziție, poziția 3, cu următorul cuprins:
  „3W68981001C02KX01BOSENTANUM**BOSENTAN 125 mgCOMPR. FILM.125 mgZENTIVA S.A.ROMÂNIACUTIE CU 56 COMPR.PR5618,33928520,6710710,000000“
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu 19 august 2022.
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  ----