HOTĂRÂRE nr. 1.334 din 14 decembrie 2000pentru completarea anexei la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 27 decembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 4 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 10 iunie 1999, cu modificările ulterioare, se completează cu imobilele cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Ministru delegat pe lângă
  primul-ministru
  pentru minorități naționale,
  Peter Eckstein-Kovacs
  p. Ministrul funcției publice,
  Ioan Onisei
  Secretariatul de Stat pentru Culte
  Nicolae I. Branzea,
  secretar de stat
  p. Ministrul educației naționale,
  Adrian Gorun,
  secretar de stat
  Ministru de stat,
  ministrul sănătății,
  Hajdu Gabor
  București, 14 decembrie 2000.Nr. 1.334.  +  Anexa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                      Titularul                                                 Actul in baza                                                        actual                                                      caruiaNr.           Adresa                   Actul              al        Destinatia initiala    Folosinta actuala     a intrat in          Observatiicrt.        imobilului             de proprietate     dreptului                                                  proprietatea                                                          de                                                       statului                                                     proprietate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0              1                        2                3                  4                     5                  6                  7──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Str. Roscani nr. 5            Certificatul       Statul roman   Scoala "Talmud         Inspectoratul de     Decretul    (fosta str. Aron Voda         nr. 2.765/1996,                   Thora" mare            stat teritorial      nr. 176/1948    nr. 5), Iasi, judetul Iasi    emis de Directia                                         pentru persoanele                                  Generala a                                               cu handicap Iasi                                  Arhivelor                                  Statului 2. Str. Vasile Alecsandri        C.F. 2914,         Statul roman   Gradina                Teren cu piatra-     Decretul           In prezent    nr. 4, Sighetu                nr. topo 1217                                            monument             nr. 712/1966       monumentul este    Marmatiei, judetul                                                                                                             deteriorat.    Maramures 3. Str. Vlad Tepes nr. 30        Carte de imobil    Statul roman   Scoala de fete         Inspectoratul        Decretul    (fost nr. 29), Ploiesti,      nr. 8.678/1939                                           scolar judetean      nr. 176/1948    judetul Prahova                                                                        Prahova - Liceul                                                                                           "Al. I. Cuza" 4. Str. Spitalelor               Nu exista          Statul roman   Spital israelit        Gradinita cu         Decretul           Dovada proprietatii    (Dr. Ghelerter) nr. 3,                                                                 program normal       nr. 302/1948       se face prin adresa    Vaslui, judetul Vaslui                                                                 nr. 4 Vaslui                            Arhivelor Nationale. 5. Str. Basarabilor nr. 10,      Certificatul       Statul roman   Scoala pentru          Gradinita nr. 28     Decretul    Ploiesti, judetul             nr. 241/1999,                     copii mici             Ploiesti             nr. 176/1948    Prahova                       eliberat de                       "Luca Moise"                                  Directia                                  judeteana                                  a Arhivelor                                  Nationale Prahova 6. Calea Dudesti                 Procesul-verbal    Statul roman   Complexul              Grupul scolar        Decretul    nr. 127, sectorul 3           nr. 32.909/1940                   scolar                 industrial           nr. 176/1948    Bucuresti                     al Comisiunii                     "Ciocanul"             "Timpuri Noi"                                  pentru Infiintarea                                  Cartilor Funciare                                  in Bucuresti 7. Str. Cuza Voda                C.F. 867,          Statul roman   Scoala primara         Scoala ajutatoare    Decretul    nr. 2, Oradea,                transcris in                      confesionala                                nr. 176/1948    judetul Bihor                 C.F. 13871,                                  nr. topo 2069,                                  2068/2, 2070/1,                                  3581/1, 3116/2 8. Str. Zefirului nr. 10,        C.F. 9199,         Statul roman   Scoala                 Casa Armatei         Decretul    Carei, judetul                nr. topo 1965                     evreiasca              Carei                nr. 176/1948    Satu Mare 9. Calea Dudesti                 Procesul-verbal    Statul roman   Gradinita de           Gradinita nr. 19     Decretul           In prezent cladirea    nr. 125B, sectorul 3,         nr. 32.907/1940                   copii "Aleph           Bucuresti            nr. 176/1948       este dezafectata si    Bucuresti                     al Comisiunii                     si Beth"                                                       in stare avansata                                  pentru Infiintarea                                                                               de degradare.                                  Cartilor Funciare                                  in Bucuresti10. Str. Siminoc nr. 25,          Nu exista          Statul roman   Gradinita de           Teren viran          Decretul           Dovada proprietatii    sectorul 3, Bucuresti                                           copii "Ialdei                               nr. 176/1948       se face prin fila                                                                    Iesurin"                                                       din Decretul                                                                                                                                   nr. 176/1948.11. Str. Cluceru Udricani         Procesul-verbal    Statul roman   Locuinta a             Teren viran          Fara titlu    nr. 18, sectorul 3,           nr. 28.586/1940                   Comunitatii    Bucuresti                     al Comisiunii                     evreiesti din                                  pentru Infiintarea                Romania                                  Cartilor Funciare                                  in Bucuresti12. Str. Laptelui nr. 48,         Procesul-verbal    Statul roman   Teren de sport         Teren viran          Decretul    sectorul 3, Bucuresti         nr. 32.908/1940                                                               nr. 217/1989                                  al Comisiunii                                  pentru Infiintarea                                  Cartilor Funciare                                  in Bucuresti13. Intr. Vanatori nr. 13         Procesul-verbal    Statul roman   Sinagoga               Teren viran          Demolat    (fosta Fundatura              nr. 603/1940 al                   "Eisig Ilie"                                conform    Vanatori nr. 9),              Comisiunii pentru                                                             Decretului de    sectorul 5, Bucuresti         Infiintarea                                                                   expropriere si                                  Cartilor Funciare                                                             demolare                                  in Bucuresti                                                                  nr. 152/198014. Str. Prof. Ion Filibiliu      Procesul-verbal    Statul roman   Azil israelit          Spital - Institut    Decretul-lege    nr. 9 (colt cu                nr. 29.125/1940 al                pentru batrani         de expertiza si      nr. 842/1941    str. Romulus nr. 62),         Comisiunii pentru                 "Elisabetheu"          recuperare a    sectorul 3, Bucuresti         Infiintarea                                              capacitatii de                                  Cartilor Funciare                                        munca                                  in Bucuresti15. Bd Dacia nr. 144,             Procesul-verbal    Statul roman   Scoala primara         Teren viran          Decretul    Bucuresti                     nr. 16.100/1940 al                de baieti si                                nr. 176/1948                                  Comisiunii pentru                 fete "Vointa"                                  Infiintarea                                  Cartilor Funciare                                  in Bucuresti16. Str. Anton Pann               Procesul-verbal    Statul roman   Liceul de fete         Scoala generala      Decretul    nr. 44, sectorul 3,           nr. 29.189/1940 al                "Focseneanu"           nr. 72               nr. 176/1948    Bucuresti                     Comisiunii pentru                                  Infiintarea                                  Cartilor Funciare                                  in Bucuresti17. Str. Pictor Marcel            Procesul-verbal    Statul roman   Gradinita              Gradinita            Decretul    Iancu nr. 10 (fosta           nr. 16.052/1940 al                "Ekstein"                                   nr. 176/1948    str. Arges), sectorul 2,      Comisiunii pentru    Bucuresti                     Infiintarea                                  Cartilor Funciare                                  in Bucuresti18. Str. Sborului nr. 7-9         Procesul-verbal    Statul roman   Liceul de baieti       Grup scolar          Decretul           Imobilul care a    (fost nr. 13),                nr. 27.854/1940 al                "Max Asiel"            industrial           nr. 176/1948       apartinut Comunitatii    sectorul 3, Bucuresti         Comisiunii pentru                                                                                evreiesti este partea                                  Infiintarea                                                                                      cu nr. 7 din                                  Cartilor Funciare                                                                                Str. Sborului.                                  in Bucuresti19. Str. Spitalului nr. 15,       C.F. 5567,         Statul roman   Azilul batranilor      Policlinica          Decizia    Radauti, judetul              nr. topo 2782, 47                 evrei din Radauti                           Comitetului    Suceava                                                                                                     provizoriu al                                                                                                                orasului                                                                                                                Radauti                                                                                                                nr. 116/195020. Str. 16 Decembrie             C.F. 27,           Statul roman   Spital evreiesc        Maternitate          Decretul           Etajul II a fost    1989 nr. 24 (fosta            transcris in                                                                  nr. 302/1948       construit ulterior    str. 6 Martie),               C.F. 14479,                                                                                      si ramane in    Timisoara, judetul            nr. topo 17193                                                                                   proprietatea    Timis                                                                                                                          statului.21. Str. Paroseni nr. 8-10,       C.F. 4942,         Statul roman   Orfelinatul de         Gradinita            Decretul    Arad, judetul Arad            nr. topo 1198,                    baieti "Ignacz                              nr. 176/1948                                  1815/c                            Deutsch"22. Str. Simion Barnutiu          C.F. 302,          Statul roman   Biserica si            Liceu agricol        Incheierile    nr. 42, Simleu Silvaniei,     transcris in                      manastire                                   nr. 384 si    judetul Salaj                 C.F. 3095, nr.                                                                387/1956                                  topo 663/a/1/123. Str. Moscovei nr. 1-3 -       C.F. 1616,         Statul roman   Manastirea             Liceul "Ady Endre",  Decretul           Nu se restituie ap. 2    Str. Republicii nr. 4-6 -     transcris in                      Ordinului              Gradinita            nr. 176/1948       si 3, proprietatea    Ep. R. Ciorogariu nr. 2,      C.F. 13033,                       Ursulinelor,           "Orsolya",                              unor persoane fizice.    Oradea, judetul Bihor         respectiv C.F.                    scoala primara         magazine, locuinte                                  1733, nr. topo                    si gimnaziu de fete                                  780, 781, 782,                                  783, 787/2, 78824. Piata Devei nr. 3 -           C.F. 2650,         Statul roman   Biserica "Iosia"       Biserica romano-     Decretul    Str. Cuvantul Liber nr. 1,    nr. topo 2438/3                                          catolica si casa     nr. 260/1945    Oradea, judetul Bihor                                                                  parohiala25. Str. Andrei Saguna            C.F. 3884,         Statul roman   Liceu reformat         Liceul "Andrei       Decretul    nr. 1, Oradea,                nr. topo 558/2,                                          Saguna"              nr. 176/1948    judetul Bihor                 559/1, 559/2,26. Str. Napoca nr. 12            C.F. 3026,    (fosta str. Nicolae Iorga),   nr. topo 405       Statul roman   Fondul de              Apartamente          Decretul    Cluj-Napoca, judetul Cluj                                       ajutorare a            inchiriate           nr. 176/1948                                                                    invatatorilor                                                                    romano-catolici27. Piata Libertatii nr. 62,      C.F. 2089,         Statul roman   Scoala                 Casa elevilor        Decretul    Cristuru Secuiesc,            transcris in                      confesionala                                nr. 176/1948    judetul Harghita              C.F. 69, nr.                      romano-catolica                                  topo 118, 119                     si locuinta                                                                    dascalului28. Str. Principala nr. 32,       C.F. 1064,         Statul roman   Imobil al bisericii    Casa de cultura      Decretul    Sovata, judetul Mures         nr. topo 301,                     romano-catolice        "Clubul              nr. 712/1966                                  302, 303                          care imediat           muncitoresc"                                                                    dupa ce a fost                                                                    construit a si fost                                                                    nationalizat29. Str. Eroilor nr. 1,           C.F. 578,          Statul roman   Scoala romano-         Casa pensionarilor   Decretul    Lupeni, judetul               nr. topo 1028/2                   catolica                                    nr. 176/1948    Hunedoara30. Piata Mihai Viteazul          C.F. 5646,         Statul roman   Casa de inchiriat      GOSTAT,              Decretul           Restituirea se    nr. 1, Cluj-Napoca,           nr. topo 773,                     a bisericii            apartamente          nr. 134/1949       face doar pentru    judetul Cluj                  defalcat ulterior                 reformate              proprietate de       Decretul           apartamentele                                  in 773/I-XX si                                           stat, (ap. 1 a       nr. 176/1948       nevandute                                  transcris in C.F.                                        fost cumparat de                        chiriasilor.                                  136077 si 136078                                         chirias)31. Str.Scolii nr. 1,             C.F. 71,           Statul roman   Colegiul "Mik-"        Liceul nr. 1         Decretele    Sfantu Gheorghe,              nr. topo 217/1,                                                               nr. 218/1960,    judetul Covasna               217/2                                                                         si nr. 712/196632. Str. Postei nr. 2,            C.F. 4457,         Statul roman   Scoala                 Teatru de papusi     Decretul           Nationalizarea nu a    Targu Mures,                  nr. topo 2187,                    confesionala                                nr. 176/1948       fost notata in C.F.    judetul Mures                 218833. Str. Kriza Janos              C.F. 1678,         Statul roman   Scoala                 Casa de cultura      Decretul    nr. 6-8, Cristuru             nr. topo 725, 726,                confesionala si                             nr. 176/1948    Secuiesc, judetul             727, transcris in                 locuinta a    Harghita                      C.F. 223                          dascalului34. Bd Victoriei nr. 40,          C.F. 10340,        Statul roman   Seminar teologic       Grupul scolar        Incheierea    Sibiu, judetul Sibiu          transcris in C.F.                 pedagogic              "Danil Popovici      nr. 642/1946                                  12194, 12321,                                            Braicanu", internat                                  40199, 63, nr.                                  topo 1796, 1797,                                  179835. Str. Zimbrului nr. 2,         C.F. 1154, nr.     Statul roman   Casa Comunitatii       Inspectoratul        Decretul    Bistrita, judetul             topo 1834,                        germane                scolar judetean      nr. 176/1948    Bistrita-Nasaud               1833/1                                                   Bistrita-Nasaud      Decretul                                                                                                                nr. 92/195036. Localitatea Semlac            C.F. 333,          Statul roman   Casa culturala                              Incheierea    nr. 412, judetul Arad         nr. topo 421                                                                  nr. 35/194837. Localitatea Deta nr. 42-43,   C.F. 22, nr. topo  Statul roman   Casa de lectura        Casa de cultura      Atribuire rang    judetul Timis                 344, 345, 346,                                                                nr. 333/1958                                  347, 348, 349a────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------