RECTIFICARE nr. 16 din 15 iulie 2022referitoare la Ordonanța Guvernului nr. 16/2022
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 10 august 2022    În cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 15 iulie 2022, se face următoarea rectificare:– la art. IX lit. g), în loc de: „... pct. 54, 55, 58, 68, 69 și 80 se aplică veniturilor aferente lunii august 2022;“ se va citi: „... pct. 58, 68, 69 și 80 se aplică începând cu veniturile aferente lunii august 2022;“.----