ORDIN nr. 101 din 2 august 2022pentru modificarea anexelor nr. 5 și 9 la Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 10 august 2022  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexele nr. 5 și 9 la Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 2 august 2022.Nr. 101.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 490/2008)
  INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ
  Însemnul heraldic al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră va păstra în compoziție elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: în scut exterior, pe albastru, o acvilă de aur, cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul și ghearele roșii, cu aripile deschise, ținând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintr-un cerc frontal, cu borduri subțiri sus și jos, împodobit, în față, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) și două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea și al cincilea mai mari și decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus și jos și alte două linii verticale pe flancuri, așezată în pal, înconjurată de trei perle mici, poziționate în triunghi, și, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea și al patrulea mai mici și încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru și cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din față sunt intercalate de două vârfuri ascuțite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din față sunt vizibile, de formă arcuită și ornate cu perle, care se reunesc și se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroșată, din mijlocul căreia se înalță un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia broșează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale și perlele de culoare albă.Pe pieptul acvilei se află un alt scut, asemănător cu primul, dar de dimensiuni mai mici, verde, mobilat cu o bornă de hotar, de argint, încărcată în partea de sus cu două spade albastre, încrucișate în săritoare, iar în cea de jos cu o ancoră neagră. Borna are ca suporți doi lei de aur, limbați roșu, afrontați.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: PATRIA ET HONOR (PATRIE ȘI ONOARE).Pentru aplicarea pe mânecile articolelor din componența uniformelor purtate de lucrătorii de la Poliția de Frontieră Română, însemnul se modifică după cum urmează: se va elimina scutul mare, exterior, iar compoziția heraldică de mai sus și deviza vor fi plasate pe fond albastru; în exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond, de asemenea, albastru, legenda scrisă cu litere aurii: * POLIȚIA DE FRONTIERĂ * M. A. I. Deasupra acestui însemn se află un dublu arc de cerc cu dungi verticale albastră-galbenă-roșie.Semnificația elementelor însumate:a) borna cu ancora - individualizează menirea unității, evocând ideea de pază și control pentru granițele țării;b) spadele încrucișate - capacitatea de a judeca, de a separa vinovăția de inocență, sugerând în ansamblu ideea de străjuire permanentă a hotarelor țării;c) leii - putere, autoritate, forță, înțelepciune, energie în serviciul binelui;d) literele M. A. I. - sigla Ministerului Afacerilor Interne.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 490/2008)
  DIRECȚIA GENERALĂ ANTICORUPȚIE
  Însemnul heraldic al Direcției Generale Anticorupție se prezintă după cum urmează: în scut, pe albastru, o spadă de argint, așezată în pal, cu vârful în jos, înconjurată de două ramuri de lauri, de același metal, încrucișate în săritoare în partea de jos și ale căror extremități superioare ating garda armei.În partea inferioară, sub scut, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: INTEGRITATE PENTRU CREDIBILITATE.În exergă, între un cerc liniar auriu, la interior, și unul auriu și un altul albastru împodobit cu zece coroane deschise, cu câte trei fleuroane, intercalate de alte zece fleuroane mai mici, de asemenea, de aur, la exterior, legenda scrisă cu litere majuscule, de același metal, pe fond albastru: * DIRECȚIA GENERALĂ ANTICORUPȚIE * M.A.I.Drapelul distinctiv al Direcției Generale Anticorupție va avea flamura dreptunghiulară, de culoarea albă, cu lungimea de 135 de centimetri și lățimea de 90 de centimetri și ornamentație identică pe ambele fețe. Compoziția heraldică de mai sus, cu diametrul de 54 centimetri, se va aplica pe centru, pe avers și pe revers, simetric față de marginile superioară și inferioară, la o distanță de câte 18 centimetri, respectiv stânga și dreapta ale drapelului, la o distanță de câte 40,5 centimetri.Flamura are atașați, pe cele trei laturi libere, franjuri aurii cu lungimea de 5 cm, iar în colțurile libere are prinse, cu șnur din fir auriu, două canafuri, de asemenea, aurii, cu lungimea de 12 centimetri.Hampa drapelului este confecționată din lemn tare, uscat, fără noduri, de culoare brună (maro-închis), cu diametrul de 3,5 centimetri și cu lungimea de 240 de centimetri.La partea superioară a hampei, în ultimii 70 de centimetri, se face o frezare interioară în care se va introduce vergeaua din metal inoxidabil, pe care se montează drapelul.Vergeaua metalică este fixată în partea inferioară cu un inel de alamă, înalt de 3,2 centimetri, pe care este gravată, cu litere majuscule, denumirea DIRECȚIA GENERALĂ ANTICORUPȚIE, iar la partea superioară, de un manșon metalic cilindric, cu diametrul exterior de 3,5 centimetri, dotat în partea de sus cu două inele cu lățimea de 4,5 centimetri, grosimea de 0,75 centimetri și distanța dintre ele de 0,75 cm.Pe cilindru este montat vârful hampei, sub formă de vârf de lance, cu înălțimea de 12 cm, realizat din alamă aurită și plasat peste ultimul inel al cilindrului.La partea inferioară, hampa este prevăzută, pentru protecție, cu un cilindru de alamă, obturat la capătul inferior, având diametrul interior de 3,4 centimetri, cel exterior de 4 centimetri și înălțimea, de asemenea, de 4 centimetri.Pentru aplicarea pe mânecile articolelor din componența uniformelor purtate de lucrătorii de la Direcția Generală Anticorupție, însemnul heraldic se completează după cum urmează: compoziția inițială, de mai sus, cu contur argintiu la scut și la eșarfa în care este inclusă deviza, va fi plasată pe fond albastru; în exergă, între două cercuri liniare argintii, pe fond, de asemenea, albastru, legenda scrisă cu litere majuscule de același metal: * DIRECȚIA GENERALĂ ANTICORUPȚIE * M. A. I.Semnificația elementelor însumate:a) ramurile de lauri - atribut al victoriei;b) spada - puterea de a face dreptate; capacitatea de a judeca, de a separa vinovăția de inocență;c) coroana deschisă - perfecțiune;d) literele M. A. I. - sigla Ministerului Afacerilor Interne.
  ----