ORDIN nr. 2.367/507/2022pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 2.367 din 5 august 2022
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 507 din 29 iulie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 9 august 2022  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 13.856/2022 al Ministerului Sănătății și nr. DG 2.470 din 29.07.2022 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 291 și 563 se abrogă. 2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 403-406 și 540 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  403W68252001J05AE03RITONAVIRUM**RITONAVIR MYLAN 100 mgCOMPR. FILM.100 mgMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 COMPR. FILM.PR301,5813332,0683330,000000
  404W59955001J05AE03RITONAVIRUM**NORVIR 100 mgCOMPR. FILM.100 mgABBVIE LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. PEID X 30 COMPR. FILM.P-RF/R301,8976002,4820000,885666
  405W64691001J05AE03RITONAVIRUM**NORVIR 100 mgCOMPR. FILM.100 mgABBVIE DEUTSCHLAND GMBH CO. KGGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 COMPR. FILM.PR301,8976002,4820000,885666
  406W64015001J05AE03RITONAVIRUM**RITONAVIR MYLAN 100 mgCOMPR. FILM.100 mgMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 COMPR. FILM.PR301,5813332,0683330,000000
  ……………
  540W66549002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC X 25 ML SOL. PERF. (2,5 G/25 ML)PR1621,880000716,0000000,000000
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 581 se introduc patru noi poziții, pozițiile 582-585, cu următorul cuprins:
  „582W66225002J02AC04POSACONAZOLUM**POSACONAZOLE ACCORD 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. PVC/PE/PVDC/AL PERFORAT PENTRU ELIBERAREA UNEI DOZE X 24 X 1 COMPR. GASTROREZ.PR2429,51500033,7608330,000000
  583W68235002J05AR03EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM DISOPROXILEMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200 mg/245 mgCOMPR. FILM.200 mg/245 mgMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU BLIST. (OPA/AL/PVC/AL) X 30 COMPR. FILM.PR307,8043999,5275995,321734
  584W68881001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OPTIGLOBIN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU UN FLACON A 100 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂPR14.499,9900004.943,1500000,000000
  585W68982001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 50 g/lSOL. PERF.50 g/lBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 200 ML SOL. PERF. + 1 SET DE ADMINISTRAREPR14.499,9900004.943,1500000,000000“
  4. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 333, 435, 439, 441, 443, 445, 449 și 450 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  333W64588001L01FF02PEMBROLIZUMABUM**1 ΩKEYTRUDA 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ X 4 ML CONCENTRAT (100 MG PEMBROLIZUMAB)PR111.516,08000012.590,6900000,000000
  ………………
  435W68199001L01XG01BORTEZOMIBUM**1VORTEMYEL 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgLABORMED PHARMA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. TRANSPARENT DIN STICLĂ INCOLORĂ (VOLUM NOMINAL DE 10 ML), CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ.PR1802,488000920,4960001.400,574000
  ……………
  439W61926001L01XG01BORTEZOMIBUM**1BORTEZOMIB ACCORD 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIEFLACON DIN STICLĂ DE TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, PREVĂZUT CU DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIC ȘI O CAPSĂ DIN ALUMINIU, CU UN CAPAC ROȘU, CE CONȚINE BORTEZOMIB 3,5 MGPR1802,488000920,496000589,804000
  ……………
  441W61907001L01XG01BORTEZOMIBUM**1VORTEMYEL 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgALVOGEN IPCO S.AR.L.LUXEMBURGCUTIE CU 1 FLAC. TRANSPARENT DIN STICLĂ INCOLORĂ (VOLUM NOMINAL DE 10 ML), CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ.PR1802,488000920,4960001.400,574000
  ……………
  443W62997001L01XG01BORTEZOMIBUM**1BORTEZOMIB DR. REDDY’S 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgDR. REDDY’S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATE DE 10 ML CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ.PR1802,488000920,4960002.713,974000
  ……………
  445W65669001L01XG01BORTEZOMIBUM**1BORTEZOMIB ACCORD 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIAFLACON DIN STICLĂ DE TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, PREVĂZUT CU DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIC ȘI O CAPSĂ DIN ALUMINIU, CU UN CAPAC ROȘU, CE CONȚINE BORTEZOMIB 3,5 MGPR1802,488000920,496000589,804000
  ……………
  449W67920003L01XG01BORTEZOMIBUM**1BORTEZOMIB ACCORD 2,5 mg/mlSOL INJ.2,5 mg/mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIAFLACON DIN STICLĂ DE TIP I TRANSPARENTĂ, PREVĂZUT CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC DE CULOARE GRI ȘI CAPSĂ DIN ALUMINIU, CU CAPAC ROȘU, CE CONȚINE 1,4 ML DE SOLUȚIE INJECTABILĂPR1802,488000920,4960001.172,444000
  450W65545001L01XG01BORTEZOMIBUM**1BORTEZOMIB STADA 2,5 mg/mlSOL. INJ.2,5 mg/mlSTADA M D - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU FLAC. DIN STICLĂ TIP I PREVĂZUT CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC ȘI CAPSĂ DIN AL TIP FLIP-OFF, CU CAPAC COLORAT X 1,4 ML SOL. INJ.PR1802,488000920,496000947,374000
  5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 436, 440, 442, 446 și 523 se abrogă.6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 646 se introduc nouă noi poziții, pozițiile 647-655, cu următorul cuprins:
  „647W67871001L01EA04BOSUTINIBUM**1BOSULIF 400 mgCOMPR. FILM.400 mgPFIZER EUROPE MA EEGBELGIACUTIE CU BLIST. DIN PVC/PCTFE/PVC X 28 COMPR. FILM.PR28350,350000383,2446420,000000
  648W68239001L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB TERAPIA 12,5 mgCAPS.12,5 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PCTFE/AL X 28 CAPS.PR2888,21240097,6775000,000000
  649W68240001L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB TERAPIA 25 mgCAPS.25 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PCTFE/AL X 28 CAPS.PR28174,969199192,2428000,000057
  650W68242001L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB TERAPIA 50 mgCAPS.50 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PCTFE/AL X 28 CAPS.PR28348,779599381,6960710,000000
  651W68829001L01EX02SORAFENIBUM**1SORAFENIB VIATRIS 200 mgCOMPR. FILM.200 mgVIATRIS LIMITEDIRLANDACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 112 COMPR. FILM.PR11279,79375087,3158920,000000
  652W67937001L01EX02SORAFENIBUM**1SORAFENIB SANDOZ 400 mgCOMPR. FILM.400 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PR28106,027500116,9325000,000000
  653W68844001L02BB03BICALUTAMIDUMBICALUTAMIDA LABORMED 150 mgCOMPR. FILM.150 mgLABORMED PHARMA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 14 COMPR. FILM.P6L2811,35757013,8655706,871572
  654W68845002L02BG06EXEMESTANUMEXEMESTAN LABORMED 25 mgCOMPR. FILM.25 mgLABORMED PHARMA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 3 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.PRF302,3206662,9343330,000000
  655W68901001M05BA03ACIDUM PAMIDRONICUM**PAMIDRONATE HOSPIRA 3 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.3 mg/mlPFIZER ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU UN FLACON A 10 ML CONCENTRAT PENTRU SOLUȚIE PERFUZABILĂPR1173,850000212,2400000,000000“
  7. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, pozițiile 75 și 176-178 se abrogă.8. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, pozițiile 94, 100-102 și 120-124 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  94W67394004A10BD08COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)**GLUAMET 50 mg/850 mgCOMPR. FILM.50 mg/850 mgMERCK ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLISTERE DIN OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPRIMATE FILMATEPRF601,7316002,1894000,125100
  ……………
  100W64183003A10BD08COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)**DALTEX 50 mg/850 mgCOMPR. FILM.50 mg/850 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF601,7316002,1894000,061600
  101W52551003A10BD08COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)**EUCREAS 50 mg/850 mgCOMPR. FILM.50 mg/850 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 60 COMPR. FILM. (BLIST. PA/AL/PVC/AL)P-RF601,7316002,1894000,072933
  102W64470003A10BD08COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)**EUCREAS 50 mg/850 mgCOMPR. FILM.50 mg/850 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE X 60 COMPR. FILM. (BLIST. PA/AL/PVC/AL)PRF601,7316002,1894000,072933
  ……………
  120W64467005A10BH02VILDAGLIPTINUM**GALVUS 50 mgCOMPR.50 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PA/AL/PVC//AL X 56 COMPR.PRF561,8866072,3032140,000000
  121W52375005A10BH02VILDAGLIPTINUM**GALVUS 50 mgCOMPR.50 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 56 COMPR. (BLISTER PA/AL/PVC//AL)P-RF561,8866072,3032140,000000
  122W64117005A10BH02VILDAGLIPTINUM**DALMEVIN 50 mgCOMPR.50 mgMEDOCHEMIE LTDCIPRUCUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 56 COMPR.PRF561,8832142,2989280,000000
  123W66805004A10BH02VILDAGLIPTINUM**GLUADDA 50 mgCOMPR.50 mgMERCK ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR.PRF301,8636662,3563330,000000
  124W66814002A10BH02VILDAGLIPTINUM**AGARTHA 50 mgCOMPR.50 mgGEDEON RICHTER ROMANIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR.PRF301,8260002,3090000,000000
  9. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/ inflamator-imune“ subpunctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, poziția 8 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „8W66549002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF. (2,5 G/25 ML)PR1621,880000716,0000000,000000“
  10. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“ subpunctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, după poziția 24 se introduc două noi poziții, pozițiile 25 și 26, cu următorul cuprins:
  „25W68881001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OPTIGLOBIN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU UN FLACON A 100 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂPR14.499,9900004.943,1500000,000000
  26W68982001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 50 g/lSOL. PERF.50 g/lBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 200 ML SOL. PERF. + 1 SET DE ADMINISTRAREPR14.499,9900004.943,1500000,000000“
  11. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, după subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“ se introduce un nou subprogram, subprogramul P6.6 „Osteogeneză imperfectă“, cu următorul cuprins:P6: Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis severP6.6: Osteogeneză imperfectă
  „1W68901001M05BA03ACIDUM PAMIDRONICUMPAMIDRONATE HOSPIRA 3 mg/mlCONC. PT. SOL. PER.3 mg/mlPFIZER ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU UN FLACON A 10 ML CONCENTRAT PENTRU SOLUȚIE PERFUZABILĂPR1173,850000212,2400000,000000“
  12. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.12 „Mucopolizaharidoză tip II (sindrom Hunter)“, după poziția 1 se introduce o poziție nouă, poziția 2, cu următorul cuprins:
  „2W68717002A16AB09IDURSULFASUM**ELAPRASE 2 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.2 mg/mlTAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG IRELAND BRIRLANDACUTIE X 4 FLAC. X 3 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR411.674,54250012.734,8050000,000000“
  13. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, pozițiile 6 și 11 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  6W66174001J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**HYQVIA 100 mg/mlSOL. PERF. SUBCUTANĂ100 mg/mlBAXALTA INNOVATIONS GMBHAUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ PREVĂZUT CU DOP X 25 ML SOLUȚIE IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ (IG 10%) + 1 FLAC. DIN STICLĂ PREVĂZUT CU DOP X 1,25 ML SOLUȚIE HIALURONIDAZĂ UMANĂ RECOMBINATĂ (RHUPH20)PR1730,240000834,1100000,000000
  …….........
  11W66549002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC X 25 ML SOL. PERF. (2,5 G/25 ML)PR1621,880000716,0000000,000000
  14. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, după poziția 27 se introduc două noi poziții, pozițiile 28 și 29, cu următorul cuprins:
  „28W68881001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OPTIGLOBIN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU UN FLACON A 100 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂPR14.499,9900004.943,1500000,000000
  29W68982001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 50 g/lSOL. PERF.50 g/lBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 200 ML SOL. PERF. + 1 SET DE ADMINISTRAREPR14.499,9900004.943,1500000,000000“
  15. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.22 „Angioedem ereditar“, pozițiile 4-6 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „4W66736001B06AC02ICATIBANTUM**1FIRAZYR 30 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlSHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITEDIRLANDACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 3 ML + AC HIPODERMICPR13.279,4200003.618,8000000,000000
  5W68202001B06AC02ICATIBANTUM**1FIRAZYR 30 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlTAKEDA PHARM. INTERNATIONAL AG IRELAND BRANCHIRLANDACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 3 ML + AC HIPODERMICPR13.279,4200003.618,8000000,000000“
  6W62758001B06AC02ICATIBANTUM**1FIRAZYR 30 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlSHIRE ORPHAN THERAPIES GMBHGERMANIACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 3 ML + AC HIPODERMICP-RF13.279,4200003.618,8000000,000000“
  16. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.27 „Boli rare - medicamente incluse condiționat“, pozițiile 10-13 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „10W64641001B02BX06EMICIZUMABUM** ΩHEMLIBRA 150 mg/mlSOL. INJ.150 mg/1 mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. X 0,4 ML SOL. INJ. (CONȚINE 60 MG EMICIZUMAB)PR115.488,17000016.920,2800000,000000
  11W64641002B02BX06EMICIZUMABUM** ΩHEMLIBRA 150 mg/1 mlSOL. INJ.150 mg/1 mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. X 0,7 ML SOL. INJ. (CONȚINE 105 MG EMICIZUMAB)PR127.081,78000029.557,3300000,000000
  12W64641003B02BX06EMICIZUMABUM** ΩHEMLIBRA 150 mg/1 mlSOL. INJ.150 mg/1 mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. X 1 ML SOL. INJ. (CONȚINE 150 MG EMICIZUMAB)PR138.675,45000042.194,4500000,000000
  13W64640001B02BX06EMICIZUMABUM** ΩHEMLIBRA 30 mg/1 mlSOL. INJ.30 mg/1 mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. X 1 ML SOL. INJ. (CONȚINE 30 MG EMICIZUMAB)PR17.759,1100008.495,5900000,000000“
  17. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, poziția 79 se abrogă.18. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, poziția 170 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „170W66549002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC X 25 ML SOL. PERF. (2,5 G/25 ML)PR1621,880000716,0000000,000000“
  19. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 326 se introduc trei noi poziții, pozițiile 327-329, cu următorul cuprins:
  „327W66225002J02AC04POSACONAZOLUM**POSACONAZOLE ACCORD 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. PVC/PE/PVDC/AL PERFORAT PENTRU ELIBERAREA UNEI DOZE X 24 X 1 COMPR. GASTROREZ.PR2429,51500033,7608330,000000
  328W68881001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OPTIGLOBIN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU UN FLACON A 100 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂPR14.499,9900004.943,1500000,000000
  329W68982001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 50 g/lSOL. PERF.50 g/lBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 200 ML SOL. PERF. + 1 SET DE ADMINISTRAREPR14.499,9900004.943,1500000,000000“
  20. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, poziția 59 se abrogă.21. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, după poziția 118 se introduc șase noi poziții, pozițiile 119-124, cu următorul cuprins:
  119W63591022B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ4000 UI (40 mg)/0,4 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE CU SISTEM AUTOMAT DE SIGURANȚĂ ERIS(R)PR/PRF5013,83240016,8864002,033200
  120W63591021B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ4000 UI (40 mg)/0,4 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF5013,83240016,8864002,033200
  121W63591023B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ4000 UI (40 mg)/0,4 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE CU SISTEM AUTOMAT DE SIGURANȚĂ PREVENTIS(R)PR/PRF5013,83240016,8864002,033200
  122W63592029B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ6000 UI (60 mg)/0,6 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE CU SISTEM AUTOMAT DE SIGURANȚĂ PREVENTIS(R)PR/PRF5016,94880020,6916009,456400
  123W63592028B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ6000 UI (60 mg)/0,6 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE CU SISTEM AUTOMAT DE SIGURANȚĂ ERIS(R)PR/PRF5016,94880020,6916009,456400
  124W63592027B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ6000 UI (60 mg)/0,6 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF5016,94880020,6916009,456400“
  22. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, poziția 71 se abrogă.23. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, poziția 157 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „157W66549002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF. (2,5 G/25 ML)PR1621,880000716,0000000,000000“
  24. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, după poziția 222 se introduc opt noi poziții, pozițiile 223-230, cu următorul cuprins:
  223W63591021B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ4000 UI (40 mg)/0,4 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF5013,83240016,8864002,033200
  224W63591022B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ4000 UI (40 mg)/0,4 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE CU SISTEM AUTOMAT DE SIGURANȚĂ ERIS(R)PR/PRF5013,83240016,8864002,033200
  225W63591023B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ4000 UI (40 mg)/0,4 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE CU SISTEM AUTOMAT DE SIGURANȚĂ PREVENTIS(R)PR/PRF5013,83240016,8864002,033200
  226W63592029B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ6000 UI (60 mg)/0,6 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE CU SISTEM AUTOMAT DE SIGURANȚĂ PREVENTIS(R)PR/PRF5016,94880020,6916009,456400
  227W63592028B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ6000 UI (60 mg)/0,6 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE CU SISTEM AUTOMAT DE SIGURANȚĂ ERIS(R)PR/PRF5016,94880020,6916009,456400
  228W63592027B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ6000 UI (60 mg)/0,6 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF5016,94880020,6916009,456400
  229W68881001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OPTIGLOBIN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU UN FLACON A 100 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂPR14.499,9900004.943,1500000,000000
  230W68982001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 50 g/lSOL. PERF.50 g/lBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 200 ML SOL. PERF. + 1 SET DE ADMINISTRAREPR14.499,9900004.943,1500000,000000
  25. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, poziția 52 se abrogă.26. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziția 140 se introduc șase noi poziții, pozițiile 141-146, cu următorul cuprins:
  141W63591021B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ4000 UI (40 mg)/0,4 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF5013,83240016,8864002,033200
  142W63591023B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ4000 UI (40 mg)/0,4 mlSANOFI ROMANIA -S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE CU SISTEM AUTOMAT DE SIGURANȚĂ PREVENTIS(R)PR/PRF5013,83240016,8864002,033200
  143W63591022B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ4000 UI (40 mg)/0,4 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE CU SISTEM AUTOMAT DE SIGURANȚĂ ERIS(R)PR/PRF5013,83240016,8864002,033200
  144W63592027B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ6000 UI (60 mg)/0,6 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF5016,94880020,6916009,456400
  145W63592028B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ6000 UI (60 mg)/0,6 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE CU SISTEM AUTOMAT DE SIGURANȚĂ ERIS(R)PR/PRF5016,94880020,6916009,456400
  146W63592029B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ6000 UI (60 mg)/0,6 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE CU SISTEM AUTOMAT DE SIGURANȚĂ PREVENTIS(R)PR/PRF5016,94880020,6916009,456400
  27. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați“, poziția 41 se abrogă.28. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați“, după poziția 131 se introduce o nouă poziție, poziția 132, cu următorul cuprins:
  „132W66225002J02AC04POSACONAZOLUM**POSACONAZOLE ACCORD 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. PVC/PE/PVDC/AL PERFORAT PENTRU ELIBERAREA UNEI DOZE X 24 X 1 COMPR. GASTROREZPR2429,51500033,7608330,000000“
  29. La secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, după poziția 96 se introduc șase noi poziții, pozițiile 97-102, cu următorul cuprins:
  97W63591021B01AB05ENOXAPARINUM**CLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ4000 UI (40 mg)/0,4 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF5013,83240016,8864002,033200
  98W63591022B01AB05ENOXAPARINUM**CLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ4000 UI (40 mg)/0,4 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE CU SISTEM AUTOMAT DE SIGURANȚĂ ERIS(R)PR/PRF5013,83240016,8864002,033200
  99W63591023B01AB05ENOXAPARINUM**CLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ4000 UI (40 mg)/0,4 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE CU SISTEM AUTOMAT DE SIGURANȚĂ PREVENTIS(R)PR/PRF5013,83240016,8864002,033200
  100W63592027B01AB05ENOXAPARINUM**CLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ6000 UI (60 mg)/0,6 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF5016,94880020,6916009,456400
  101W63592028B01AB05ENOXAPARINUM**CLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ6000 UI (60 mg)/0,6 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE CU SISTEM AUTOMAT DE SIGURANȚĂ ERIS(R)PR/PRF5016,94880020,6916009,456400
  102W63592029B01AB05ENOXAPARINUM**CLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ6000 UI (60 mg)/0,6 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE CU SISTEM AUTOMAT DE SIGURANȚĂ PREVENTIS(R)PR/PRF5016,94880020,6916009,456400
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna august 2022.
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  ----