CIRCULARA nr. 33 din 21 decembrie 2000privind modificarea unor prevederi din Normele privind funcţionarea pieţei valutare - N.R.V.1 la Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările ulterioare
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 28 decembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 11 şi 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, modificată şi completată prin Legea nr. 156/1999,Banca Naţionala a României emite prezenta circulara.  +  Articolul UNICLa capitolul II "Principii de desfăşurare a tranzacţiilor pe piaţa valutară interbancara", litera b) "Principii în relaţia intermediar-client", alineatul 3 al punctului 9 din Normele privind funcţionarea pieţei valutare - N.R.V.1 la Regulamentul nr. 3 din 23 decembrie 1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, emis de Banca Naţionala a României şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Rezidentii pot participa la piaţa valutară interbancara cu ordine de cumpărare de valuta pentru rambursarea creditelor şi achitarea dobânzilor şi comisioanelor aferente unui credit sau împrumut în valută acordat de o banca rezidenţă, precum şi pentru cumpărarea de sume în valută, în situaţia în care nu deţin disponibilitati proprii în conturile lor deschise la bănci, pentru plati în favoarea altor rezidenţi decurgând din acte de comerţ derulate în zone libere."GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEIEMIL IOTA GHIZARI-----------