ORDIN nr. 1.488/717/1.235/2022privind stabilirea termenului de depunere a cererilor prevăzute la art. 6 din Ordinul ministrului finanțelor, al ministrului energiei și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 226/185/273/2022 pentru stabilirea procedurii privind acordarea subvențiilor prevăzute la art. III din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 1.488 din 23 iunie 2022
 • MINISTERUL ENERGIEI Nr. 717 din 15 iulie 2022
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI Nr. 1.235 din 22 iunie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 5 august 2022  Având în vedere dispozițiile art. III alin. (2) din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, cu modificările și completările ulterioare, precum și al prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor, ministrul energiei și ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emit următorul ordin:  +  Articolul 1Unitățile administrativ-teritoriale transmit la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cererile prevăzute la art. 6 din Ordinul ministrului finanțelor, al ministrului energiei și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 226/185/273/2022 pentru stabilirea procedurii privind acordarea subvențiilor prevăzute la art. III din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, până cel târziu la împlinirea unui termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul energiei,
  Dan-Dragoș Drăgan,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  ----