ORDIN nr. 3.157 din 19 iulie 2022pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale de Arheologie
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 5 august 2022    În conformitate cu prevederile art. 14-16^1 din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările ulterioare, având în vedere prevederile art. II din Ordonanța Guvernului nr. 4/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) și ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale de Arheologie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția patrimoniu cultural și Direcția economică din cadrul Ministerului Culturii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziții contrare își încetează efectele.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul culturii,
    Lucian Romașcanu
    București, 19 iulie 2022.Nr. 3.157.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare a Comisiei Naționale de Arheologie