HOTĂRÂRE nr. 976 din 3 august 2022pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 3 august 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLa anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 1 aprilie 2021, cu modificările și completările ulterioare, numărul curent 44 se modifică și va avea următorul cuprins:
  44Universitatea de Științele Vieții «Regele Mihai I» din TimișoaraVenituri proprii

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  București, 3 august 2022.Nr. 976.----