ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 290 din 29 decembrie 2000privind modificarea art. IX din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedura civilă şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea şi completarea Codului de procedura civilă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 29 decembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedura civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 2 octombrie 2000, se modifica după cum urmează:- Articolul IX va avea următorul cuprins:"Art. IX. - Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 7 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia dispoziţiilor art. I pct. 131-134, care vor intra în vigoare la 3 luni de la publicare."  +  Articolul 2 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea şi completarea Codului de procedura civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998. (2) Pe data abrogării prevăzute la alin. (1) redevin aplicabile dispoziţiile Codului de procedura civilă care au fost modificate, completate ori abrogate prin Ordonanţa Guvernului nr. 13/1998. (3) Hotărârile judecătoreşti pronunţate anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în ceea ce priveşte redactarea şi comunicarea acestora, rămân supuse dispoziţiilor legale aplicabile la data pronunţării lor.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Rodica Mihaela Stanoiu-------