ORDIN nr. 1.454 din 2 decembrie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 19 decembrie 2014  Notă
  Conform art. II din ORDINUL nr. 553 din 12 mai 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 376 din 19 mai 2017, în cuprinsul Ordinului ministrului sănătății nr. 1.454/2014, sintagma Registrul județean al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România se înlocuiește cu sintagma Registrul județean/municipiului București al cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical.
  Văzând Referatul de aprobare nr. NB 10.440/2014 al Direcției generale resurse umane, juridic și contencios din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, precum și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, împreună cu Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Alin Iulian Tucmeanu, secretar de stat
  București, 2 decembrie 2014.Nr. 1.454.  +  AnexăNORME METODOLOGICEprivind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistentmedical în regim independent