ORDIN nr. 1.137 din 6 septembrie 2018pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 27 septembrie 2018    Văzând Referatul de aprobare al Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică nr. S.P. 10.148 din 4 septembrie 2018,având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. x^1) și alin. (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 1.044/2016 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 27 septembrie 2016.  +  Articolul 3Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Sorina Pintea
    București, 6 septembrie 2018.Nr. 1.137.  +  AnexăMETODOLOGIEde organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicaligeneraliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali