HOTĂRÂRE nr. 955 din 27 iulie 2022pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe și pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 1 august 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 16 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Ministrul afacerilor externe este ajutat în activitatea sa de 6 secretari de stat și un subsecretar de stat.2. La articolul 12, alineatele (6) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:(6) Numărul maxim de posturi din cadrul M.A.E. este de 2.651, exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului, cabinetele secretarilor de stat și cabinetul subsecretarului de stat, din care 1.061 în Centrala M.A.E., exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului, cabinetele secretarilor de stat și cabinetul subsecretarului de stat............................................................................................................................(8) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior este de 1.590.3. După articolul 18 se introduce un nou articol, art. 18^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 18^1(1) Relaționarea României cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind procesul de aderare se asigură prin Ambasada României în Republica Franceză, cu sediul la Paris.(2) Pentru aducerea la îndeplinire a celor prevăzute la alin. (1), schema de personal a Ambasadei României în Republica Franceză se suplimentează prin ordin al ministrului afacerilor externe, în funcție de evoluțiile procesului de aderare a României la OCDE din numărul total de posturi al Ministerului Afacerilor Externe.(3) Încadrarea pe posturile prevăzute la alin. (2) se poate face și cu specialiști din cadrul altor autorități și instituții publice, prin detașare, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe.4. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IILa articolul 6 din Hotărârea Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 1 august 2003, cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe funcționează un departament pentru activitatea Agentului guvernamental, cu 28 de posturi de execuție  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 16 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 27 iulie 2022.Nr. 955.  +  Anexa nr. 1^1)^1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 16/2017)  +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 16/2017).
  STRUCTURA POSTURILOR
  din cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană
  A.
  - Ministerul Afacerilor Interne 4 posturi
  - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale8 posturi, din care:
  Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 2 posturi
  - Ministerul Apărării Naționale 2 posturi
  - Ministerul Culturii 1 post
  - Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 7 posturi
  - Ministerul Fondurilor Europene 4 posturi
  - Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 6 posturi
  - Ministerul Educației și Cercetării 2 posturi
  - Ministerul Finanțelor Publice 5 posturi
  - Ministerul Justiției 4 posturi*)
  - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 4 posturi
  - Ministerul Muncii și Protecției Sociale 4 posturi
  - Ministerul Sănătății 1 post
  - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 4 posturi
  - Consiliul Concurenței 2 posturi
  - Banca Națională a României 1 post
  Total: 59 de posturi 
  B. Ministerul Afacerilor Externe, din care:
  - personal diplomatic 32**) de posturi diplomatice
  - personal administrativ 27 de posturi de specialitate și administrative
  Total: 59 de posturiTotal general (A + B): 118 posturi *) Din care un post de înalt reprezentant.**) Din care un post diplomatic pentru dosarul OCDE.
  ----