ORDIN nr. 93 din 25 iulie 2022pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv "Dinamo" București
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 1 august 2022  Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 29 alin. (2) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Clubului Sportiv „Dinamo“ București, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Regulamentul de organizare și funcționare a Clubului Sportiv „Dinamo“ București, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 148/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1033 din 29 octombrie 2021, se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  București, 25 iulie 2022.Nr. 93.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare a Clubului Sportiv "Dinamo" București