ORDIN nr. 949 din 9 iunie 2022privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 28 iulie 2022  Având în vedere:– art. 90^1 și 90^2 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 234/2022 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități;– Referatul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități nr. 5.421 din 20.05.2022,în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale,ministrul muncii și solidarității sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumit în continuare Regulament, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 3În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Instrucțiunile emise de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap vor fi revizuite corespunzător.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.261/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 28 iulie 2016, se abrogă.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  București, 9 iunie 2022.Nr. 949.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cuhandicap