LEGE nr. 241 din 20 iulie 2022pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 21 iulie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 2
  CUANTUMUL
  amenzii contravenționale aplicabile utilizatorilor în cazul lipsei rovinietei valabile
  Tipul vehicululuiCuantumul amenzii contravenționale Tipul vehiculului (lei)
  MinimMaxim
  AAutoturisme275550
  BVehicule de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone9501.900
  CVehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone1.5503.100
  DVehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone și mai mică decât 12,0 tone2.7505.500
  EVehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv)3.5507.100
  FVehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv)5.95011.900
  GVehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)1.5503.100
  HVehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)2.7505.500
   +  Articolul IIPrezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 20 iulie 2022.Nr. 241.-----