RECTIFICARE nr. 58 din 28 aprilie 2022referitoare la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2022
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 20 iulie 2022    În cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 6 mai 2022, se fac următoarelerectificări:– la art. III pct. 24, cu referire la art. 28 alin. (2) lit. b), în loc de: „... alin. (5) lit. a), b), d)-j), k), m)-q), r), ... alin. (5) lit. s), ... alin. (5) lit. t)-x) ...“ se va citi: „... alin. (5) lit. a), b), d)-j), l), n)-r), s), ... alin. (5) lit. t), ... alin. (5) lit. u)-y) ...“;– la art. III pct. 29, cu referire la art. 28 alin. (7), în loc de: „... alin. (5) lit. a), b), d)-j), k), m)-q), r), ... alin. (5) lit. s), ... alin. (5) lit. t)-x) ...“ se va citi: „... alin. (5) lit. a), b), d)-j), l), n)-r), s), ... alin. (5) lit. t), ... alin. (5) lit. u)-y) ...“.----