ORDIN nr. 85 din 13 iulie 2022pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 14 iulie 2022  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 13 iulie 2022.Nr. 85.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 490/2008)
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  Însemnul heraldic al Ministerului Afacerilor Interne are la bază stema țării.Elemente de compoziție preluate din stema României:– scutul mare (exterior), albastru, încărcat cu o acvilă de aur, cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul și ghearele roșii, cu aripile deschise, ținând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint. Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintr-un cerc frontal, cu borduri subțiri sus și jos, împodobit, în față, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) și două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea și al cincilea mai mari și decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus și jos și alte două linii verticale pe flancuri, așezată în pal, înconjurată de trei perle mici, poziționate în triunghi, și, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea și al patrulea mai mici și încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru și cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din față sunt intercalate de două vârfuri ascuțite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din față sunt vizibile, de formă arcuită și ornate cu perle, care se reunesc și se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroșată, din mijlocul căreia se înalță un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia broșează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale și perlele de culoare albă.Însemnul heraldic al Ministerului Afacerilor Interne se individualizează prin:a) ramura verde de măslin, simbol al păcii și ordinii, care înlocuiește buzduganul din stema țării;b) scutul de mai mici dimensiuni, plasat pe pieptul acvilei, despicat și dublu tăiat, cu șase cartiere, care cuprinde simboluri ce desemnează cele mai importante structuri ale ministerului după cum urmează:În cartierul 1 - Inspectoratul General al Poliției Române– câmp albastru, încărcat în partea superioară cu o balanță de aur cu talgerele în echilibru, iar în cea inferioară cu două securi consulare romane naturale, încrucișate în săritoare.În cartierul 2 - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență– câmp purpuriu, încărcat cu două topoare încrucișate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier așezată din profil; în partea de jos, o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta și în stânga ramuri de stejar, totul de argint. Pe centrul compoziției broșează o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat.În cartierul 3 - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră– câmp verde, încărcat cu o bornă de hotar, de argint, având în partea de sus două spade albastre, încrucișate în săritoare, iar în cea de jos o ancoră neagră. Borna are ca suporți doi lei de aur, limbați roșu, afrontați.În cartierul 4 - Inspectoratul General al Jandarmeriei – în câmp, pe albastru, un romb de argint, ieșind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, având în centru litera J stilizată cu negru.În cartierul 5 - Administrația– în câmp, pe albastru, un leu de aur născând dintr-o coroană deschisă cu cinci fleuroane. Leul ține cu labele anterioare un baston, de același metal, încărcat cu cinci flori de crin roșii și manșonat de argint.În cartierul 6 - Arhivele Naționale– câmp roșu, încărcat cu o făclie neagră, cu flacără de aur, așezată în bară, peste care broșează un pergament desfășurat, natural, poziționat în bandă și validat cu sigiliu atașat roșu, cu bordură neagră, prins de suport cu șnur albastru.În partea inferioară, sub acvilă, deviza Ministerului Afacerilor Interne scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: PRO PATRIA ET ORDINE IURIS (PENTRU PATRIE ȘI ORDINEA DE DREPT).Drapelul distinctiv al Ministerului Afacerilor Interne va avea flamura dreptunghiulară, de culoarea albă, cu lungimea de 135 centimetri și lățimea de 90 centimetri și ornamentație identică pe ambele fețe. Compoziția heraldică de mai sus, pe fond albastru, fără scutul exterior și având în exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere aurii, pe fond albastru, * MINISTERUL AFACERILOR INTERNE * ROMÂNIA, cu diametrul de 54 centimetri, se va aplica pe centru, pe avers și pe revers, simetric față de marginile superioară și inferioară, la o distanță de câte 18 centimetri, respectiv stânga și dreapta ale drapelului, la o distanță de câte 40,5 centimetri.Flamura are atașați, pe cele trei laturi libere, franjuri aurii cu lungimea de 5 cm, iar în colțurile libere are prinse, cu șnur din fir auriu, două canafuri, de asemenea, aurii, cu lungimea de 12 centimetri.Hampa drapelului este confecționată din lemn tare, uscat, fără noduri, de culoare brună (maro închis), cu diametrul de 3,5 centimetri și cu lungimea de 240 centimetri.La partea superioară a hampei, în ultimii 90 centimetri, se face o frezare interioară în care se va introduce vergeaua din metal inoxidabil, pe care se montează drapelul.Vergeaua metalică este fixată în partea inferioară cu un inel de alamă, înalt de 3,2 centimetri, pe care este gravată, cu litere majuscule, denumirea MINISTERUL AFACERILOR INTERNE, iar la partea superioară de un manșon metalic cilindric, cu diametrul exterior de 3,5 centimetri, dotat în partea de sus cu două inele cu lățimea de 4,5 centimetri, grosimea de 0,75 centimetri și distanța dintre ele de 0,75 cm.Pe cilindru este montat vârful hampei, sub formă de vârf de lance, cu înălțimea de 12 cm, realizat din alamă aurită și plasat peste ultimul inel al cilindrului.La partea inferioară, hampa este prevăzută, pentru protecție, cu un cilindru de alamă, obturat la capătul inferior, având diametrul interior de 3,4 centimetri, cel exterior de 4 centimetri și înălțimea, de asemenea, de 4 centimetri.Semnificația elementelor însumate:a) balanța - echilibru, justiție, echitate, evidențiind în stema de față atribuțiile instituției privind supravegherea aplicării legilor;b) securile consulare romane - evocă atribuțiile Ministerului Afacerilor Interne în statul de drept, de garant al ordinii publice;c) casca și topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea;d) grenada explodând - amintește de participarea pompierilor militari la Războiul pentru cucerirea Independenței de Stat a României;e) turta portocalie, încărcată cu un triunghi albastru - protecția civilă;f) borna cu ancora - evocă ideea de pază și control al granițelor țării;g) spadele încrucișate - capacitatea de a judeca, de a separa vinovăția de inocență, sugerând în ansamblu ideea de străjuire permanentă a hotarelor țării;h) leul - putere, autoritate, forță, înțelepciune, energie în serviciul binelui;i) rombul - viață, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;j) litera J - sigla care desemnează, încă din secolul al XIX-lea, Jandarmeria Română;k) cununa din frunze de stejar - forța, puterea, autoritate veche;l) coroana deschisă - perfecțiune, iar prin extensie, independența;m) crin - figură onorabilă; demnitate, iar prin extensie, așteptarea binelui;n) baston - autoritate, echilibru, administrația civilă;o) pergamentul desfășurat - menirea instituției de conservare și protecție a Fondului Arhivistic Național;p) făclia - evocă rolul Arhivelor Naționale în dezvoltarea științei și culturii;q) deviza îmbogățește mesajul compoziției heraldice și evidențiază devotamentul celor care slujesc în acest minister față de normele democratice.
  ----