ORDIN nr. 2.157/441/2022pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 2.157 din 11 iulie 2022
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 441 din 30 iunie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 13 iulie 2022  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 11.833 din 11.07.2022 al Ministerului Sănătății și nr. DG 2.096 din 30.06.2022 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 494, 495, 537, 538 și 542 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  494W68235001J05AR03EMTRICITABINUM+ TENOFOVIRUM DISOPROXILEMTRICITABINĂ/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200 mg/ 245 mgCOMPR. FILM.200 mg/245 mgMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU BLIST. X 30 COMPR. FILM.PR307,8043999,5275995,321734
  495W63257001J05AR03EMTRICITABINUM+ TENOFOVIRUM DISOPROXILEMTRICITABINĂ/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200 mg/ 245 mgCOMPR. FILM.200 mg/245 mgMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU BLIST. X 30 COMPR. FILM.PR307,8043999,5275995,321734
  ..............................
  537W66549003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 50 ML SOL. PERF. (5 G/50 ML)PR11.209,0100001.355,9700000,000000
  538W66549004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF. (10 G/100 ML)PR12.374,9300002.626,8300000,000000
  .............................
  542W66549001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 10 ML SOL. PERF. (1 G/10 ML)PR1269,770000329,3300000,000000
  2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 576 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 577-581, cu următorul cuprins:
  577W68734001J01EE01SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUMSEVATRIMSOL. INJ.400 mg/80 mgDIRECT PHARMA LOGISTICS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 50 FIOLE X 5 ML SOL. INJ.PR5054,60000060,2770000,000000
  578W68675004J01MA12LEVOFLOXACINUMLEVOFLOXACINĂ TEVA 500 mgCOMPR. FILM.500 mgTEVA B.V.OLANDACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 7 COMPR. FILM.PRF73,0628574,1400000,000000
  579W65358003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **PANZYGA 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML, CU 50 ML SOL. PERF.PR11.865,7600002.071,8300000,000000
  580W65358007J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **PANZYGA 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 250 ML, CU 200 ML SOL. PERF.PR17.373,0100008.074,7400000,000000
  581W65358005J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **PANZYGA 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 100 ML, CU 100 ML SOL. PERF.PR13.701,5100004.072,8000000,000000
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 160 se introduce o nouă poziție, poziția 161, cu următorul cuprins:
  „161W68675004J01MA12LEVOFLOXACINUMLEVOFLOXACINĂ TEVA 500 mgCOMPR. FILM.500 mgTEVA B.V.OLANDACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 7 COMPR. FILM.PRF73,0628574,1400000,000000“
  4. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 135 și 136 se abrogă.5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 386, 388, 390, 392, 393, 523 și 524 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  386W64502002L01EX03PAZOPANIB **1VOTRIENT 200 mgCOMPR. FILM.200 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU FLACON DIN PEID X 90 COMPR. FILM.PR9073,22160080,3202661,227511
  .........................
  388W61703002L01EX03PAZOPANIB **1VOTRIENT 200 mgCOMPR. FILM.200 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU FLACON DIN PEID X 90 COMPR. FILM.S9073,22160080,3202661,227511
  ........................
  390W64503002L01EX03PAZOPANIB **1VOTRIENT 400 mgCOMPR. FILM.400 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU FLACON DIN PEID X 60 COMPR. FILM.PR60142,295599155,8654006,836433
  ........................
  392W61704002L01EX03PAZOPANIB **1VOTRIENT 400 mgCOMPR. FILM.400 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU FLACON DIN PEID X 60 COMPR. FILM.S60142,295599155,8654006,836433
  393W62995001L01XE12VANDETANIBUM **1ΩCAPRELSA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgGENZYME EUROPE B.V.OLANDABLISTERE PVC/PVDC/AL, SIGILATE CU FOLIE DE ALUMINIU X 30 COMPRIMATE FILMATEPR30215,717000236,4036660,000000
  .............................
  523W60465001L02BB04ENZALUTAMIDUM **1ΩXTANDI 40 mgCAPS. MOI40 mgASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.OLANDACOMPARTIMENT EXTERIOR CARE CONȚINE UN BLISTER DE ALUMINIU/PVC/ PCTFE CU 28 CAPS. MOI. FIECARE CUTIE ARE 4 COMPARTIMENTE EXTERIOARE (112 CAPS. MOI)PRF112105,270000115,0850890,000000
  524W66581001L02BB04ENZALUTAMIDUM **1ΩXTANDI 40 mgCOMPR. FILM.40 mgASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.OLANDASUPORT DE CARTON CARE CONȚINE UN BLIST. DE PVC-PCTFE/AL CU 28 DE COMPRIMATE FILMATE. FIECARE CUTIE CONȚINE 112 COMPR. FILM. (4 COMPARTIMENTE X 28)PRF112105,270000115,0850890,000000
  6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 631 se introduc cincisprezece noi poziții, pozițiile 632-646, cu următorul cuprins:
  632W67021001L01CD04CABAZITAXELUM **1CABAZITAXEL ACCORD 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 1 FLACON TUBULAR DIN STICLĂ X 3 ML CONCENTRAT + 1 FLACON DE UNICĂ FOLOSINȚĂPR18.231,3640009.017,9760002.021,104000
  633W68580009L01EX03PAZOPANIB **1PAZOPANIB ZENTIVA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂAMBALAJ MULTIPLU CU BLIST. UNIDOZĂ PVC-PE-PVDC/AL X 90 X 1 (3 PACHETE CU 30 X 1) COMPR. FILM.PR9061,01800066,9335550,000000
  634W68580008L01EX03PAZOPANIB **1PAZOPANIB ZENTIVA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. UNIDOZĂ PVC-PE-PVDC/AL X 90 X 1 COMPR. FILM.PR9061,01800066,9335550,000000
  635W68580006L01EX03PAZOPANIB **1PAZOPANIB ZENTIVA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂAMBALAJ MULTIPLU CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 90 (3 X 30) COMPR. FILM.PR9061,01800066,9335550,000000
  636W68580005L01EX03PAZOPANIB **1PAZOPANIB ZENTIVA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 90 COMPR. FILM.PR9061,01800066,9335550,000000
  637W68580003L01EX03PAZOPANIB **1PAZOPANIB ZENTIVA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂAMBALAJ MULTIPLU CU FLAC. PEID X 90 (3 X 30) COMPR. FILM.PR9061,01800066,9335550,000000
  638W68580002L01EX03PAZOPANIB **1PAZOPANIB ZENTIVA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. PEID X 90 COMPR. FILM.PR9061,01800066,9335550,000000
  639W68583008L01EX03PAZOPANIB **1PAZOPANIB ZENTIVA 400 mgCOMPR. FILM.400 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂAMBALAJ MULTIPLU CU BLIST. UNIDOZĂ PVC-PE-PVDC/AL X 60 X 1 (2 PACHETE CU 30 X 1) COMPR. FILM.PR60118,579666129,8878330,000000
  640W68583007L01EX03PAZOPANIB **1PAZOPANIB ZENTIVA 400 mgCOMPR. FILM.400 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. UNIDOZĂ PVC-PE-PVDC/AL X 60 X 1 COMPR. FILM.PR60118,579666129,8878330,000000
  641W68583002L01EX03PAZOPANIB **1PAZOPANIB ZENTIVA 400 mgCOMPR. FILM.400 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. PEID X 60 COMPR. FILM.PR60118,579666129,8878330,000000
  642W68583004L01EX03PAZOPANIB **1PAZOPANIB ZENTIVA 400 mgCOMPR. FILM.400 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 60 COMPR. FILM.PR60118,579666129,8878330,000000
  643W68583005L01EX03PAZOPANIB **1PAZOPANIB ZENTIVA 400 mgCOMPR. FILM.400 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂAMBALAJ MULTIPLU CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 60 (2 X 30) COMPR. FILM.PR60118,579666129,8878330,000000
  644W65560004L01FF01NIVOLUMABUM **1OPDIVO 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I X 12 ML (120 MG CONC. PT. SOL. PERF.)PR15.957,3400006.531,6600000,000000
  645W68740003L02BG04LETROZOLUMLETROZOL LABORMED 2,5 mgCOMPR. FILM.2,5 mgLABORMED PHARMA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 30 COMPR. FILM.P6L302,0196662,5536660,000000
  646W62525009V03AF03CALCII FOLINASFOLINAT DE CALCIU KABI 10 mg/mlSOL. INJ./PERF.10 mg/mlFRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBHGERMANIACUTIE CU 10 FLACOANE DIN STICLĂ BRUNĂ, PREVĂZUTE CU DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIC ȘI SIGILATE CU CAPSĂ DIN AL TIP FLIP-OFF ȘI DISC DE CULOARE VIOLET, CARE CONȚIN 20 ML SOL. INJ./PERF.PR10138,997000155,3220000,000000
  7. La secțiunea P4 „Programul național de boli neurologice - Subprogramul de tratament al sclerozei multiple“, pozițiile 16-18 și 21 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  16W66496002L04AA27FINGOLIMODUM **1ΩGILENYA 0,25 mgCAPS.0,25 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. DIN PVC/PVDC/AL X 28 CAPS.PR28144,852857159,2521420,000000
  17W64461005L04AA27FINGOLIMODUM **1ΩGILENYA 0,5 mgCAPS.0,5 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PVDC/AL CU 28 CAPSULEPR28127,882500140,7546420,000000
  18W57766001L04AA27FINGOLIMODUM **1ΩGILENYA 0,5 mgCAPS.0,5 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. PVC/PVDC/ AL CU 28 CAPSULEPR28127,882500140,7546420,000000
  ............................
  21W64485001L04AA36OCRELIZUMAB **1ΩOCREVUS 300 mgCONC. PT. SOL. PERF.300 mgROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. X 10 ML CONC.PR121.596,40000023.578,2600000,000000
  8. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, pozițiile 94, 100-102 și 120-124 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  94W67394004A10BD08COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)**GLUAMET 50 mg/850 mgCOMPR. FILM.50 mg/850 mgMERCK ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLISTERE DIN OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPRIMATE FILMATEPRF601,6255992,0554000,259100
  ..............................
  100W64183003A10BD08COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)**DALTEX 50 mg/850 mgCOMPR. FILM.50 mg/850 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF601,6255992,0554000,195600
  101W52551003A10BD08COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)**EUCREAS 50 mg/850 mgCOMPR. FILM.50 mg/850 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 60 COMPR. FILM. (BLIST. PA/AL/PVC/AL)P-RF601,6255992,0554000,206933
  102W64470003A10BD08COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)**EUCREAS 50 mg/850 mgCOMPR. FILM.50 mg/850 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE X 60 COMPR. FILM. (BLIST. PA/AL/PVC/AL)PRF601,6255992,0554000,206933
  ..............................
  120W64467005A10BH02VILDAGLIPTINUM**GALVUS 50 mgCOMPR.50 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PA/AL/PVC/AL X 56 COMPR.PRF561,5816001,9998000,303414
  121W52375005A10BH02VILDAGLIPTINUM**GALVUS 50 mgCOMPR.50 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIECUTIE X, 56 COMPR. (BLISTER PA/AL/PVC/AL)P-RF561,5816001,9998000,303414
  122W64117005A10BH02VILDAGLIPTINUM**DALMEVIN 50 mgCOMPR.50 mgMEDOCHEMIE LTDCIPRUCUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 56 COMPR.PRF561,5816001,9998000,299128
  123W66805004A10BH02VILDAGLIPTINUM**GLUADDA 50 mgCOMPR.50 mgMERCK ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR.PRF301,5816001,9998000,356533
  124W66814002A10BH02VILDAGLIPTINUM**AGARTHA 50 mgCOMPR.50 mgGEDEON RICHTER ROMANIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR.PRF301,5816001,9998000,309200
  9. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 175 se introduc trei noi poziții, pozițiile 176-178, cu următorul cuprins:
  „176W67437005A10BD08COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)**MELKART DUO 50 mg/1000 mgCOMPR. FILM.50 mg/1000 mgG.L. PHARMA GMBHAUSTRIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF601,3546661,7128330,000000
  177W67436005A10BD08COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)**MELKART DUO 50 mg/850 mgCOMPR. FILM.50 mg/850 mgG.L. PHARMA GMBHAUSTRIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF601,3546661,7128330,000000
  178W67312006A10BH02VILDAGLIPTINUM**MELKART 50 mgCOMPR.50 mgG.L. PHARMA GMBHAUSTRIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR.PRF601,3180001,6665000,000000“
  10. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.1 „Hemofilie și talasemie“, după poziția 104 se introduc două noi poziții, pozițiile 105 și 106, cu următorul cuprins:
  „105W68593001V03AC03DEFERASIROXUM**1DEFLOXOL 180 mgCOMPR. FILM.180 mgEGIS PARMACEUTICALS PLCUNGARIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.P6L3031,29700035,3853330,000000
  106W68594001V03AC03DEFERASIROXUM**1DEFLOXOL 360 mgCOMPR. FILM.360 mgEGIS PARMACEUTICALS PLCUNGARIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.P6L3061,59400068,4093330,000000“
  11. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“ subpunctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, pozițiile 5, 6 și 10 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  5W66549003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 50 ML SOL. PERF. (5 G/50 ML)PR11.209,0100001.355,9700000,000000
  6W66549004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF. (10 G/100 ML)PR12.374,9300002.626,8300000,000000
  .........................
  10W66549001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 10 ML SOL. PERF. (1 G/10 ML)PR1269,770000329,3300000,000000
  12. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“ subpunctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, după poziția 21 se introduc trei noi poziții, pozițiile 22-24, cu următorul cuprins:
  „22W65358007J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PANZYGA 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 250 ML, CU 200 ML SOL. PERF.PR17.373,0100008.074,7400000,000000
  23W65358003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PANZYGA 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML, CU 50 ML SOL. PERF.PR11.865,7600002.071,8300000,000000
  24W65358005J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PANZYGA 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 100 ML, CU 100 ML SOL. PERF.PR13.701,5100004.072,8000000,000000“
  13. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, pozițiile 5, 7-9 și 13 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  5W66174002J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**HYQVIA 100 mg/mlSOL. PERF. SUBCUTANĂ100 mg/mlBAXALTA INNOVATIONS GMBHAUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ PREVĂZUT CU DOP X 50 ML SOLUȚIE IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ (IG 10%) + 1 FLAC. DIN STICLĂ PREVĂZUT CU DOP X 2,5 ML SOLUȚIE HIALURONIDAZĂ UMANĂ RECOMBINATĂ (RHUPH20)PR11.436,3500001.603,7700000,000000
  ............................
  7W66174003J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**HYQVIA 100 mg/mlSOL. PERF. SUBCUTANĂ100 mg/mlBAXALTA INNOVATIONS GMBHAUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ PREVĂZUT CU DOP X 100 ML SOLUȚIE IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ (IG 10%) + 1 FLAC. DIN STICLĂ PREVĂZUT CU DOP X 5 ML SOLUȚIE HIALURONIDAZĂ UMANĂ RECOMBINATĂ (RHUPH20)PR12.840,4000003.134,1900000,000000
  8W66549003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 50 ML SOL. PERF. (5 G/50 ML)PR11.209,0100001.355,9700000,000000
  9W66549004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF. (10 G/100 ML)PR12.374,9300002.626,8300000,000000
  ............................
  13W66549001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 10 ML SOL. PERF. (1 G/10 ML)PR1269,770000329,3300000,000000
  14. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, după poziția 24 se introduc trei noi poziții, pozițiile 25-27, cu următorul cuprins:
  „25W65358003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **PANZYGA 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML, CU 50 ML SOL. PERF.PR11.865,7600002.071,8300000,000000
  26W65358005J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **PANZYGA 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 100 ML, CU 100 ML SOL. PERF.PR13.701,5100004.072,8000000,000000
  27W65358007J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **PANZYGA 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 250 ML, CU 200 ML SOL. PERF.PR17.373,0100008.074,7400000,000000“
  15. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 167, 168 și 172 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  167W66549003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 50 ML SOL. PERF. (5 G/50 ML)PR11.209,0100001.355,9700000,000000
  168W66549004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF. (10 G/100 ML)PR12.374,9300002.626,8300000,000000
  ...............................
  172W66549001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 10 ML SOL. PERF. (1 G/10 ML)PR1269,770000329,3300000,000000
  16. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 321 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 322-326, cu următorul cuprins:
  „322W65358003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **PANZYGA 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML, CU 50 ML SOL. PERF.PR11.865,7600002.071,8300000,000000
  323W65358007J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **PANZYGA 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 250 ML, CU 200 ML SOL. PERF.PR17.373,0100008.074,7400000,000000
  324W65358005J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PANZYGA 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 100 ML, CU 100 ML SOL. PERF.PR13.701,5100004.072,8000000,000000
  325W68593001V03AC03DEFERASIROXUM**DEFLOXOL 180 mgCOMPR. FILM.180 mgEGIS PARMACEUTICALS PLCUNGARIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.P6L3031,29700035,3853330,000000
  326W68594001V03AC03DEFERASIROXUM**DEFLOXOL 360 mgCOMPR. FILM.360 mgEGIS PARMACEUTICALS PLCUNGARIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.P6L3061,59400068,4093330,000000“
  17. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, pozițiile 154, 155 și 159 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  154W66549003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 50 ML SOL. PERF. (5 G/50 ML)PR11.209,0100001.355,9700000,000000
  155W66549004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF. (10 G/100 ML)PR12.374,9300002.626,8300000,000000
  ..............................
  159W66549001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 10 ML SOL. PERF. (1 G/10 ML)PR1269,770000329,3300000,000000
  18. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, după poziția 219 se introduc trei noi poziții, pozițiile 220-222, cu următorul cuprins:
  „220W65358003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **PANZYGA 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML, CU 50 ML SOL. PERF.PR11.865,7600002.071,8300000,000000
  221W65358005J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **PANZYGA 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 100 ML, CU 100 ML SOL. PERF.PR13.701,5100004.072,8000000,000000
  222W65358007J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **PANZYGA 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 250 ML, CU 200 ML SOL. PERF.PR17.373,0100008.074,7400000,000000“
  19. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați“, după poziția 130 se introduce o nouă poziție, poziția 131, cu următorul cuprins:
  „131W68734001J01EE01SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUMSEVATRIMSOL. INJ.400 mg/80 mgDIRECT PHARMA LOGISTICS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 50 FIOLE X 5 ML SOL. INJ.PR5054,60000060,2770000,000000“
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna iulie 2022.
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  ----