RECTIFICARE nr. 89 din 27 iunie 2022referitoare la titlul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2022
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 7 iulie 2022    La titlul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2022 privind unele măsuri pentru adoptarea sistemului de guvernanță a Platformei de cloud guvernamental, precum și pentru stabilirea cadrului legal de organizare și funcționare a infrastructurilor informatice și a serviciilor de tip cloud în procesul de transformare digitală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 28 iunie 2022, se face următoarea rectificare:– în loc de: „... privind unele măsuri pentru adoptarea sistemului de guvernanță a Platformei de cloud guvernamental, precum și pentru stabilirea cadrului legal de organizare și funcționare a infrastructurilor informatice și a serviciilor de tip cloud în procesul de transformare digitală“ se va citi: „... privind înființarea, administrarea și dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autoritățile și instituțiile publice“.-----