HOTĂRÂRE nr. 706 din 7 octombrie 1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea instituțiilor prefectului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 11 noiembrie 1994  (la 29-10-2007, Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.272 din 17 octombrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 29 octombrie 2007 ) Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1Palatele administrative din municipiile reședințe de județe, care au funcționat ca sedii ale fostului partid comunist, trecute în proprietatea statului în temeiul Decretului-lege nr. 30/1990 și al Hotărârii Guvernului nr. 115/1990, sunt bunuri proprietate publică de interes național.  +  Articolul 2(1) Palatele administrative, având datele de identificare prevăzute în anexă, trec în administrarea instituțiilor prefectului. (la 29-10-2007, Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.272 din 17 octombrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 29 octombrie 2007 prin înlocuirea denumirii "prefectura" cu denumirea "instituția prefectului". ) (2) Bunurile mobile din dotarea palatelor administrative trec în administrarea instituțiilor publice care își au sediile în incinta acestor clădiri.  +  Articolul 3(1) Palatele administrative sunt destinate ca sedii ale instituțiilor publice de interes național și județean, respectiv pentru instituțiile prefectului, consilii județene, servicii publice deconcentrate ale ministerelor, camere de conturi, birouri parlamentare, consilii locale ale municipiilor reședință de județ și, în limita spațiului disponibil, pentru autorități publice autonome, confederații, federații sindicale și redacții ale ziarelor, cu respectarea normelor legale. (la 25-03-2008, Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 314 din 19 martie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 25 martie 2008. ) (2) Prefecții, ca reprezentanți ai Guvernului, răspund de administrarea, folosința, conservarea și protecția palatelor administrative prevăzute la art. 1 și asigură respectarea reglementărilor legale în materie.(3) Închirierea spațiilor din palatele administrative unor persoane fizice, societăți comerciale sau altor persoane juridice decât cele prevăzute la alin. (1) este interzisă.  +  Articolul 4(1) Instituțiile publice care își au sediile în palatele administrative nu plătesc chirie.(2) Instituțiile publice prevăzute la alin. (1) vor suporta, în funcție de suprafața deținuta, cota-parte din totalul cheltuielilor de întreținere și funcționare în bune condiții a palatelor administrative, repararea, consolidarea acestor imobile, iar confederațiile, federațiile sindicale și redactiile ziarelor vor suporta aceste cheltuieli și vor plati chirie, în condițiile legale. (la 30-12-1997, Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 922 din 29 decembrie 1997 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 30 decembrie 1997. )  +  Articolul 5(1) Predarea-primirea palatelor administrative, cu utilitățile aferente prevăzute în anexă, se face pe baza de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Personalul de deservire a palatelor administrative, preluat de instituțiile prefectului, se consideră transferat și beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege. (la 29-10-2007, Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.272 din 17 octombrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 29 octombrie 2007 prin înlocuirea denumirii "prefectura" cu denumirea "instituția prefectului". )  +  Articolul 6Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 115/1990 se modifica în mod corespunzător.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Contrasemnează:
  p. Ministru de stat, ministrul finanțelor,
  Dan Mogoș,
  secretar de stat
  Secretarul general al Guvernului,
  Viorel Hrebenciuc
  Secretar de stat,
  șeful Departamentului pentru
  Administrație Publică Locală,
  Octav Cozmâncă
  București, 7 octombrie 1994Nr. 706.  +  AnexăPALATELE ADMINISTRATIVE - BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ DE INTERESNAȚIONAL - CARE TREC ÎN ADMINISTRAREA INSTITUȚIILOR PREFECTULUI
  Nr.rtJudețul Sediul palatului administrativ din municipiul reșe- dința de județ Principalele elemente care compun palatul administrativ și unitățile aferente
  0 1 2 3
  1.ALBA - Str. I.C. Bra- tianu nr. 1, Alba Iulia - Subsol, parter și doua etaje - suprafața construită 2.187 mp - terenul aferent 10.790 mp - Construcție anexa, str. I.C. Brătianu nr. 2 (subsol și parter): suprafața construită 194 mp; terenul aferent 683 mp
  2.ARAD - B-dul Revoluțieinr. 75, Arad - B-dul Revoluției nr. 73, Arad - Subsol, parter și etaj - suprafața construită 8.406 mp - terenul aferent 12.444 mp - Subsol și parter - suprafața construită 3.526 mp - terenul aferent 6.034 mp - Garaj, str. Stejarului nr. 2-4: terenul aferent 1.800 mp
  3.ARGEȘ - str. Vasile Mileanr. 1, Pitești - str. Teiuleanu nr. 1, Pitești - Subsol, parter, mezanin și cinci etaje:- suprafața construită = 2.109 mp - terenul aferent = 4.425 mp - Subsol, parter: - suprafața construită = 375 mp - suprafața desfășurata = 750 mp
  4.BACĂU - Str. Mărășești nr. 2, Bacău - Subsol, parter și etaj - suprafața construită 2.450 mp - terenul aferent 8.500 mp - Construcție anexa pentru audiente (320 mp): terenul aferent 2.770 mp
  5.BIHOR - Parcul Traian nr. 10, Oradea - Subsol, parter și doua etaje - suprafața construită 3.930 mp - terenul aferent 4.500 mp
  6.BISTRIȚA- NĂSĂUD - Piața Petru Rareșnr. 1, Bistrița - Subsol, parter și trei etaje - suprafața construită 1.812 mp - terenul aferent 6.064 mp
  7.BOTOȘANI - Piața Revoluției nr. 1-3, Botoșani- subsol, parter și patru etaje - suprafața construită 1.009 mp - terenul aferent: 5.493 mp
  8.BrașovBd. Eroilor nr. 5, BrașovPalat administrativ cu regim de înălțime S + P + 3E - suprafața construită la sol: 2.461 mp; - suprafața construită desfășurată: 10.641 mp; - suprafață teren: 7.831 mp
  9.Abrogat
  10.BUZĂUBd. Nicolae Bălcescu nr. 48, Buzău- corpul A: construcția C1 (subsol, parter și 7 etaje) - corpul B: construcția C2 (subsol, parter și 3 etaje) - corpul C: construcția C3 (subsol, parter și 2 etaje) construcția C9 (parter, etaj) construcția C10 (parter) - corpul D: construcția C4 (parter și 2 etaje) - anexe: construcțiile C5 și C6 - garaje: construcțiile C7 și C11 - birou alegeri: construcția C8 Total suprafață construită: 4.605 mp Teren aferent: 8.191 mp
  11.CARAȘ-SEVERIN- Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1,Reșita3 corpuri: A și B plus corp legătura - Corpul A: subsol, parter și nouă etaje - Corpul B: subsol, parter și două etaje - Corpul de legătura: subsol, parter și etaj - suprafața construită 1.335 mp - terenul aferent 3.715 mp
  12.CĂLĂRAȘI - Str. Sloboziei nr. 9-11, Călărași 3 corpuri: A, B și C - Corpul A: subsol, parter și etaj - Corpul B: subsol și parter - Corpul C: parter și etaj - suprafața construită 2.749 mp - terenul aferent 36.036 mp
  13.CLUJBd. 21 Decembrie 1989 nr. 58, Cluj-NapocaPalat administrativRegim de înălțime: D_s + P + 2E + mansardă parțialSuprafață construită la sol: 957 mpSuprafață construită desfășurată: 4.453 mpTerenul aferent: 986 mpCF nr. 275986 Cluj-NapocaNr. MF 111522
  Calea Dorobanților nr. 18-20, Cluj-NapocaCorp clădire- 3 garaje, 4 ateliere de întreținereSuprafață construită la sol: 300 mpSuprafață construită desfășurată: 302 mp- Centrală termicăSuprafață construită la sol: 15 mpSuprafață construită desfășurată: 15 mpTerenul aferent: 500 mpCF nr. 283159 Cluj-NapocaNr. MF 111525
  14.Abrogat
  15.COVASNA - Str. Libertății nr. 2-4, Sfântu Gheorghe 3 corpuri: A, B și C - Corpul A: subsol, parter și două etaje - Corpul B: subsol, parter și două etaje - Corpul C: subsol, parter și cinci etaje - suprafața construită 1.811 mp - terenul aferent 2.862 mp
  16.DÂMBOVIȚA - Str. Independen- tei nr. 1, Târgoviște - Subsol, parter și opt etaje - suprafața construită 930 mp - terenul aferent 3.210 mp
  17.DOLJ - Str. Unirii nr. 19, Craiova - Subsol, parter și etaj - suprafața construită: 2.546 mp - terenul aferent: 3.237 mp
  18.GALAȚIStrada Domnească nr. 56, Galați Corp A - Palat administrativsubsol, parter și două etaje Nr. MFP 112297
  suprafața construită: 1.201,83 mp suprafața desfășurată utilă: 3.135,7 mp
  terenul aferent: 3.278 mp
  Strada Al. I. Cuza nr. 47, GalațiCorp B - Bloc cristal subsol, parter, mezanin și trei etaje Nr. MFP 112303
  suprafața construită: 1.073,92 mp suprafața desfășurată utilă: 4.060,2 mp
  terenul aferent: 1.528 mp
  Suprafață construită totală: 2.275,75 mp Suprafață desfășurată totală: 7.195,90 mpTeren aferent total: 4.806 mp
  19.GIURGIU - Str. C. Dobrogea-nu Gherea nr.3-5,Giurgiu - Demisol, parter, doua etaje și mansarda - suprafața construită 1.122 mp - terenul aferent 1.752 mp
  20.GorjStrada Victoriei nr. 4, Târgu JiuSuprafața construită la sol: 2.192 mp Nr. niveluri: 4 Suprafața construită desfășurată: 8.198 mp Spațiu administrativ format din tronson vechi D+P+1,construit începând cu anul 1898 din cărămidă,acoperit cu tablă, cu suprafața construită de 645 mp și suprafața desfășurată de 1.896 mp, extins cu tronson nou D+P+2, cu suprafața construită de 1.547 mp și suprafața desfășurată de 6.302 mp Terenul aferent: 6.534 mp Nr. MFP 111733
  21.HARGHITA - Piața Libertății nr. 5, Miercurea-Ciuc - Subsol, parter și patru etaje - suprafața construită 3.276 mp - terenul aferent 13.276 mp
  22.HUNEDOARA - B-dul 1 Decembrie1918 nr. 28,Deva,4 corpuri: A, B, C și D - Corpul A: demisol, parter și două etaje - Corpul B: parter - Corpul C: magazie - Corpul D: atelier - suprafața construită 2.652 mp - terenul aferent 5.863 mp - Garaje, ateliere, șoproane, spălăto- rie și rampa auto, str. Andrei Șaguna nr. 8: suprafața construită 1.374 mp; terenul aferent 2.566 mp
  23.IALOMIȚA - Str. Piața Revoluției nr. 1, Slobozia - Corpul A: subsol, parter și 4 etaje - 100 de camere, inclusiv scara între parter și etajul 1 - suprafața construită = 689,32 mp - suprafața desfășurată = = 4.054,52 mp - Corpul B: de legătură, situat la parter - 3 camere - suprafața construită = 160,01 mp - suprafața desfășurată = = 160,01 mp - Total suprafață construită = = 849,33 mp - Total suprafață desfășurată = = 4.214,53 mp - Total suprafață teren = 1.267,40 mp - Nr. M.F.P. 111.739.
  24.IAȘI - Str. Anastasie Panu nr. 60, Iași- Subsol, parter și două etaje - suprafața construită 2.451 mp - terenul aferent 8.500 mp
  25.MARAMUREȘ - Str. Gh. Șincai nr. 4, Baia Mare - Demisol și 4 corpuri birouri, un corp arhiva, un corp bufet și cantina - suprafața construită 1.796 mp - terenul aferent 15.000 mp
  26.MEHEDINȚI Strada Traian nr. 89, Drobeta-Turnu SeverinPalat administrativ: corp A, corp B și terenul aferentPalat administrativ Corp A - C1: subsol, parter și șapte etaje; suprafața construită la sol: 414 mp; suprafața desfășurată: 3.726 mp. Corp B - C2: demisol, parter și două etaje;suprafața construită la sol: 1.343 mp; suprafața desfășurată: 5.002 mp; suprafața construită totală: 1.757 mp; suprafața desfășurată totală: 8.728 mp. Terenul aferent: 2.673 mp. CF nr. 62066 Drobeta-Turnu SeverinNr. MFP 111955
  27.MUREȘ - Str. Primăriei nr. 2, Târgu Mureș - Subsol, parter și două etaje - suprafața construită 1.788 mp - terenul aferent 4.360 mp - Imobil, garaj, spălătorie, depozit, str. Călărașilor nr. 46: suprafața construită 1.310,4 mp; terenul aferent 2.570 mp
  28.NEAMȚ - Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra-Neamț 3 corpuri: A, B și C - Corpul A: demisol, parter și trei etaje - Corpul B: parter și etaj - Corpul C: parter și două etaje - Garaj și atelier de întreținere, str. Alexandru cel Bun nr. 7
  29.OLT - Str. A.I. Cuza nr. 14, Slatina - Demisol, parter și trei etaje - suprafața construită 1.122 mp - terenul aferent 6.218 mp - Garaj: terenul aferent 300 mp
  30.Abrogat
  31.SATU MARE - Piața 25 Octom- brie nr. 1, Satu Mare - Subsol, parter și douăzeci și unu etaje - suprafața construită 2.168 mp - terenul aferent 3.410 mp
  32.Sălaj- Piața 1 Decembrie1918 nr. 12, Zalău Palat administrativ (S + P + 2 etaje) - suprafața construită 1.590 mp; - suprafața construită desfășurată 5.808 mp;- terenul aferent 4.193 mp
  33.SIBIU - Str. Andrei Șaguna nr. 10, Sibiu - Subsol, parter și etaj - suprafața construită 1.800 mp - terenul aferent 3.475 mp - Garaje, Sos. Alba Iulia nr. 47 A: suprafața construită 2.100 mp; terenul aferent 14.270 mp
  34.SUCEAVA - Str. Ștefan cel Mare nr. 36, Suceava - Subsol, parter și trei etaje - suprafața construită 1.683 mp - terenul aferent 3.427 mp - Garaj, ateliere de întreținere: terenul aferent 876 mp
  35.Abrogat
  36.TIMIȘ - B-dul Revoluției 1989 nr. 17, Timișoara - Demisol, parter înalt și trei etaje - suprafața construită 2.290 mp - terenul aferent 3.788 mp - Garaj, centrala termica și atelier de întreținere auto, Piața Prahova nr. 16: terenul aferent 10.446 mp
  37.TULCEA - Str. Păcii nr. 20Tulcea - Subsol, parter și două, trei, șase etaje pe trei tronsoane - suprafața construită 1.843 mp - terenul aferent 2.082 mp - Depozit de materiale și arhiva (272 mp), str. Dobrogeanu Gherea nr. 2-4 - Depozite (94 mp), str. Grigore Antipa nr. 2
  38.VASLUI - Str. Ștefan cel Mare nr. 79, Vaslui - Subsol, parter și cinci etaje - suprafața construită 1.508 mp - terenul aferent 5.374 mp - Garaj, depozite, centrala termica, str. Delea nr. 1: terenul aferent 5.110 mp
  39.VÂLCEA - Râmnicu-Vâlcea bd. Tudor Vla- dimirescu nr. 1- Subsol, parter și patru etaje - suprafața construită 673 mp
  - Râmnicu-Vâlcea str. General - Praporgescu nr.1A- Garaje cu 5 boxe în suprafață construită de 297 mp
  - Râmnicu-Vâlcea bd. Tudor Vla- dimirescu nr. 1- Teren în suprafață de 4.589 mp, din care 300 mp reprezintă teren aferent garajelor.
  40.VRANCEA - Str. Dimitrie Cantemir nr. 1, Focșani 2 corpuri: A și B- Corpul A: parter și șase etaje - Corpul B: parter și două etaje - suprafața construită 955 mp - terenul aferent 2.560 mp
  41.MUNICIPIUL BUCUREȘTI - B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 27, sectorul 5, București - Spațiile atribuite Instituției Prefectului Municipiului București și serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și altor organe central(3.259 mp), astfel: - Subsol: 73 mp - Parter: 745 mp - Etajul I: 541 mp - Etajul II: 382 mp - Etajul III: 1.155 mp - Etajul IV: 363 mp
  NOTĂ:În municipiul București, spațiile pe care le ocupă la data prezentei hotărâri Consiliul Local al Municipiului București, inclusiv spațiile comune și toate utilitățile aferente întregului palat administrativ, rămân în continuare în administrarea acestuia. Consiliul Local al Municipiului București asigură și administrarea spațiilor atribuite Instituției Prefectului Municipiului București și serviciilor publice descentralizate. (la 01-11-2021, Tabelul din Anexă a fost modificat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.155 din 22 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1041 din 01 noiembrie 2021 )
   +  AnexăPALATELE ADMINISTRATIVE - BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ DE INTERESNAȚIONAL - CARE TREC ÎN ADMINISTRAREA INSTITUȚIILOR PREFECTULUI
  Nr.rtJudețul Sediul palatului administrativ din municipiul reșe- dința de județ Principalele elemente care compun palatul administrativ și unitățile aferente
  0 1 2 3
  1.ALBA - Str. I.C. Bra- tianu nr. 1, Alba Iulia - Subsol, parter și doua etaje - suprafața construită 2.187 mp - terenul aferent 10.790 mp - Construcție anexa, str. I.C. Brătianu nr. 2 (subsol și parter): suprafața construită 194 mp; terenul aferent 683 mp
  2.ARAD - B-dul Revoluțieinr. 75, Arad - B-dul Revoluției nr. 73, Arad - Subsol, parter și etaj - suprafața construită 8.406 mp - terenul aferent 12.444 mp - Subsol și parter - suprafața construită 3.526 mp - terenul aferent 6.034 mp - Garaj, str. Stejarului nr. 2-4: terenul aferent 1.800 mp
  3.ARGEȘ - str. Vasile Mileanr. 1, Pitești - str. Teiuleanu nr. 1, Pitești - Subsol, parter, mezanin și cinci etaje:- suprafața construită = 2.109 mp - terenul aferent = 4.425 mp - Subsol, parter: - suprafața construită = 375 mp - suprafața desfășurata = 750 mp
  4.BACĂU - Str. Mărășești nr. 2, Bacău - Subsol, parter și etaj - suprafața construită 2.450 mp - terenul aferent 8.500 mp - Construcție anexa pentru audiente (320 mp): terenul aferent 2.770 mp
  5.BIHOR - Parcul Traian nr. 10, Oradea - Subsol, parter și doua etaje - suprafața construită 3.930 mp - terenul aferent 4.500 mp
  6.BISTRIȚA- NĂSĂUD - Piața Petru Rareșnr. 1, Bistrița - Subsol, parter și trei etaje - suprafața construită 1.812 mp - terenul aferent 6.064 mp
  7.BOTOȘANI - Piața Revoluției nr. 1-3, Botoșani- subsol, parter și patru etaje - suprafața construită 1.009 mp - terenul aferent: 5.493 mp
  8.BrașovBd. Eroilor nr. 5, BrașovPalat administrativ cu regim de înălțime S + P + 3E - suprafața construită la sol: 2.461 mp; - suprafața construită desfășurată: 10.641 mp; - suprafață teren: 7.831 mp
  9.Abrogat
  10.BUZĂUBd. Nicolae Bălcescu nr. 48, Buzău- corpul A: construcția C1 (subsol, parter și 7 etaje) - corpul B: construcția C2 (subsol, parter și 3 etaje) - corpul C: construcția C3 (subsol, parter și 2 etaje) construcția C9 (parter, etaj) construcția C10 (parter) - corpul D: construcția C4 (parter și 2 etaje) - anexe: construcțiile C5 și C6 - garaje: construcțiile C7 și C11 - birou alegeri: construcția C8 Total suprafață construită: 4.605 mp Teren aferent: 8.191 mp
  11.CARAȘ-SEVERIN- Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1,Reșita3 corpuri: A și B plus corp legătura - Corpul A: subsol, parter și nouă etaje - Corpul B: subsol, parter și două etaje - Corpul de legătura: subsol, parter și etaj - suprafața construită 1.335 mp - terenul aferent 3.715 mp
  12.CĂLĂRAȘI - Str. Sloboziei nr. 9-11, Călărași 3 corpuri: A, B și C - Corpul A: subsol, parter și etaj - Corpul B: subsol și parter - Corpul C: parter și etaj - suprafața construită 2.749 mp - terenul aferent 36.036 mp
  13.CLUJBd. 21 Decembrie 1989 nr. 58, Cluj-NapocaPalat administrativRegim de înălțime: D_s + P + 2E + mansardă parțialSuprafață construită la sol: 957 mpSuprafață construită desfășurată: 4.453 mpTerenul aferent: 986 mpCF nr. 275986 Cluj-NapocaNr. MF 111522
  Calea Dorobanților nr. 18-20, Cluj-NapocaCorp clădire- 3 garaje, 4 ateliere de întreținereSuprafață construită la sol: 300 mpSuprafață construită desfășurată: 302 mp- Centrală termicăSuprafață construită la sol: 15 mpSuprafață construită desfășurată: 15 mpTerenul aferent: 500 mpCF nr. 283159 Cluj-NapocaNr. MF 111525
  14.Abrogat
  15.COVASNA - Str. Libertății nr. 2-4, Sfântu Gheorghe 3 corpuri: A, B și C - Corpul A: subsol, parter și două etaje - Corpul B: subsol, parter și două etaje - Corpul C: subsol, parter și cinci etaje - suprafața construită 1.811 mp - terenul aferent 2.862 mp
  16.DÂMBOVIȚA - Str. Independen- tei nr. 1, Târgoviște - Subsol, parter și opt etaje - suprafața construită 930 mp - terenul aferent 3.210 mp
  17.DOLJ - Str. Unirii nr. 19, Craiova - Subsol, parter și etaj - suprafața construită: 2.546 mp - terenul aferent: 3.237 mp
  18.GALAȚIStrada Domnească nr. 56, Galați Corp A - Palat administrativsubsol, parter și două etaje Nr. MFP 112297
  suprafața construită: 1.201,83 mp suprafața desfășurată utilă: 3.135,7 mp
  terenul aferent: 3.278 mp
  Strada Al. I. Cuza nr. 47, GalațiCorp B - Bloc cristal subsol, parter, mezanin și trei etaje Nr. MFP 112303
  suprafața construită: 1.073,92 mp suprafața desfășurată utilă: 4.060,2 mp
  terenul aferent: 1.528 mp
  Suprafață construită totală: 2.275,75 mp Suprafață desfășurată totală: 7.195,90 mpTeren aferent total: 4.806 mp
  19.GIURGIU - Str. C. Dobrogea-nu Gherea nr.3-5,Giurgiu - Demisol, parter, doua etaje și mansarda - suprafața construită 1.122 mp - terenul aferent 1.752 mp
  20.GorjStrada Victoriei nr. 4, Târgu JiuSuprafața construită la sol: 2.192 mp Nr. niveluri: 4 Suprafața construită desfășurată: 8.198 mp Spațiu administrativ format din tronson vechi D+P+1,construit începând cu anul 1898 din cărămidă,acoperit cu tablă, cu suprafața construită de 645 mp și suprafața desfășurată de 1.896 mp, extins cu tronson nou D+P+2, cu suprafața construită de 1.547 mp și suprafața desfășurată de 6.302 mp Terenul aferent: 6.534 mp Nr. MFP 111733
  21.HARGHITA - Piața Libertății nr. 5, Miercurea-Ciuc - Subsol, parter și patru etaje - suprafața construită 3.276 mp - terenul aferent 13.276 mp
  22.HUNEDOARA - B-dul 1 Decembrie1918 nr. 28,Deva,4 corpuri: A, B, C și D - Corpul A: demisol, parter și două etaje - Corpul B: parter - Corpul C: magazie - Corpul D: atelier - suprafața construită 2.652 mp - terenul aferent 5.863 mp - Garaje, ateliere, șoproane, spălăto- rie și rampa auto, str. Andrei Șaguna nr. 8: suprafața construită 1.374 mp; terenul aferent 2.566 mp
  23.IALOMIȚA - Str. Piața Revoluției nr. 1, Slobozia - Corpul A: subsol, parter și 4 etaje - 100 de camere, inclusiv scara între parter și etajul 1 - suprafața construită = 689,32 mp - suprafața desfășurată = = 4.054,52 mp - Corpul B: de legătură, situat la parter - 3 camere - suprafața construită = 160,01 mp - suprafața desfășurată = = 160,01 mp - Total suprafață construită = = 849,33 mp - Total suprafață desfășurată = = 4.214,53 mp - Total suprafață teren = 1.267,40 mp - Nr. M.F.P. 111.739.
  24.IAȘI - Str. Anastasie Panu nr. 60, Iași- Subsol, parter și două etaje - suprafața construită 2.451 mp - terenul aferent 8.500 mp
  25.MARAMUREȘ - Str. Gh. Șincai nr. 4, Baia Mare - Demisol și 4 corpuri birouri, un corp arhiva, un corp bufet și cantina - suprafața construită 1.796 mp - terenul aferent 15.000 mp
  26.MEHEDINȚI Strada Traian nr. 89, Drobeta-Turnu SeverinPalat administrativ: corp A, corp B și terenul aferentPalat administrativ Corp A - C1: subsol, parter și șapte etaje; suprafața construită la sol: 414 mp; suprafața desfășurată: 3.726 mp. Corp B - C2: demisol, parter și două etaje;suprafața construită la sol: 1.343 mp; suprafața desfășurată: 5.002 mp; suprafața construită totală: 1.757 mp; suprafața desfășurată totală: 8.728 mp. Terenul aferent: 2.673 mp. CF nr. 62066 Drobeta-Turnu SeverinNr. MFP 111955
  27.MUREȘ - Str. Primăriei nr. 2, Târgu Mureș - Subsol, parter și două etaje - suprafața construită 1.788 mp - terenul aferent 4.360 mp - Imobil, garaj, spălătorie, depozit, str. Călărașilor nr. 46: suprafața construită 1.310,4 mp; terenul aferent 2.570 mp
  28.NEAMȚ - Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra-Neamț 3 corpuri: A, B și C - Corpul A: demisol, parter și trei etaje - Corpul B: parter și etaj - Corpul C: parter și două etaje - Garaj și atelier de întreținere, str. Alexandru cel Bun nr. 7
  29.OLT - str. A.I. Cuza nr. 12A, Slatina - sediul instituției prefectului- suprafața construită de 561 mp;- suprafața desfășurată de 2.500 mp;- regim de înălțime P + 7E;- suprafața de teren de 3.160 mp, nr. cadastral 55705;- str. A.I. Cuza nr. 14A, Slatina - centrală termică;- suprafața construită de 55 mp;- suprafața desfășurată de 55 mp;- suprafața teren aferent de 55 mp, nr. cadastral 59859.
  30.Abrogat
  31.SATU MARE - Piața 25 Octom- brie nr. 1, Satu Mare - Subsol, parter și douăzeci și unu etaje - suprafața construită 2.168 mp - terenul aferent 3.410 mp
  32.Sălaj- Piața 1 Decembrie1918 nr. 12, Zalău Palat administrativ (S + P + 2 etaje) - suprafața construită 1.590 mp; - suprafața construită desfășurată 5.808 mp;- terenul aferent 4.193 mp
  33.SIBIU - Str. Andrei Șaguna nr. 10, Sibiu - Subsol, parter și etaj - suprafața construită 1.800 mp - terenul aferent 3.475 mp - Garaje, Sos. Alba Iulia nr. 47 A: suprafața construită 2.100 mp; terenul aferent 14.270 mp
  34.SUCEAVA - Str. Ștefan cel Mare nr. 36, Suceava - Subsol, parter și trei etaje - suprafața construită 1.683 mp - terenul aferent 3.427 mp - Garaj, ateliere de întreținere: terenul aferent 876 mp
  35.Abrogat
  36.TIMIȘ - B-dul Revoluției 1989 nr. 17, Timișoara - Demisol, parter înalt și trei etaje - suprafața construită 2.290 mp - terenul aferent 3.788 mp - Garaj, centrala termica și atelier de întreținere auto, Piața Prahova nr. 16: terenul aferent 10.446 mp
  37.TULCEA - Str. Păcii nr. 20Tulcea - Subsol, parter și două, trei, șase etaje pe trei tronsoane - suprafața construită 1.843 mp - terenul aferent 2.082 mp - Depozit de materiale și arhiva (272 mp), str. Dobrogeanu Gherea nr. 2-4 - Depozite (94 mp), str. Grigore Antipa nr. 2
  38.VASLUI - Str. Ștefan cel Mare nr. 79, Vaslui - Subsol, parter și cinci etaje - suprafața construită 1.508 mp - terenul aferent 5.374 mp - Garaj, depozite, centrala termica, str. Delea nr. 1: terenul aferent 5.110 mp
  39.VÂLCEA - Râmnicu-Vâlcea bd. Tudor Vla- dimirescu nr. 1- Subsol, parter și patru etaje - suprafața construită 673 mp
  - Râmnicu-Vâlcea str. General - Praporgescu nr.1A- Garaje cu 5 boxe în suprafață construită de 297 mp
  - Râmnicu-Vâlcea bd. Tudor Vla- dimirescu nr. 1- Teren în suprafață de 4.589 mp, din care 300 mp reprezintă teren aferent garajelor.
  40.VRANCEA - Str. Dimitrie Cantemir nr. 1, Focșani 2 corpuri: A și B- Corpul A: parter și șase etaje - Corpul B: parter și două etaje - suprafața construită 955 mp - terenul aferent 2.560 mp
  41.MUNICIPIUL BUCUREȘTI - B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 27, sectorul 5, București - Spațiile atribuite Instituției Prefectului Municipiului București și serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și altor organe central(3.259 mp), astfel: - Subsol: 73 mp - Parter: 745 mp - Etajul I: 541 mp - Etajul II: 382 mp - Etajul III: 1.155 mp - Etajul IV: 363 mp
  (la 26-07-2022, Tabelul din Anexă a fost modificat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 917 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 ) NOTĂ:În municipiul București, spațiile pe care le ocupă la data prezentei hotărâri Consiliul Local al Municipiului București, inclusiv spațiile comune și toate utilitățile aferente întregului palat administrativ, rămân în continuare în administrarea acestuia. Consiliul Local al Municipiului București asigură și administrarea spațiilor atribuite Instituției Prefectului Municipiului București și serviciilor publice descentralizate.