ORDIN nr. 402 din 28 martie 2018privind aprobarea listei medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018  Văzând Referatul nr. S.P. 2.857 din 28 martie 2018 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 699 pct. 11 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile art. 1^1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă lista medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană, cu denumirile comune internaționale, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  București, 28 martie 2018.Nr. 402.  +  ANEXĂ
  LISTA
  privind denumirile comune internaționale (DCI)
  pentru medicamentele derivate din sânge uman sau plasmă umană
  Nr. crt.DCICod ATC
  1Fibrinogen umanB02BB01
  2Combinații (factori de coagulare)B02BD01
  3Factor VIII de coagulareB02BD02
  4Complex de antiinhibitori ai coagulăriiB02BD03
  5Factor IX de coagulareB02BD04
  6Factor VIII de coagulare și factor Von WillebrandB02BD06
  7Factor XIII de coagulareB02BD07
  8Albuminum humanumB05AA01
  9Proteine plasmatice umane de grup sanguin A, B, AB, 0B05AA02
  10Imunoglobulină umană normalăJ06BA01
  11Imunoglobulină normală pentru administrare intravascularăJ06BA02
  12Imunoglobulină anti-DJ06BB01
  13Imunoglobulină antihepatitică BJ06BB04
  14Imunoglobulină antirabică umanăJ06BB05
  15Combinații (fibrinogen + trombină)B02BC30
  16Inhibitor de esterază C1, umanăB06AC01
  17ANTITHROMBINUM III HUMANUMB01AB02
  (la 22-07-2022, ANEXA a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 2.218 din 14 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )
  ----