DECIZIE nr. 35 din 23 iunie 2022privind desemnarea persoanelor împuternicite să constate și să aplice contravențiile prevăzute la art. 190 și 191 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
EMITENT
  • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 iulie 2022    În conformitate cu dispozițiile art. 181 alin. (1) lit. a) și ale art. 192 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Referatul S.R.U.O. nr. RGII 2.612 din 23.06.2022,în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) și art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcționarea, structura personalului și dotările necesare îndeplinirii atribuțiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Persoanele împuternicite să constate și să aplice contravențiile prevăzute la art. 190 și 191 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt următoarele:1. Borobeică Alina-Mihaela2. Costea Marius3. Felea Alexandru4. Gugiu Oana-Amalia5. Luță Constantin6. Marin Darius-Florinel7. Năstase Eduard-Laurențiu8. Neguț Bogdan9. Ogăraru Mirel10. Petric Dana-Mirela11. Stoicescu Cătălin12. Vasile George13. Vișoiu Daniela-Ramona14. Udățeanu Luana  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei decizii, prevederile Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 150/2020 privind desemnarea persoanelor împuternicite să constate și să aplice contravențiile prevăzute la art. 190 și 191 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1330 din 31 decembrie 2020, își încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 3Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe site-ul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.  +  Articolul 4Secretariatul general va comunica prezenta decizie persoanelor nominalizate la art. 1.
    Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
    Andrei-Simion Ijac
    București, 23 iunie 2022.Nr. 35.----