ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 92 din 29 iunie 2022pentru modificarea art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 29 iunie 2022  Având în vedere că la nivel național este necesară dotarea cu avioane curier pentru transport pacienți care să opereze prin Detașamentul aeromedical al Inspectoratului General de Aviație misiuni în cooperare cu unitățile de primiri urgențe - Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență,ținând cont și de faptul că pe teritoriul României Departamentul pentru Situații de Urgență, prin structurile aflate în coordonare, organizează anual exerciții și misiuni, atât prin intermediul Mecanismului european de protecție civilă, cât și prin alte sisteme internaționale de cooperare în domeniul protecției civile și cel umanitar,având în vedere faptul că o parte din capabilitățile Inspectoratului General de Aviație nu pot fi compensate decât cu echipamente furnizate de operatori economici externi sau interni, care nu doresc continuarea derulării contractelor de achiziție în situația în care nu sunt utilizate instrumente de plată prin utilizarea acreditivului bugetar,având în vedere necesitatea dezvoltării imediate a capacității aeriene de răspuns în situații de urgență a Inspectoratului General de Aviație, ca urmare a numărului în creștere al cererilor de transport aerian privind executarea de misiuni cu caracter umanitar,în considerarea faptului că o disponibilitate mai mare a aeronavelor la nivelul Inspectoratului General de Aviație are implicații și asupra nivelului de pregătire a personalului, aspect de natură a contribui la îmbunătățirea timpilor de răspuns în executarea misiunilor specifice,întrucât instituțiile bancare care finanțează operatorii economici externi aflați în relații contractuale cu partea română solicită utilizarea unui instrument de garantare a plății, în vederea continuării derulării contractelor existente, ținând seama de vecinătatea țării noastre cu zona de conflict armat de pe teritoriul Ucrainei, ținând cont de faptul că aceste situații extraordinare nu puteau fi prevăzute de către părțile contractante de la momentul încheierii contractelor și până în prezent,având în vedere că în lipsa adoptării măsurii legislative propuse pot exista dificultăți în acordarea de sprijin comunităților locale sau altor instituții publice, întrucât misiunile structurilor Ministerului Afacerilor Interne sunt orientate, în principal, pentru executarea atât a transporturilor speciale/umanitare, cât și a intervențiilor în situații de urgență, apreciind că reglementarea acestei situații este posibilă doar pe calea unei intervenții normative urgente,întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voința Guvernului, care pune în pericol interesul public și a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență.Deoarece toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență, extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență,  +  ARTICOL UNICLa articolul 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34(1) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (1), (3)-(8) și (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne pot angaja și utiliza fonduri publice prin utilizarea acreditivelor sau prin efectuarea de plăți în avans pentru achizițiile de active nefinanciare, bunuri materiale, servicii sau/și lucrări destinate realizării sau asigurării suportului logistic aferent echipamentelor militare ale Ministerului Apărării Naționale, precum și cele destinate executării misiunilor specifice Ministerului Afacerilor Interne, pentru care perioada de realizare depășește anul bugetar în care a fost realizat angajamentul legal sau pentru care furnizorii nu doresc să livreze produsele în situația în care plata nu se realizează prin utilizarea unor astfel de instrumente.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul apărării naționale,
  Eduard Bachide,
  secretar de stat
  București, 29 iunie 2022.Nr. 92.----