ORDIN nr. 1.736 din 27 iunie 2022privind aprobarea Procedurii de înregistrare, raportare și declarare a operatorilor economici care introduc deșeuri în țară pentru a fi valorificate
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 28 iunie 2022    Luând în considerare Referatul de aprobare al Administrației Fondului pentru Mediu nr. 43/ALA din 24.06.2022 privind Procedura de înregistrare, raportare și declarare a operatorilor economici care introduc deșeuri în țară pentru a fi valorificate,ținând cont de prevederile art. 7^2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare, ale art. III din Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deșeuri, în temeiul art. 7^2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de înregistrare, raportare și declarare a operatorilor economici care introduc deșeuri în țară pentru a fi valorificate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Administrația Fondului pentru Mediu și Garda Națională de Mediu duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prevederile anexelor nr. 1 și 2 la procedura prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin.  +  Articolul 4Prevederile anexelor nr. 3 și 4 la procedura prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data de 1 iulie 2022.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
    Tánczos Barna
    București, 27 iunie 2022.Nr. 1.736.  +  ANEXĂPROCEDURĂde înregistrare, raportare și declarare a operatorilor economici care introduc deșeuriîn țară pentru a fi valorificate