DECIZIE nr. 385 din 27 iunie 2022privind unele măsuri pentru exercitarea funcției de director general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și pentru modificarea art. 1 din Decizia prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 27 iunie 2022  Având în vedere propunerea formulată de ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației prin Adresa nr. 72.832 din 21 iunie 2022, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.727 din 21 iunie 2022, precum și cererea doamnei Rakosi-Seiwarth Ildiko, înregistrată la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu nr. 72.489 din 20 iunie 2022,în temeiul art. 29 și art. 31 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 3 alin. (9), (9^1) și (10) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1(1) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Rakosi-Seiwarth Ildiko se eliberează, la cerere, din funcția de director general, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.(2) Începând cu data prevăzută la alin. (1), doamna Hajnalka Ildiko Vig se numește în funcția de director general, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.  +  Articolul 2(1) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Rakosi-Seiwarth Ildiko se eliberează, la cerere, din calitatea de președinte al Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Hajnalka Ildiko Vig se numește în calitatea de președinte al Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.  +  Articolul 3La articolul 1 din Decizia prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 1 octombrie 2014, cu modificările ulterioare, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Hajnalka Ildiko Vig - președinte, director general, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  București, 27 iunie 2022.Nr. 385. ----