HOTĂRÂRE nr. 803 din 23 iunie 2022pentru derogarea de la prevederile art. 5 alin. (1^3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 23 iunie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (1^3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022, plafonul garanțiilor de stat care pot fi emise în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST se alocă în sumă de 3.820.000.000 lei în favoarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și în sumă de 1.180.000.000 lei în favoarea Fondului de Garantare a Creditului Rural.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 23 iunie 2022.Nr. 803.----