LEGE nr. 185 din 22 iunie 2022pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societății "Complexul Energetic Oltenia" - S.A.
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 22 iunie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21 din 10 martie 2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societății „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 11 martie 2022, cu următoarele modificări:1. La articolul 3, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Se aprobă acordarea unei finanțări sub formă de grant pentru anul 2022, în valoare de 2.675.000 mii lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 535 milioane euro, ca parte a ajutorului de stat prevăzut la alin. (1) în scopul achiziției de certificate de emisii de gaze cu efect de seră. Finanțarea acestui grant se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei și/sau din venituri din privatizare potrivit art. 13 alin. (1) și (2).2. La articolul 13, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Societatea restituie eventualele sume rămase neutilizate din sumele alocate de Ministerul Finanțelor în același cont de unde au fost transferate până la data de 30 septembrie 2022.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 22 iunie 2022.Nr. 185.----