HOTĂRÂRE nr. 754 din 8 iunie 2022pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 21 iunie 2022  Având în vedere prevederile art. 7 alin. (2) din Metodologia de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare și actualizare a strategiilor guvernamentale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 379/2022,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 985 și 985 bis din 21 noiembrie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Se aprobă Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.2. După articolul 1 se introduc două noi articole, articolele 1^1 și 1^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 1^1Se aprobă Planul național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, denumit în continuare Plan național de acțiune, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 1^2Finanțarea măsurilor cuprinse în Planul național de acțiune se va face în limitele strategiei fiscal-bugetare în vigoare, precum și cu fondurile aprobate anual cu această destinație prin legile bugetare anuale.3. După anexă, care devine anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, care va avea cuprinsul prevăzut în anexa*) la prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul sportului,
  Novák Carol-Eduard
  p. Ministrul economiei,
  Mihai-Ion Macaveiu,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Ministrul culturii,
  Lucian Romașcanu
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul apărării naționale,
  Vasile Dîncu
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuț Chesnoiu
  p. Ministrul energiei,
  Dan Dragoș Drăgan,
  secretar de stat
  p. Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Domnica Doina Pârcălabu,
  secretar de stat
  București, 8 iunie 2022.Nr. 754.  +  ANEXĂ(Anexă la SNDDR2030)PLAN NAȚIONAL DE ACȚIUNEpentru implementarea SNDDR 2030