ORDIN nr. 602 din 6 iunie 2022pentru completarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 20 iunie 2022  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 10 iunie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:– În anexă, la capitolul 2 „Servicii de cadastru și publicitate imobiliară“ grupa de servicii „Rectificare“, după codul 2.5.2 se introduce un nou serviciu, cu codul 2.5.3, cu următorul cuprins:
  Grupe de serviciiCodul serviciuluiDenumirea serviciuluiTermen^1) (zile lucrătoare)Termen în regim de urgență (zile lucrătoare)Referințe
  „Rectificare2.5.3.Îndreptare eroare materială - cadastru sistematic7-“ 
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Adriana Tudosoiu
  București, 6 iunie 2022.Nr. 602.----