HOTĂRÂRE nr. 778 din 16 iunie 2022pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 892/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Unifarm" - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 17 iunie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLa articolul 7 din Hotărârea Guvernului nr. 892/1998 privind înființarea Companiei Naționale „Unifarm“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 17 decembrie 1998, cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Compania Națională «Unifarm» - S.A. este condusă de adunarea generală a acționarilor și de către consiliul de administrație format din 5 membri.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 16 iunie 2022.Nr. 778.----