ORDIN nr. 1 din 4 ianuarie 2006 pentru aprobarea tarifelor privind finanțarea inspecțiilor la frontieră, pentru controlul importului furajelor și al produselor de origine nonanimală
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARA VETERINARA ȘI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 10 ianuarie 2006  (la 17-06-2022, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 95 din 16 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 17 iunie 2022 ) Vazand Referatul de aprobare nr. 52.332 din 12 decembrie 2005, întocmit de Directia generală inspecție și coordonare PIF din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea și functionarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tarifele privind finanțarea inspecțiilor la frontieră, pentru controlul importului furajelor și al produselor de origine nonanimală. (la 17-06-2022, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 95 din 16 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 17 iunie 2022 )  +  Articolul 2Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor va controla modul de ducere la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Posturile de inspecție la frontiera vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Cursul de schimb în moneda naționala al sumelor în euro specificate în anexa la prezentul ordin va fi cel publicat de Banca Naționala a României în ziua emiterii facturii.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare
  și pentru Siguranța Alimentelor,
  Constantin Lupescu
  București, 4 ianuarie 2006Nr. 1.  +  Anexă
  TARIFE
  privind finanțarea inspecțiilor la frontieră, pentru controlul importului furajelor și al produselor de origine nonanimală
  Nr. crt.SpecificareImportTariful în euro/tonă
  1.Furaje8 euro/transport până în o tonă și suplimentar 1 euro pentru fiecare tonă de greutate în plus până la 25 de tone
  0,5 euro pentru fiecare tonă de greutate în plus peste 25 de tone și nu mai mult de 3.000 euro/transport
  Nr. crt.SpecificareImportTariful în euro/tonă
  1.Produse de origine nonanimală4 euro/transport sub o tonă și suplimentar 1 euro pentru fiecare tonă de greutate în plus până la 25 de tone și 0,5 euro pentru fiecare tonă de greutate în plus până la 100 de tone și nu mai mult de 3.000 euro/transport
  2.Produse de origine nonanimală în condiții speciale8 euro/transport până în o tonă și suplimentar 1 euro pentru fiecare tonă de greutate în plus până la 25 de tone
  0,5 euro pentru fiecare tonă de greutate în plus peste 25 de tone și nu mai mult de 3.000 euro/transport
  NOTE:a) Transporturile care sosesc în același mijloc de transport, având produse grupaj aparținând aceluiași importator, se vor tarifa separat pentru fiecare tip de produs, conform tabelului de mai sus.b) Pentru transporturile care au 2 sau mai mulți importatori se va tarifa responsabilul de încărcătură în funcție de tipul mărfii/transport și, individual, pentru mărfurile fiecărui importator. (la 17-06-2022, Anexa a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 95 din 16 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 17 iunie 2022 )
  ----