ORDIN nr. 3.961 din 6 iunie 2022pentru aprobarea procedurii de înscriere în clasa a IX-a a elevilor care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației, precum și a listei privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea acestor elevi și a procedurii de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2022-2023, a cetățenilor ucraineni cu statut de elevi
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 10 iunie 2022  Având în vedere:– prevederile art. 63 alin. (1) lit. e),alin. (3^2) și (3^3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și prorogarea unor termene;– Referatul de aprobare nr. 1.337 din 3.06.2022 a proiectului de Ordin privind aprobarea procedurii de înscriere în clasa a IX-a a elevilor care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației, precum și a listei privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea acestor elevi și a procedurii de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2022-2023, a cetățenilor ucraineni cu statut de elevi,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă procedura de înscriere în clasa a IX-a a elevilor care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă lista privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/ specializarea la care se face înscrierea elevilor menționați la art. 1, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă procedura de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2022-2023, a cetățenilor ucraineni cu statut de elevi, prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Direcția generală economică, Direcția generală managementul resurselor umane și rețea școlară din cadrul Ministerului Educației, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 6 iunie 2022.Nr. 3.961.  +  Anexa nr. 1PROCEDURĂde înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2022-2023, a absolvenților clasei a VIII-acare au obținut, pe parcursul gimnaziului, premii la etapa națională/internațională acompetițiilor școlare  +  Anexa nr. 2
  LISTA
  privind corespondența specificului olimpiadei naționale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea
  Nr. crt.CompetițiaFilieraProfilul Specializarea 1Specializarea 2
  I. LIMBĂ ȘI COMUNICARE
  1OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ - clasele V-VIIITeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
  2OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU ȘCOLI/SECȚII CU PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR ȘI PENTRU ROMÂNII DIN DIASPORA - clasele V-VIIITeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
  3OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA NEOGREACĂTeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
  4OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ „MIKES KELEMEN“TeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
  5OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂTeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
  6OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA FRANCEZĂTeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
  7OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI ROMANICE: SPANIOLĂ, ITALIANĂTeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
  8OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ENGLEZĂTeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
  9OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA RUSĂ MATERNĂTeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
  10OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA RUSĂ MODERNĂTeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
  11OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA POLONĂ MATERNĂTeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
  12OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA SLOVACĂ MATERNĂTeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
  13OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA TURCĂTeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
  14OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA UCRAINEANĂ MATERNĂTeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
  15OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA RROMANITeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
  16OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA SÂRBĂ MATERNĂTeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
  17OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA CEHĂ MATERNĂTeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
  18OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA CROATĂ MATERNĂTeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
  19OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI CLASICE: GREACĂ VECHE, LATINĂTeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
  II. MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE
  20OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ - clasele V-XIITeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
  21OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ PENTRU ȘCOLILE/ SECȚIILE CU PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ - clasele V-XIITeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
  22OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE FIZICĂTeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
  23OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE CHIMIETeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
  24OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂTeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
  III. OM ȘI SOCIETATE
  25OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ISTORIETeoreticăUmanistȘtiințe socialeFilologie
  26OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE GEOGRAFIE – clasele VIII-XIITeoreticăUmanist/RealȘtiințe socialeȘtiințele naturii
  27OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ISTORIA ȘI TRADIȚIILE MINORITĂȚII MAGHIARE DIN ROMÂNIATeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
  28OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE – CULTUL ORTODOX - SECȚIUNEA GIMNAZIU (clasele V-VIII)Teoretică/VocaționalăUmanist/TeologicFilologie/ Specializări TeologieȘtiințe sociale
  29OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE – CULTUL ROMANO-CATOLIC DE LIMBA MAGHIARĂ - clasele V-XIITeoretică/VocaționalăUmanist/TeologicFilologie/ Specializări TeologieȘtiințe sociale
  30OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE - CULTELE: REFORMAT, EVANGHELIC ȘI UNITARIAN - clasele V-XIITeoretică/VocaționalăUmanist/TeologicFilologie/ Specializări TeologieȘtiințe sociale
  31OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE - CULTELE: ROMANO-CATOLIC - LIMBA ROMÂNĂ ȘI GRECO-CATOLIC - clasele V-XIITeoretică/VocaționalăUmanist/TeologicFilologie/Specializări TeologieȘtiințe sociale
  32OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE - ALIANȚA EVANGHELICĂ: CULTELE BAPTIST, PENTICOSTAL ȘI CREȘTIN DUPĂ EVANGHELIE - clasele V-XIITeoretică/VocaționalăUmanist/TeologicFilologie/Specializări TeologieȘtiințe sociale
  33OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE - CULTUL MUSULMAN DE LIMBĂ TURCĂTeoretică/VocaționalăUmanist/TeologicFilologie/Specializări TeologieȘtiințe sociale
  34OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE - CULTUL ORTODOX DE RIT VECHI, LIMBA RUSĂTeoretică/VocaționalăUmanist/TeologicFilologie/Specializări TeologieȘtiințe sociale
  IV. ARTE
  35OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ - INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ - clasele III-VIIIVocaționalăArtistic - Muzică
  36OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE COREGRAFIE - clasele VII-XIIVocaționalăArtisticCoregrafie
  V. TEHNOLOGII
  37OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂTeoretică/TehnologicăReal/Tehnic, Servicii, Resurse nat. și prot. mediuluiMatematică-informatică/ Calificări profesionaleȘtiințele naturii
  38OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICETeoretică/TehnologicăReal/Tehnic, Servicii, Resurse nat. și prot. mediuluiMatematică-informatică/Calificări profesionaleȘtiințele naturii
  VI. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
  39OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLARVocaționalăSportivCorespunzătoare disciplinei sportive la care a fost obținut premiul
  VII. INTERDISCIPLINARE/TRANSDISCIPLINARE
  40OLIMPIADA NAȚIONALĂ INTERDISCIPLINARĂ „CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ“ - LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI RELIGIE - SECȚIUNEA GIMNAZIU - clasele V-VIIITeoretică/VocaționalăUmanist/TeologicFilologie/Specializări TeologieȘtiințe sociale
  41OLIMPIADA PENTRU ELEVII DIN MEDIUL RURAL „UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ“ - clasele V-VIIITeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
  42OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚE PENTRU JUNIORITeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
  43OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE CREATIVITATE ȘTIINȚIFICĂTeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
  44OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LINGVISTICĂ SOLOMON MARCUSTeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale

  LISTA
  privind corespondența specificului competiției internaționale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea
  Nr. crt.CompetițiaFilieraProfilul Specializarea 1Specializarea 2
  I. OM ȘI SOCIETATE
  1OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE GEOGRAFIETeoreticăUmanist/RealȘtiințe socialeȘtiințele naturii
  2OLIMPIADA BALCANICĂ DE GEOGRAFIETeoreticăUmanist/RealȘtiințe socialeȘtiințele naturii
  II. INTERDISCIPLINARE/MULTIDISCIPLINARE
  3OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE ASTRONOMIETeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
  4OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE ȘTIINȚE PENTRU JUNIORITeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
  5OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE ASTRONOMIE ȘI ȘTIINȚELE SPAȚIULUI PENTRU JUNIORITeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
  III. PROIECTE EDUCATIVE
  6OLIMPIADA TINERILOR POMPIERIVocaționalăSportivOrientare sportivă 
  IV. LIMBĂ ȘI COMUNICARE
  7OLIMPIADA ELENISMULUI (LIMBA NEOGREACĂ)TeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
  8OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE LIMBA, LITERATURA ȘI CULTURA MAGHIARĂ „APACZAI CSERE JANOS“TeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
  9OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE LIMBA POLONĂTeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
  V. MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE
  10OLIMPIADA BALCANICĂ DE MATEMATICĂ PENTRU JUNIORITeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
  11OLIMPIADA DE MATEMATICĂ PENTRU GIMNAZIILE MAGHIARE DIN EUROPATeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
  12BALCANIADA DE FIZICĂ – BALKAN PHYSICAL OLIMPIAD BPOTeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
  VI. TEHNOLOGII
  13TURNEUL INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ „JOHN ATANASOFF“TeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
  14BALCANIADA DE INFORMATICĂ PENTRU JUNIORITeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
  15OLIMPIADA EUROPEANĂ DE INFORMATICĂ PENTRU JUNIORITeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
  16CONCURSUL DE ROBOTICĂ ȘCOLARĂ „FIRST TECH CHALLENGE“TeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
   +  Anexa nr. 3PROCEDURĂde înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2022-2023, a cetățenilor ucraineni cu statut de elev