ORDIN nr. 1.537/349/2022pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.537 din 7 iunie 2022
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 349 din 31 mai 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 9 iunie 2022  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 9.235 din 7.06.2022 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.775 din 31.05.2022 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, poziția 498 se abrogă.2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 573 se introduc trei noi poziții, pozițiile 574-576, cu următorul cuprins:
  „574W68020002J01MA02CIPROFLOXACINUMCIPROFLOXACINA VIOSER 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlVIOSER - S.A. PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRYGRECIACUTIE CU 10 FLAC. TRANSPARENTE DIN PEJD X 200 ML SOL. PERF.PR1014,48500017,6830000,000000
  575W68794001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 50 g/lSOL. PERF.50 g/lBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 50 ML SOL. PERF. + 1 SET DE ADMINISTRAREPR11.062,5000001.196,2800000,000000
  576W68738001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**INTRATECT 50 g/lSOL. PERF.50 g/lPRISUM HEALTHCARE - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 100 ML SOL. PERF.PRF12.348,5000002.598,0200000,000000“
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 159 se introduce o nouă poziție, poziția 160, cu următorul cuprins:
  „160W68020002J01MA02CIPROFLOXACINUMCIPROFLOXACINA VIOSER 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlVIOSER - S.A. PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRYGRECIACUTIE CU 10 FLAC. TRANSPARENTE DIN PEJD X 200 ML SOL. PERF.PR1014,48500017,6830000,000000“
  4. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 5, 49, 149, 382, 383, 415-417, 425 și 608 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  5W58866002L01AA02CHLORAMBUCILUMLEUKERAN 2 mgCOMPR. FILM.2 mgASPEN PHARMA TRADING LIMITEDIRLANDACUTIE X 1 FLAC. X 25 COMPR. FILM.P-RF252,2700002,8700000,000000
  ............................
  49W58868001L01BB02MERCAPTOPURINUMPURI - NETHOL 50 mgCOMPR.50 mgASPEN PHARMA TRADING LIMITEDIRLANDACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ X 25 COMPR.P-RF252,5268003,1948000,000000
  ............................
  149W59593001L01CD04CABAZITAXELUM**1JEVTANACONC. + SOLV. PT. SOL. PERF.60 mgSANOFI-AVENTIS GROUPEFRANȚACUTIE CU 1 FL. DIN STICLĂ X 1,5 ML CONCENTRAT + 1 FL. DIN STICLĂ X 4,5 ML SOLVENTPR18.231,3640009.017,9760002.021,104000
  ............................
  382W54589001L01XE10EVEROLIMUS**1AFINITOR 10 mgCOMPR.10 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 3 BLIST. AL/PA/PVC/AL X 10 COMPR.P-RF30296,601000324,5673330,000000
  383W64505001L01XE10EVEROLIMUS**1AFINITOR 10 mgCOMPR.10 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. AL/PA/AL/PVC X 30 COMPR.PR30296,601000324,5673330,000000
  ............................
  415W64527001L01XE26CABOZANTINIBUM**1ΩCABOMETYX 20 mgCOMPR. FILM.20 mgIPSEN PHARMAFRANȚACUTIE CU FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR30637,203000695,8240000,000000
  416W64528001L01XE26CABOZANTINIBUM**1ΩCABOMETYX 40 mgCOMPR. FILM.40 mgIPSEN PHARMAFRANȚACUTIE CU FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR30637,203000695,8240000,000000
  417W64529001L01XE26CABOZANTINIBUM**1ΩCABOMETYX 60 mgCOMPR. FILM.60 mgIPSEN PHARMAFRANȚACUTIE CU FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR30637,203000695,8240000,000000
  ............................
  425W64294001L01XE36ALECTINIB**1ΩALECENSA 150 mgCAPS.150 mgROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIAAMBALAJ MULTIPLU X 224 CAPSULEPR22488,92848297,1025000,000000
  .............................
  608W67781001L01CD04CABAZITAXELUM**1ELEBER 60 mgCONC. + SOLV. PT. SOL. PERF.60 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ CU CAPACITATEA DE 15 ML, CU 1,5 ML CONC. ȘI 1 FLAC. DIN STICLĂ CU CAPACITATEA DE 15 ML, CU 4,5 ML SOLVENTPR18.231,3640009.017,9760002.021,114000“
  5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 45 și 384 se abrogă.6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 625 se introduc șase noi poziții, pozițiile 626-631, cu următorul cuprins:
  626W67356001B03XA06LUSPATERCEPT**1REBLOZYL 75 mgPULB. PT. SOL. INJ.50 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDA1 FLAC. DE 3 ML DIN STICLĂ DE TIP I, CU CAPAC DETAȘABIL PORTOCALIU DIN PP X 1,5 ML DE LUSPATERCEPTPR121.655,04000023.642,1700000,000000
  627W67355001B03XA06LUSPATERCEPT**1REBLOZYL 25 mgPULB. PT. SOL. INJ.50 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDA1 FLAC. DE 3 ML DIN STICLĂ DE TIP I, CU CAPAC DETAȘABIL GALBEN DIN PP X 0,5 ML DE LUSPATERCEPTPR17.239,9700007.929,7300000,000000
  628W68131001L01BC07AZACITIDINUM**1VIDAZA 25 mg/mlPULB. PT. SUSP. INJ.25 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 100 MG PULB. PT. SUSP. INJ.PR1534,576000628,4640009,576000
  629W68138003L01CD04CABAZITAXELUM**1CABAZITAXEL EVER PHARMA 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlEVER VALINJECT GMBHAUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU 6 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR16.859,4700007.514,9800000,000000
  630W62996001L01XE12VANDETANIBUM**1ΩCAPRELSA 300 mgCOMPR. FILM.300 mgGENZYME EUROPE B.V.OLANDABLISTERE PVC/PVDC/AL, SIGILATE CU FOLIE DE ALUMINIU X 30 COMPRIMATE FILMATEPR30618,570000675,5136660,000000
  631W68371001L04AX02TALIDOMIDUM**1TALIDOMIDA BMS 50 mgCAPS.50 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE TIP PORTOFEL X 28 CAPS. (14 CAPS. X2 BLISTERE PCTFE/PVC/AL)PR2855,43714261,7889280,000000
  7. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.1 „Hemofilie și talasemie“, după poziția 102 se introduc două noi poziții, pozițiile 103 și 104, cu următorul cuprins:
  „103W67355001B03XA06LUSPATERCEPT**REBLOZYL 25 mgPULB. PT. SOL. INJ.50 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDA1 FLAC. DE 3 ML DIN STICLĂ DE TIP I, CU CAPAC DETAȘABIL GALBEN DIN PP X 0,5 ML DE LUSPATERCEPTPR17.239,9700007.929,7300000,000000
  104W67356001B03XA06LUSPATERCEPT **REBLOZYL 75 mgPULB. PT. SOL. INJ.50 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDA1 FLAC. DE 3 ML DIN STICLĂ DE TIP I, CU CAPAC DETAȘABIL PORTOCALIU DIN PP X 1,5 ML DE LUSPATERCEPTPR121.655,04000023.642,1700000,000000“
  8. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.4 „Mucoviscidoză“, după poziția 37 se introduc trei noi poziții, pozițiile 38-40, cu următorul cuprins:
  „38W68661001A09AA02PANCREATINUM **PANKREAL 35000CAPS. GASTROREZ.420 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID ÎNCHIS CU CAPAC DIN PP X 50 CAPS. GASTROREZ.P6L502,1680002,6466000,000000
  39W68686001J01GB01TOBRAMYCINUM **TOBI 300 mg/5 mlSOL. PT. INHALARE PRIN NEBULIZATOR300 mg/5 mlVIATRIS HEALTHCARE LIMITEDIRLANDACUTIE CU 4 PLICURI DIN AL; FIECARE PLIC CONȚINE 7 FIOLE GEMENE DIN PEJD A 5 ML SOL. DE INHALAT PRIN NEBULIZATORPRF5664,04589270,4914280,000000
  40W67343001R07AX02IVACAFTORUM **KALYDECO 75 mgCOMPR. FILM.75 mgVERTEX PHARMACEUTICALS (IRELAND) LIMITEDIRLANDACARD CU BLIST. PCTFE/AL X 28 COMPR.PR28959,2671421.046,9650000,000000“
  9. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“ - subpunctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, după poziția 19 se introduc două noi poziții, pozițiile 20 și 21, cu următorul cuprins:
  „20W68738001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **INTRATECT 50 g/lSOL. PERF.50 g/lPRISUM HEALTHCARE - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 100 ML SOL. PERF.PRF12.348,5000002.598,0200000,000000
  21W68794001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **IG VENA 50 g/lSOL. PERF.50 g/lBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 50 ML SOL. PERF. + 1 SET DE ADMINISTRAREPR11.062,5000001.196,2800000,000000“
  10. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, după poziția 22 se introduc două noi poziții, pozițiile 23 și 24, cu următorul cuprins:
  „23W68738001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **INTRATECT 50 g/lSOL. PERF.50 g/lPRISUM HEALTHCARE - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 100 ML SOL. PERF.PRF12.348,5000002.598,0200000,000000
  24W68794001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **IG VENA 50 g/lSOL. PERF.50 g/lBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 50 ML SOL. PERF. + 1 SET DE ADMINISTRAREPR11.062,5000001.196,2800000,000000“
  11. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.22 „Angioedem ereditar“, pozițiile 3-6, 9 și 10 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  3W67881001B06AC02ICATIBANTUM **1ICATIBANT ACCORD 30 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 3 ML + AC HIPODERMICPR13.279,4200003.620,3520001.410,598000
  4W66736001B06AC02ICATIBANTUM **1FIRAZYR 30 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlSHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITEDIRLANDACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 3 ML + AC HIPODERMICPR13.279,4200003.620,3520001.961,858000
  5W68202001B06AC02ICATIBANTUM **1FIRAZYR 30 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlTAKEDA PHARM. INTERNATIONAL AG IRELAND BRANCHIRLANDACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 3 ML + AC HIPODERMICPR13.279,4200003.620,3520001.961,858000
  6W62758001B06AC02ICATIBANTUM **1FIRAZYR 30 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlSHIRE ORPHAN THERAPIES GMBHGERMANIACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 3 ML + AC HIPODERMICP-RF13.279,4200003.620,3520001.961,858000
  ..........................
  9W68280001B06AC02ICATIBANTUM **1ICATIBANT ZENTIVA 30 mg SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlZENIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU O SERINGĂ PREUMPLUTĂ, DE CAPACITATE 3 ML, CU PISTON, DOP GRI ȘI CAPAC ALB, PREVĂZUTĂ CU UN AC, CONȚINÂND SOLUȚIE INJECTABILĂPR13.279,4200003.620,352000121,148000
  10W68362001B06AC02ICATIBANTUM **1ICATIBANT TERAPIA 30 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ30 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU O SERINGĂ PREUMPLUTĂ DE 3 ML, DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ, CU PISTON, DOP DE CAUCIUC CLOROBUTILIC GRI ȘI CAPAC ALB DIN PP, PREVĂZUTĂ CU UN AC, CU SOLUȚIE INJECTABILĂPR13.279,4200003.620,3520001.410,598000
  12. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.22 „Angioedem ereditar“, după poziția 10 se introduce o nouă poziție, poziția 11, cu următorul cuprins:
  „11W68417001B06AC02ICATIBANTUM **1ICATIBANT STADA 30 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ30 mgSTADA M D - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ, DE CAPACITATE 3 ML, PREVĂZUTĂ CU UN AC CONȚINÂND SOL. INJ.PR12.732,8500003.016,9600000,000000“
  13. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușa datorată carenței de iod și proliferării maligne“, după poziția 108 se introduc trei noi poziții, pozițiile 109-111, cu următorul cuprins:
  „109W68214001G03CX01TIBOLONUMLIVIAL 2,5 mgCOMPR.2,5 mgORGANON BIOSCIENCES -S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 28 COMPR.PRF281,3382141,7503570,000000
  110W68213004M05BA04ACIDUM ALENDRONICUM **FOSAMAX 70 mgCOMPR.70 mgORGANON BIOSCIENCES - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. AL/AL X 2 COMPR.P6L22,8380003,8340008,441000
  111W68213002M05BA04ACIDUM ALENDRONICUM **FOSAMAX 70 mgCOMPR.70 mgORGANON BIOSCIENCES - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. AL/AL X 4 COMPR.P6L42,8380003,8340007,803500“
  14. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, poziția 287 se abrogă.15. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 319 se introduc două noi poziții, pozițiile 320 și 321, cu următorul cuprins:
  „320W68794001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 50 g/lSOL. PERF.50 g/lBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 50 ML SOL. PERF. + 1 SET DE ADMINISTRAREPR11.062,5000001.196,2800000,000000
  321W68738001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**INTRATECT 50 g/lSOL. PERF.50 g/lPRISUM HEALTHCARE - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 100 ML SOL. PERF.PRF12.348,5000002.598,0200000,000000“
  16. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, după poziția 115 se introduc două noi poziții, pozițiile 116 și 117, cu următorul cuprins:
  „116W68719001C01CA24EPINEPHRINUMEPIPEN 150 microgrameSOL. INJ. ÎN STILOU PREUMPLUT150 mcgVIATRIS HEALTHCARE LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 STILOU AUTOINJECTOR PREUMPLUT CU 2 ML PENTRU O DOZĂ UNICĂ DE 0,3 MLPR1157,850000192,7000000,000000
  117W68720001C01CA24EPINEPHRINUMEPIPEN 300 microgrameSOL. INJ. ÎN STILOU PREUMPLUT300 mcgVIATRIS HEALTHCARE LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 STILOU AUTOINJECTOR PREUMPLUT CU 2 ML PENTRU O DOZĂ UNICĂ DE 0,3 MLPR1163,550000199,6600000,000000“
  17. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, după poziția 215 se introduc patru noi poziții, pozițiile 216-219, cu următorul cuprins:
  „216W68794001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 50 g/lSOL. PERF.50 g/lBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 50 ML SOL. PERF. + 1 SET DE ADMINISTRAREPR11.062,5000001.196,2800000,000000
  217W68738001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**INTRATECT 50 g/lSOL. PERF.50 g/lPRISUM HEALTHCARE - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 100 ML SOL. PERF.PRF12.348,5000002.598,0200000,000000
  218W68213002M05BA04ACIDUM ALENDRONICUMFOSAMAX 70 mgCOMPR.70 mgORGANON BIOSCIENCES - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. AL/AL X 4 COMPR.P6L42,8380003,8340007,803500
  219W68213004M05BA04ACIDUM ALENDRONICUMFOSAMAX 70 mgCOMPR.70 mgORGANON BIOSCIENCES - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. AL/AL X 2 COMPR.P6L22,8380003,8340008,441000“
  18. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, poziția 130 se abrogă.19. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziția 138 se introduc două noi poziții, pozițiile 139 și 140, cu următorul cuprins:
  „139W68719001C01CA24EPINEPHRINUMEPIPEN 150 microgrameSOL. INJ. ÎN STILOU PREUMPLUT150 mcgVIATRIS HEALTHCARE LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 STILOU AUTOINJECTOR PREUMPLUT CU 2 ML PENTRU O DOZĂ UNICĂ DE 0,3 MLPR1157,850000192,7000000,000000
  140W68720001C01CA24EPINEPHRINUMEPIPEN 300 microgrameSOL. INJ. ÎN STILOU PREUMPLUT300 mcgVIATRIS HEALTHCARE LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 STILOU AUTOINJECTOR PREUMPLUT CU 2 ML PENTRU O DOZĂ UNICĂ DE 0,3 MLPR1163,550000199,6600000,000000“
  20. La secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, pozițiile 64 și 91 se abrogă.
   +  Articolul IIAnexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna iunie 2022.
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
   +  ANEXĂ(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.605/875/2014)
  Nr. crt.Cod CIMGrupa terapeuticăDenumire genericăDenumire comercialăForma farmaceuticăConcentrație/U.T.FirmaȚaraAmbalajPrescripțieCant/AmbalajPreț cu ridicata maximal de decontare/U.T.Preț de decontare/U.T.Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare
  P6: PROGRAMUL NAȚIONAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE ȘI SEPSIS SEVER
  P6.4: MUCOVISCIDOZĂ
  1W68326001A09AA02PANCREATINUM**KREON 10000CAPS. GASTROREZ.150 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITEDIRLANDACUTIE CU 2 BLIST. DIN AL-AL A CÂTE 10 CAPS. GASTROREZ.OTC200,4330000,5855000,000000
  2W68327001A09AA02PANCREATINUM**KREON 25000CAPS. GASTROREZ.300 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITEDIRLANDACUTIE CU 2 BLIST. DIN AL-AL A CÂTE 10 CAPS. GASTROREZ.OTC201,3760001,8000000,000000
  3W62199001A09AA02PANCREATINUM**KREON 10000CAPS. GASTROREZ.150 mgMYLAN HEALTHCARE GMBHGERMANIACUTIE CU 2 BLIST. DIN AL-AL A CÂTE 10 CAPS. GASTROREZ.OTC200,4330000,5855000,000000
  4W62200001A09AA02PANCREATINUM**KREON 25000CAPS. GASTROREZ.300 mgMYLAN HEALTHCARE GMBHGERMANIACUTIE CU 2 BLIST. DIN AL-AL A CÂTE 10 CAPS. GASTROREZ.OTC201,3760001,8000000,000000“
  ----