HOTĂRÂRE nr. 747 din 8 iunie 2022pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 8 iunie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 7, alineatul (5) va avea următorul cuprins:(5) În îndeplinirea atribuțiilor sale, ministrul sănătății este ajutat de 6 secretari de stat, de un secretar general și de 2 secretari generali adjuncți.2. Anexa nr. 1 se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 8 iunie 2022.Nr. 747.  +  ANEXĂ*)(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)*) Anexa este reprodusă în facsimil.
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Sănătății
  ----