LEGE nr. 171 din 8 iunie 2022pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 8 iunie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLegea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) cotă de recoltă - numărul de exemplare din fauna de interes cinegetic aprobat anual de către administrator pe specii și gestionar până la data de 15 aprilie pentru specia căprior și până la 15 mai pentru celelalte specii sedentare admise la vânătoare, care se pot vâna în cadrul unui fond cinegetic;2. La articolul 6 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) stabilește și aprobă anual, până la data de 15 aprilie pentru specia căprior și până la 15 mai pentru celelalte specii sedentare admise la vânătoare, cu avizul autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului, cotele de recoltă pentru speciile din anexa nr. 1, care devin obligatoriu de realizat, fără alte avize, acorduri sau autorizări suplimentare;3. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) Speciile cinegetice se vânează în numărul, în locurile, prin metodele, în perioadele și cu mijloacele admise de lege, cu respectarea reglementărilor subsidiare privind autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii.(2) Numărul maxim de exemplare de păsări care pot fi vânate într-o zi de către un vânător, din speciile de păsări admise la vânătoare, se face în limitele prevăzute la lit. B din anexa nr. 1, fără alte avize, acorduri sau autorizări suplimentare.4. La articolul 28 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) să fi efectuat 6 luni de stagiatură sub îndrumarea organizației vânătorești care gestionează cel puțin un fond cinegetic, la care solicită să fie înscris, cu excepția absolvenților de învățământ superior cu profil cinegetic;5. Anexa nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 1
  Perioadele de vânare și valoarea de despăgubire în cazul unor fapte ilicite
  pentru speciile la care vânarea este permisă, precum și numărul maxim de exemplare de păsări
  care pot fi vânate într-o zi de către un vânător
  Denumirea specieiPerioada de vânătoareValoarea de despăgubire (în euro) în perioadaNr. exemplare/zi/vânător
  admisăinterzisă
  A. Mamifere
  1.Bizamul (Ondatra zibethica)1 septembrie-15 aprilie80160 
  2.Capra neagră (Rupicapra rupicapra)    
   - exemplar de trofeu15 octombrie-15 decembrie8.00016.000 
   - exemplar de selecție1 septembrie-15 decembrie8.00016.000 
  3.Căpriorul (Capreolus capreolus)    
   - mascul1 mai-15 octombrie2.5005.000 
   - femelă1 septembrie-15 februarie2.0004.000 
  4.Cerbul comun (Cervus elaphus)    
   - mascul de trofeu10 septembrie-15 noiembrie6.00012.000 
   - mascul de selecție1 septembrie-31 decembrie6.00012.000 
   - femelă și vițel1 septembrie-15 februarie6.00012.000 
  5.Cerbul lopătar (Dama dama)    
   - mascul de trofeu10 octombrie-1 decembrie3.0006.000 
   - mascul de selecție1 septembrie-15 decembrie3.0006.000 
   - femelă și vițel1 septembrie-15 februarie2.0004.000 
  6.Câinele enot (Nyctereutes procyonoides)15 septembrie-31 martie60120 
  7.Dihorul comun (Putorius putorius)15 septembrie-31 martie3060 
  8.Hermelina (Mustela erminea)15 septembrie-31 martie3060 
  9.Iepurele-de-câmp (Lepus europaeus)1 noiembrie-31 ianuarie150300 
  10.Iepurele-de-vizuină (Oryctolagus cuniculus)1 noiembrie-31 ianuarie100400 
  11.Jderul (Martes sp.)15 septembrie-31 martie200400 
  12.Marmota (Marmota marmota)15 septembrie-31 octombrie300600 
  13.Mistrețul (Sus scrofa)    
   - masculTot anul1.000- 
   - femelă și purcel1 iunie-31 ianuarie7001.500 
  14.Muflonul (Ovis aries musimon)15 septembrie-15 decembrie4.0008.000 
  15.Nevăstuica (Mustela nivalis)15 septembrie-31 martie100200 
  16.Șacalul (Canis aureus)Tot anul80- 
  17.Viezurele (Meles meles)1 august-31 martie100200 
  18.Vulpea (Vulpes vulpes)Tot anul50- 
  B. Păsări
  1.Becațina comună (Gallinago gallinago)1 septembrie-28 februarie5513515
  2.Becațina mică (Lymnocryptes minimus)1 septembrie-28 februarie551350
  3.Cioara grivă (Corvus corone cornix)1 iunie-31 martie1020Conform cotă recoltă
  4.Cioara grivă sudică (Corvus corone sardonius)1 iunie-31 martie10200
  5.Cioara-de-semănătură (Corvus frugilegus)15 august-31 ianuarie1070Conform cotă recoltă
  6.Ciocârlia-de-câmp (Alauda arvensis)15 septembrie-31 octombrie203025
  7.Cocoșarul (Turdus pilaris)1 septembrie-28 februarie277525
  8.Cocoșul-de-munte (Tetrao urogallus) - mascul10 septembrie-30 noiembrie1.7002.700Conform cotă recoltă
  9.Coțofana (Pica pica)1 iunie-31 martie1020Conform cotă recoltă
  10.Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo sinensis)1 septembrie-28 februarie802700
  11.Fazanul (Phasianus colchicus)1 octombrie-28 februarie3570Conform cotă recoltă
  12.Gaița (Garrulus glandarius)1 septembrie-28 februarie27135Conform cotă recoltă
  13.Găinușa-de-baltă (Gallinula chloropus)1 septembrie-28 februarie27500
  14.Gâsca-de-vară (Anser anser rubrirostris)15 august-15 februarie5527510
  15.Gârlița mare (Anser albifrons)15 octombrie-15 februarie5527510
  16.Graurul (Sturnus vulgaris)15 august-28 februarie155550
  17.Guguștiucul (Streptopelia decaocto)15 august-28 februarie2780Conform cotă recoltă
  18.Ierunca (Bonasa bonasia)15 septembrie-30 noiembrie150350Conform cotă recoltă
  19.Lișița (Fulica atra)1 septembrie-10 februarie2711015
  20.Porumbelul gulerat (Columba palumbus)1 septembrie-10 februarie278020
  21.Porumbelul-de-scorbură (Columba oenas)1 septembrie-10 februarie551103
  22.Potârnichea (Perdix perdix)15 septembrie-31 decembrie55220Conform cotă recoltă
  23.Prepelița (Coturnix coturnix)15 august-31 octombrie278025
  24.Rața mare (Anas platyrhynchos)1 septembrie-15 februarie5511010
  25.Rața mică (Anas crecca)1 septembrie-10 februarie5511010
  26.Rața fluierătoare (Anas penelope)15 august-15 februarie551102
  27.Rața-cu-cap-castaniu (Aythya ferina)15 august-15 februarie551101
  28.Rața moțată (Aythya fuligula)15 septembrie-10 februarie551100
  29.Rața pestriță (Anas strepera)15 august-15 februarie551102
  30.Rața sunătoare (Bucephala clangula)15 august-15 februarie551101
  31.Rața lingurar (Anas clypeata)15 august-15 februarie551102
  32.Rața sulițar (Anas acuta)15 august-31 ianuarie651302
  33.Rața cârâitoare (Anas querquedula)1 septembrie-10 februarie651301
  34.Rața-cu-cap negru (Aythya marila)15 august-15 februarie651300
  35.Sitarul-de-pădure (Scolopax rusticola)1 septembrie-28 februarie551103
  36.Stăncuța (Corvus monedula)10 iulie-20 martie2775Conform cotă recoltă
  37.Sturzul-de-vâsc (Turdus viscivorus)1 septembrie-28 februarie277520
  38.Sturzul cântător (Turdus philomelos)1 septembrie-28 februarie277510
  39.Sturzul-viilor (Turdus iliacus)1 septembrie-28 februarie277520
  40.Turturica (Streptopelia turtur)15 august-30 septembrie277520
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 8 iunie 2022.Nr. 171.----