ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 262 din 7 decembrie 2000privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 15 decembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează cadrul juridic privind procedurile pentru stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii folosiţi au următorul înţeles: a) Pesticidele - substanţe active şi preparate conţinând una sau mai multe substanţe active destinate:- protejării plantelor sau produselor vegetale faţă de organismele dăunătoare şi prevenirii acţiunii acestor organisme dăunătoare;- influentarii proceselor vitale din plante în alt mod decât substantele nutritive;- conservării produselor vegetale, în măsura în care acestea nu fac obiectul unor reglementări speciale cu privire la conservanti;- distrugerii plantelor nedorite sau distrugerii unor părţi din plante, prevenirii sau opririi creşterii nedorite a plantelor. b) Reziduurile de pesticide - una sau mai multe substanţe prezente în sol, în/pe plante, produse vegetale, produse comestibile de origine animala sau alte componente ale mediului şi care rezultă din utilizarea unui pesticid, inclusiv metabolitii acestora şi produsii rezultaţi din degradarea şi din reactia lor. c) Substantele - elemente chimice şi compusii lor, asa cum se găsesc în natura sau sintetizati, inclusiv orice impuritate care rezultă în mod inevitabil din procesul de fabricaţie. d) Substantele active - substanţe sau microorganisme, inclusiv virusuri, cu acţiune generală sau specifică împotriva organismelor dăunătoare. e) Nivelul maxim de reziduuri - concentraţia maxima a unui reziduu de pesticid, exprimată în mg/kg, care este legal acceptată în plante sau produse vegetale. f) Autoritatea competenţa - Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei prin Agenţia Naţionala Fitosanitara, care îşi exercită competentele în teritoriu prin direcţiile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. g) Plante - plantele vii, părţile de plante vii, inclusiv fructele proaspete şi seminţele. h) Produsele vegetale - produse de origine vegetala neprelucrate sau care au suferit o prelucrare simpla ca macinarea, uscarea sau presarea, astfel încât nu mai sunt plante. i) Organismele dăunătoare - orice specie, susa sau biotip de origine vegetala ori animala sau orice agent patogen daunator plantelor ori produselor vegetale.  +  Articolul 3 (1) Se înfiinţează Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale în subordinea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei. (2) Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale efectuează analize oficiale ale probelor pentru determinarea calitativă şi cantitativă a reziduurilor de pesticide şi monitorizarea acestora. (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Laboratorului Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale se aproba prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 4 (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă au în vedere plantele şi produsele vegetale destinate importului, exportului sau consumului intern. (2) Nivelurile maxime de reziduuri de pesticide nu se vor aplica în cazul plantelor şi produselor vegetale destinate ţărilor din afară Uniunii Europene, dacă acestora li se aplică un tratament fitosanitar înaintea exportului şi este îndeplinită una dintre următoarele condiţii: a) ţara de destinaţie solicita un tratament fitosanitar în scopul de a preveni introducerea de organisme dăunătoare pe teritoriul sau; b) tratamentul fitosanitar este necesar în scopul protejării produselor agricole împotriva organismelor dăunătoare, pe durata transportului către ţara de destinaţie şi a depozitarii lor.  +  Articolul 5Nivelurile maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii şi alimentaţiei şi al ministrului sănătăţii în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se actualizează periodic.  +  Articolul 6 (1) Pentru stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale uscate sau prelucrate, pentru care nu s-au fixat niveluri maxime de reziduuri de pesticide, se iau în considerare nivelurile maxime de reziduuri de pesticide fixate pentru materiile brute şi factorul de dilutie şi concentraţie al procesului de prelucrare. (2) Pentru produsele alimentare complexe din plante sau produse vegetale care conţin un amestec de ingrediente pentru care nu s-au fixat niveluri maxime de reziduuri de pesticide, se iau în considerare nivelurile maxime de reziduuri de pesticide fixate pentru fiecare ingredient şi concentraţia relativă a acestora în amestec.  +  Articolul 7 (1) În situaţiile în care Ministerul Sănătăţii constata ca un nivel maxim de reziduuri de pesticide fixat pune în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor, acesta informează de îndată în scris Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei. (2) Prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii şi alimentaţiei se dispune reducerea nivelului maxim de reziduuri de pesticide care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor.  +  Articolul 8Prezenta ordonanţă de urgenţă nu are în vedere plantele şi produsele vegetale care sunt destinate: a) fabricării unor produse, altele decât alimente sau nutreturi pentru animale; b) semanatului sau plantatului.  +  Articolul 9Autoritatea competenţa verifica respectarea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide stabilite în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă, prin efectuarea de controale prin sondaj şi prelevarea de probe de plante şi produse vegetale destinate consumului uman sau animal în vederea efectuării analizelor de laborator.  +  Articolul 10În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi adoptate prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei metodele de prelevare a probelor de plante şi produse vegetale în vederea efectuării analizelor de laborator.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Ioan Avram MuresanMinistru de stat,ministrul sănătăţii,Hajdu Gabor------------