REGULI SPECIFICE din 24 mai 2022privind modelul și utilizarea logoului național al băuturilor spirtoase care au dobândit protecție națională a indicațiilor geografice
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 6 iunie 2022  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 132 din 24 mai 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 550 din 6 iunie 2022.
   +  Articolul 1(1) Logoul național este utilizat în scopul identificării pe piață a băuturilor spirtoase care au dobândit protecție națională a indicațiilor geografice și care garantează că produsele care poartă acest logo îndeplinesc următoarele condiții:a) sunt produse pe teritoriul României și sunt comercializate în conformitate cu prevederile privind comercializarea băuturilor spirtoase;b) sunt certificate de un organism de certificare recunoscut de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau verificate de o comisie, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse alimentare, protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008, denumit în continuare Regulament.c) sunt protejate pe teritoriul național.(2) Reprezentarea grafică și descrierea logoului național sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentele reguli specifice.(3) Logoul național cu scop informativ-publicitar are rolul de informare cu privire la băuturile spirtoase care au dobândit protecție națională a indicațiilor geografice, protejate pe teritoriul României.(4) Odată înregistrată băutura spirtoasă ca indicație geografică la nivel comunitar, prin publicarea actului de înregistrare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, logoul național este înlocuit cu simbolul Uniunii pentru indicațiile geografice, care va fi folosit conform art. 16 din Regulament.  +  Articolul 2(1) Logoul național este proprietatea exclusivă a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, urmând a fi înregistrat de titularul acestuia atât pe plan intern la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, cât și pe plan internațional la Organizația Mondială de Proprietate Intelectuală ori în alte state și/sau la alte organisme internaționale, ori de câte ori această înregistrare se dovedește necesară pentru protecția mărcii și a drepturilor conferite de aceasta.(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale asigură gestiunea logoului național.(3) Drepturile cu privire la logoul național nu pot fi transmise decât de către titularul logoului. Logoul național nu poate face obiectul unei cesiuni sau al unui gaj ori al unei alte garanții reale și nici al unei executări silite.  +  Articolul 3(1) Logoul național se înscrie pe etichetele și/sau pe ambalajele băuturilor spirtoase care au dobândit protecție națională a indicațiilor geografice.(2) Alături de denumirea produsului respectiv se va menționa înscrisul „IG - PROTEJATĂ NAȚIONAL“.(3) Dreptul de utilizare a logoului național pe produse, pe etichetele și pe ambalajele produselor recunoscute ca băuturi spirtoase care au dobândit protecție națională a indicațiilor geografice îl au producătorii sau prelucrătorii care respectă prevederile din caietul de sarcini și care sunt supuși controlului.  +  ANEXĂ*)la regulile specifice *) Anexa la regulile specifice este reprodusă în facsimil.
  Reprezentarea grafică și descrierea logoului național
  1. LOGOUL NAȚIONAL ÎN CULORI SAU ALB-NEGRU2. LOGOUL NAȚIONAL ÎN NEGATIV:3. LOGOUL NAȚIONAL PE FOND DE CULOARE:4. TIPĂRIREAPentru text se va folosi fontul Courier New cu diacritice.5. MĂRIMEA LOGOULUIDimensiunea minimă a logoului va fi de 15 mm în diametru.
  ----