PROCEDURĂ din 24 mai 2022de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicației geografice a băuturilor spirtoase, în vederea dobândirii protecției la nivelul Uniunii Europene
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 6 iunie 2022  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 132 din 24 mai 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 550 din 6 iunie 2022.
   +  Articolul 1Cererea pentru înregistrarea unei indicații geografice și dobândirea protecției băuturilor spirtoase la nivelul Uniunii Europene se transmite în termen de 30 de zile de la data dobândirii protecției naționale.  +  Articolul 2Cererea prevăzută la art. 1 se depune în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse alimentare, protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008, denumit în continuare Regulament, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.  +  Articolul 3Direcția de specialitate transmite documentația și cererea de înregistrare în conformitate cu prevederile Regulamentului și cele ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/1.236 al Comisiei din 12 mai 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cererile de înregistrare a indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, procedura de opoziție, modificarea caietelor de sarcini ale produselor, anularea înregistrării, utilizarea simbolului și controlul, astfel cum a fost completat prin Regulamentul delegat (UE) 2021/1.235, către Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (DG AGRI) a Comisiei Europene, în format electronic (scanat și în format Word), de la adresa de e-mail dopigp@madr.ro.  +  ANEXĂla procedură
  Modelul cererii de înregistrare
  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALECabinet ministruNr. ............. din ...............................
  CERERE DE ÎNREGISTRARE
  a unei indicații geografice și dobândirea protecției băuturilor spirtoase
  Denumirea băuturii spirtoase:Solicitant: Datele de contact (numele, adresa, telefon și e-mail): beneficiază de o decizie favorabilă și îndeplinește condițiile Regulamentului (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse alimentare, protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 și respectă dispozițiile adoptate în temeiul acestuia.
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  ........................
  ----