RECTIFICARE nr. 678 din 23 mai 2022referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 678/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 6 iunie 2022    În anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 678/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 23 mai 2022, se face următoarea rectificare:– la nota de subsol ***), în loc de: „…, precum și funcția de agenție de implementare pentru componentele de investiții din PNRR (Componenta C1. Managementul apei, Investiția 1, respectiv Componenta C11. Turism și Cultură, Investiția 1 și Investiția 2) și are ca obiect de activitate …“ se va citi: „… și are ca obiect de activitate …“.----