ORDIN nr. 814 din 30 octombrie 2000pentru aprobarea aplicării Reglementării europene JAR STD - Dispozitive pentru pregătire sintetică, în scopul certificării, aprobării şi utilizării simulatoarelor de zbor pentru antrenamentul şi licentierea personalului aeronautic navigant din aviaţia civilă
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 15 decembrie 2000    Ministrul transporturilor,pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,luând în considerare procesul de implementare în Europa a unui cod unic de reglementări privind siguranţa zborului,în temeiul prevederilor art. 12 lit. i) şi ale art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 94/2000, ale art. 4 lit. f) şi l) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 130/2000, ale art. 2 pct. 4 şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 şi ale art. 4 pct. 4.1 şi 4.5 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Aeronautice Civile Române, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă aplicarea de către Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautica Civilă Română" a Reglementării europene JAR STD - Dispozitive pentru pregătire sintetică, denumita în continuare JAR STD, precum şi a amendamentelor ulterioare la aceasta, în scopul certificării, aprobării şi utilizării simulatoarelor de zbor pentru antrenamentul şi licentierea personalului aeronautic navigant din aviaţia civilă.  +  Articolul 2Procedurile specifice de aplicare a prevederilor Reglementării europene JAR STD vor fi stabilite de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautica Civilă Română".  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare după 30 de zile de la data publicării lui.  +  Articolul 4Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautica Civilă Română" va pune la dispoziţie celor interesaţi textul tradus în limba română al Reglementării europene JAR STD şi al amendamentelor la acestea.  +  Articolul 5Direcţia generală a aviaţiei civile din cadrul Ministerului Transporturilor şi Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautica Civilă Română" vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.Ministrul transporturilor,Anca Boagiu------------