ORDIN nr. 1.488 din 31 mai 2022pentru stabilirea cuantumului alocației de hrană în unitățile sanitare publice
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 31 mai 2022  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății cu nr. AR 9.000 din 31.05.2022, având în vedere prevederile art. 229 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Începând cu data de 1 iunie 2022 se aprobă cuantumul alocației de hrană în unitățile sanitare publice, pe categorii de pacienți sau însoțitorii acestora, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Cheltuielile aferente alocației de hrană în unitățile sanitare publice se asigură prin transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.(2) Alocația de hrană poate fi suplimentată prin decizie a consiliului de administrație al unității sanitare, în condițiile identificării altor surse de finanțare decât sumele provenite din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate și de la bugetul de stat.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  București, 31 mai 2022.Nr. 1.488.  +  ANEXĂ
  NIVELUL
  alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice
  – lei/bolnav internat/zi -
  Pacienți spitalizați - copii și adulți22
  Bolnavi TBC și HIV/SIDA - copii și adulți33
  Bolnavi hepatită, neoplazici - copii și adulți33
  Bolnavi diabet - copii și adulți33
  Bolnavi arși33
  Bolnavi în leprozerii33
  Lăuze22
  Însoțitori22
  ------