DECIZIE nr. 336 din 26 mai 2022privind constituirea Comitetului interministerial pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea Strategiei de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 26 mai 2022  Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 560/2022 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027, precum și Adresa Agenției Naționale pentru Romi nr. 1.165 din 12 mai 2022, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/14.569/M.N. din 16 mai 2022,în temeiul art. 29 și art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, se constituie Comitetul interministerial pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea Strategiei de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027, denumit în continuare Comitetul, organism consultativ, fără personalitate juridică.(2) Conducerea Comitetului este asigurată de către un secretar de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, desemnat în condițiile legii, și de către președintele Agenției Naționale pentru Romi, în calitate de co-președinți.(3) Secretariatul Comitetului este asigurat de către Agenția Națională pentru Romi și cabinetul secretarului de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului desemnat.(4) Componența Comitetului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.(5) Ministerele sunt reprezentate în cadrul Comitetului la nivel de secretar de stat, iar instituțiile publice de către conducătorii sau înlocuitorii de drept ai acestora.  +  Articolul 2(1) Comitetul are ca obiectiv principal coordonarea mecanismului de implementare, monitorizare și evaluare a Strategiei de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 560/2022.(2) Președintele Agenției Naționale pentru Romi, în calitate de co-președinte al Comitetului, prezintă, în ședință de Guvern, un raport privind progresele înregistrate în implementarea strategiei.  +  Articolul 3(1) Comitetul se reunește în ședințe de lucru semestriale, la solicitarea celor doi co-președinți.(2) Între reuniuni, funcționarea Comitetului este asigurată de secretariatul tehnic.(3) Activitățile Comitetului se desfășoară prin intermediul grupurilor de lucru tematice, prevăzute în cuprinsul Strategiei de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 560/2022, formate din instituțiile publice centrale direct implicate în diversele aspecte ale procesului de incluziune a romilor, pentru a se putea asigura o abordare integrată a problematicii specifice populației rome.(4) În prima sa întrunire, Comitetul adoptă regulamentul de organizare și funcționare, precum și componența grupurilor de lucru tematice.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  București, 26 mai 2022.Nr. 336.  +  ANEXĂ
  Componența Comitetului interministerial pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea
  Strategiei de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027 (SNIR 2022-2007)
  Instituțiile administrației publice centrale cu atribuții în monitorizarea și evaluarea SNIR 2022-2027:1. Secretariatul General al Guvernului (SGG)2. Agenția Națională pentru Romi (ANR)3. Ministerul Finanțelor (MF)4. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin Punctul național de contact pentru romi (MIPEPNCR)Instituțiile administrației publice centrale cu atribuții în implementarea și monitorizarea SNIR 2022-2027:1. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA)2. Ministerul Afacerilor Interne (MAI)3. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS)4. Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT)5. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR)6. Ministerul Sănătății (MS)7. Ministerul Educației (MEdu)8. Ministerul Culturii (MC)9. Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse (MFTES)10. Departamentul pentru Relații Interetnice (DRI)11. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD)Alte instituții cu atribuții în implementarea SNIR 2022-2027:1. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)2. Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES)3. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA)4. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI)5. Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC)6. Avocatul Poporului (AP)7. Casa Națională de Pensii Publice (CNPP)8. Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP)9. Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR)10. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (IGJR)11. Centrul Național de Cultură a Romilor „Romano-Kher“ (CNCR-RK)Instituții cu statut de invitat:1. Ministerul Afacerilor Externe2. Ministerul Justiției3. Ministerul Public
  ----