ORDIN nr. 1.431 din 31 octombrie 2000pentru aprobarea formularisticii necesare în vederea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 decembrie 2000    Ministrul finanţelor,în baza prevederilor art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe, aprobată prin Legea nr. 228/1998 şi modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 93/2000,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale formularelor:- Declaraţie de înregistrare fiscală pentru persoane juridice, asociaţii familiale şi asociaţii civile fără personalitate juridică - formular IMP 1.1, M.F. cod 14.13.01.10/1;- Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asociaţii familiale şi asociaţii civile fără personalitate juridică formular IMP 1.2, M.F. cod 14.13.01.11/1;- Declaraţie de înregistrare fiscală pentru persoane fizice române cu domiciliul în România - formular IMP 1.3, M.F. cod 14.13.01.10/2;- Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române cu domiciliul în România - formular IMP 1.4, M.F. cod 14.13.01.11/2;- Declaraţie de înregistrare fiscală pentru persoane fizice străine şi persoane fizice române fără domiciliu în România - formular IMP 1.5, M.F. cod 14.13.01.10/3;- Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice străine şi persoane fizice române fără domiciliu în România - formular IMP 1.6, M.F. cod 14.13.01.11/3;- Declaraţie de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru instituţii publice -formular IMP 1.7, M.F. cod 14.13.01.12/10.11, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularelor menţionate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Modelul formularelor "Declaraţie de înregistrare fiscală", "Declaraţie de menţiuni" şi "Declaraţie de înregistrare pentru instituţii publice", astfel cum au fost aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.103/1998, pot fi utilizate la înregistrarea contribuabililor persoane juridice şi instituţii publice până la epuizarea stocurilor existente la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2000.  +  Articolul 4Formularele prevăzute la art. 1 vor fi editate de Ministerul Finanţelor şi vor fi distribuite gratuit, la solicitarea contribuabililor.  +  Articolul 5Formularele prevăzute la art. 1 vor fi însoţite de acte doveditoare privind informaţiile înscrise, după caz, astfel: a) Declaraţie de înregistrare fiscală pentru persoane fizice române cu domiciliul în România:- copie de pe buletinul/cartea de identitate;- copie de pe autorizaţia eliberata de autoritatea competentă care atesta dreptul de exercitare a activităţii;- copie de pe contractul de prestări de servicii, de comision, de mandat sau de pe alte asemenea contracte;- copie de pe certificatul de înmatriculare în registrul comerţului, pentru comercianţi;- copie de pe dovada privind încasarea venitului;- copie de pe contractul în baza căruia se obţine venitul; b) Declaraţie de înregistrare fiscală pentru persoane fizice străine şi persoane fizice române fără domiciliu în România:- copie de pe documentul eliberat de Ministerul de Interne;- copie de pe permisul de muncă eliberat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale;- copie de pe pasaport;- orice alt document considerat de organul fiscal teritorial ca fiind edificator în vederea înregistrării fiscale; c) Formularele "Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române cu domiciliul în România" şi "Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice străine şi persoane fizice române fără domiciliu în România" vor fi însoţite de copii de pe actele doveditoare care atesta modificările intervenite.Copiile de pe documente vor fi certificate pe fiecare pagina de organul fiscal teritorial pentru conformitate cu originalul.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Direcţia proceduri fiscale şi asistarea contribuabililor, Direcţia generală tehnologia informatiei şi direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.103/1998 pentru aprobarea formularisticii necesare aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 28 decembrie 1998.Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1    MODELUL, CONŢINUTUL ŞI INSTRUCŢIUNILE DE COMPLETARE ALE FORMULARELOR ROMÂNIA ┌──┐ │MF│ DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ IMP 1.1 └──┘ PENTRU PERSOANE JURIDICE, ASOCIAŢII FAMILIALE ŞIMINISTERUL ASOCIAŢII CIVILE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂFINANŢELOR 1. Date de identificare ale plătitorului ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 1.1 Denumire └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────┐ ┌───────┐ 1.2 Judeţ └──────────────────────────┘ Sector└───────┘ ┌──────────────────────────┐ 1.3 Localitate └──────────────────────────┘ ┌─────────────────────────┐ ┌───────┐ ┌───────┐ ┌───────┐ 1.4 Stradă └─────────────────────────┘ Nr. └───────┘ Bloc └───────┘ Scara └───────┘ ┌──────────────┐ ┌──────────┐ ┌────────┐ Cod poştal└──────────────┘ Etaj └──────────┘ Ap. └────────┘ ┌────────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌──────────────────────────┐ 1.5 Telefon └────────────────────┘ Fax └────────────────┘ Email └──────────────────────────┘ 1.6 persoană juridică cu scop lucrativ ... [ ] persoană juridică fără scop lucrativ ....... [ ] asociaţie familiară .................. [ ] asociaţie civilă fără personalitate juridică [ ] ┌─────────────────────────┐ 2. Număr de înmatriculare la Registrul Comerţului ......... └─────────────────────────┘ ┌─────────────────────────┐ sau număr act autorizare sau hotărâre judecătorească ... └─────────────────────────┘─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ┌───────────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐ 3. Cod CAEN └───────────────────────────┘ Cod statistic SIRUES └──────────────────────────┘ 4. Felul sediului 4.1. Plătitor cu sediul central în România sediul ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ central └───┘ sucursală └───┘ reprezentanţă └───┘ alte subunităţi ┌─────────────────────────────┐ cod de înregistrare fiscală al unităţii înfiinţatoare └─────────────────────────────┘ 4.2. Plătitor cu sediul central în străinătate ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ alte ┌───┐ reprezentant ┌───┐ filială └───┘ sucursală └───┘ reprezentanţă └───┘ subunităţi └───┘ fiscal └───┘ Cod de înregistrare fiscală ┌─────────────────────────┐ ┌──────────────────────┐ al reprezentantului fiscal └─────────────────────────┘ ţara └──────────────────────┘ ┌───────────────────────────────┐ 4.3. Codul de înregistrare fiscală al unităţii divizate └───────────────────────────────┘─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 5. Forma juridică └───────────────────────────────────────────────────────────────┘─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 6. Forma de proprietate └───────────────────────────────────────────────────────────────┘─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Banca Cont ┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ┌───────────────────────────────┐ 8. Venituri anuale estimate din operaţiuni impozabile └───────────────────────────────┘ 8.1. Realizaţi exclusiv operaţiuni scutite de T.V.A.? ... [ ] 8.2. Doriţi să optaţi pentru plata T.V.A.? .............. [ ]─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Plătitor de accize .................... [ ] 11. Plătitor de taxa pentru jocuri de noroc ... [ ]10. Plătitor de impozit pe ţiţei şi pe gaze 12. Plătitor de taxe şi redevenţe în naturale din producţia internă ........ [ ] activitatea petrolieră şi minieră ......... [ ]─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Declar că cele menţionate sunt adevărate şi corecte. Numele persoanei care face declaraţia .......................................................... Titlul persoanei care face declaraţia .......................................................... Semnătura .................. Valabil fără ştampilă Data: .../.../...... TALON 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Se completează de personalul organului fiscal─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumire organ fiscal .......................................................................... Număr de înregistrare .......................... Data înregistrării: .../.../...... Numele şi prenumele persoanei care a verificat ................................................. Marca ...................... TALON 2──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Se detaşează şi se înmânează persoanei care face declaraţia─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Plătitorul ............................................................ a depus DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ Număr de înregistrare ..................... Data înregistrării: .../.../...... Ştampila TALON 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────INSTRUCŢIUNIde completare a formularului "Declaraţiede înregistrare fiscală pentru persoane juridice, asociaţiifamiliale şi asociaţii civile fără personalitate juridică", IMP 1.1Se completează la masina de scris sau la echipamente similare.1. Date de identificare a plătitorului1.1.-1.5. Se completează cu denumirea şi adresa plătitorului. În cazul în care declaraţia este completată de reprezentantul fiscal, se vor înscrie denumirea şi adresa persoanei juridice străine reprezentate.1.6. Se marcheaza cu "X" de către plătitori, în funcţie de forma de organizare.2. Număr de înmatriculare la registrul comerţului sau număr act autorizare sau hotărâre judecătoreascăÎn cazul în care declaraţia este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie numărul de înregistrare a deciziei de aprobare a calităţii de reprezentant fiscal, potrivit legii.3. Cod CAENSe va înscrie codul CAEN al activităţii desfăşurate.Cod statistic SIRUESSe va înscrie codul statistic SIRUES al activităţii desfăşurate.4. Felul sediului4.1. Plătitor cu sediul central în România - se marcheaza cu "X" felul sediului pentru plătitorii cu statut de subunitate de tip secundar sau pentru sediul central.4.2. Plătitor cu sediul central în străinătate - se marcheaza cu "X" felul sediului.În cazul în care declaraţia este completată de reprezentantul fiscal, se va completa şi codul de înregistrare fiscală al acestuia pentru activitatea proprie.4.3. Codul de înregistrare fiscală al unităţii divizate - se completează în cazul în care înfiinţarea plătitorului se face prin divizare.5. Forma juridicăSe înscrie forma juridică conform nomenclatorului difuzat de Ministerul Finanţelor, existent la sediul organului fiscal.6. Forma de proprietateSe înscrie forma de proprietate conform nomenclatorului difuzat de Ministerul Finanţelor, existent la sediul organului fiscal.7. BancaSe completează numai de plătitorii care au cont deschis la banca.8. Venituri anuale estimate din operaţiuni impozabileSe va completa de contribuabili prin înscrierea venitului anual pe care estimeaza sa îl realizeze din operaţiuni impozabile în anul fiscal în care se face înregistrarea.8.1. Realizaţi exclusiv operaţiuni scutite de T.V.A.?Se marcheaza cu "X" de către plătitorii care efectuează operaţiuni scutite de T.V.A., potrivit legii.8.2. Doriti sa optati pentru plata T.V.A.?Se marcheaza cu "X" de către plătitorii care optează pentru plata T.V.A.9. Plătitor de accizeSe marcheaza cu "X" numai de către plătitorii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.10. Plătitor de impozit pe ţiţei şi gaze naturale din producţia internaSe marcheaza cu "X" numai de către plătitorii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de impozit pe ţiţei şi gaze naturale din producţia interna.11. Plătitor de taxa pentru jocuri de norocSe marcheaza cu "X" numai de către plătitorii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de taxa pentru jocuri de noroc.12. Plătitor de taxe şi redevenţe în activitatea petroliera şi minieraSe marcheaza cu "X" numai de către plătitorii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de taxe şi redevenţe în activitatea petroliera şi miniera.TALON 2Denumire organ fiscal - denumirea unităţii fiscale în a carei raza teritorială îşi are sediul/domiciliul plătitorulNumăr de înregistrare - numărul de înregistrare al declaraţiei, unic la nivel de an în cadrul unei unităţi fiscaleMarca - codul persoanei care a verificat şi a înregistrat declaraţiaTALON 3Se completează de organul fiscal care înregistrează declaraţia.ROMÂNIA ┌──┐ │MF│ DECLARAŢIE DE MENŢIUNI PENTRU PERSOANE IMP 1.2 └──┘ JURIDICE, ASOCIAŢII FAMILIALE ŞI ASOCIAŢIIMINISTERUL CIVILE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂFINANŢELOR─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── DATE DE IDENTIFICARE ALE PLĂTITORULUI Cod de înregistrare fiscală Denumire┌───────────────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────────────────┐└───────────────────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────────────────┘ Localitate Judeţ Sector┌───────────────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐ ┌─────────────┐└───────────────────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────┘ └─────────────┘ Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.┌──────────────────────────────────────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐└──────────────────────────────────────────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘ Telefon Fax Email Cod poştal┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ ┌─────────┐└─────────────────────────────┘ └─────────────────────────┘ └─────────────────────────┘ └─────────┘─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Modificări ale datelor iniţiale ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 1.1 Denumire └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────┐ ┌───────────┐ 1.2 Judeţ └─────────────────────────────────────────────────┘ Sector └───────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────┐ 1.3 Localitate └─────────────────────────────────────────────────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ┌────────┐ ┌───────┐ ┌──────┐ 1.4 Stradă └───────────────────────────────────┘ Nr. └────────┘ Bloc └───────┘ Scara └──────┘ ┌────────────────┐ ┌───────────────┐ ┌────────────┐ Cod poştal └────────────────┘ Etaj └───────────────┘ Ap. └────────────┘ ┌──────────────────────────┐ ┌──────────────────────┐ ┌─────────────────┐ 1.5 Telefon └──────────────────────────┘ Fax └──────────────────────┘ Email └─────────────────┘ ┌─────────────────────────┐ 2. Număr de înmatriculare la Registrul Comerţului ......... └─────────────────────────┘ ┌─────────────────────────┐ sau număr act autorizare sau hotărâre judecătorească ... └─────────────────────────┘─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ┌───────────────────────────┐ ┌───────────────────────────┐ 3. Cod CAEN └───────────────────────────┘ Cod statistic SIRUES └───────────────────────────┘─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Felul sediului 4.1. Plătitor cu sediul central în România sediul ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ central └───┘ sucursală └───┘ reprezentanţă └───┘ alte subunităţi ┌─────────────────────────────┐ cod de înregistrare fiscală al unităţii înfiinţatoare └─────────────────────────────┘ 4.2. Plătitor cu sediul central în străinătate ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ alte ┌───┐ reprezentant ┌───┐ filială └───┘ sucursală └───┘ reprezentanţă └───┘ subunităţi └───┘ fiscal └───┘ cod de înregistrare fiscală ┌─────────────────────────┐ ┌──────────────────────┐ al reprezentantului fiscal └─────────────────────────┘ ţara └──────────────────────┘ ┌───────────────────────────────┐ 4.3. Codul de înregistrare fiscală al unităţii divizate └───────────────────────────────┘─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 5. Forma juridică └───────────────────────────────────────────────────────────────┘─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 6. Forma de proprietate └───────────────────────────────────────────────────────────────┘─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Banca Cont ┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 8. Plătitor de TVA 8.1. Înregistrare prin depăşirea plafonului [ ] Începând cu data [.../.../....] 8.2. Înregistrare prin opţiune [ ] Începând cu data [.../.../....] 8.3. Scoatere din evidenţă [ ] Începând cu data [.../.../....] 9. Plătitor de accize 9.1. Luare în evidenţă [ ] Începând cu data [.../.../....] 9.2. Scoatere din evidenţă [ ] Începând cu data [.../.../....]10. Plătitor de impozit pe ţiţei şi pe gaze naturale din producţia internă. 10.1. Luare în evidenţă [ ] Începând cu data [.../.../....] 10.2. Scoatere din evidenţă [ ] Începând cu data [.../.../....]11. Plătitor de taxa pentru jocuri de noroc 11.1. Luare în evidenţă [ ] Începând cu data [.../.../....] 11.2. Scoatere din evidenţă [ ] Începând cu data [.../.../....]12. Plătitor de taxe şi redevenţe în activitatea petrolieră şi minieră 12.1. Luare în evidenţă [ ] Începând cu data [.../.../....] 12.2. Scoatere din evidenţă [ ] Începând cu data [.../.../....]─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── STARE PLĂTITOR13. Plătitor cu statut de comerciant 13.1 INACTIVITATE TEMPORARĂ Suspendare activitate [ ] De la data [../../....] Reluare activitate [ ] De la data [../../....] 13.2 DIZOLVARE CU LICHIDARE Începerea procedurii ┌───┐ de lichidare └───┘ De la data [.../.../......] Radiere [ ] De la data [.../.../......] 13.3 DIZOLVARE FĂRĂ LICHIDARE Divizare [ ] De la data [.../.../......] Fuziune [ ] De la data [.../.../......] ┌─────────────────────────┐ Codul de înregistrare fiscală al unităţii rezultate în urma fuziunii └─────────────────────────┘───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────14. Alte categorii de plătitori Radiere [ ] De la data [.../.../......]─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Declar că cele menţionate sunt adevărate şi corecte. Numele persoanei care face declaraţia .......................................................... Titlul persoanei care face declaraţia .......................................................... Semnătura .................. Valabil fără ştampilă Data: .../.../...... TALON 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Se completează de personalul organului fiscal Denumire organ fiscal .......................................................................... Număr de înregistrare .......................... Data înregistrării: .../.../...... Numele şi prenumele persoanei care a verificat ................................................. Marca ...................... TALON 2──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Se detaşează şi se înmânează persoanei care face declaraţia─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Plătitorul ............................................................ a depus DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ Număr de înregistrare ..................... Data înregistrării: .../.../...... Ştampila TALON 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────INSTRUCŢIUNIde completare a formularului "Declaraţie demenţiuni pentru persoane juridice, asociaţii familialeşi asociaţii civile fără personalitate juridică", IMP 1.2Formularul se completează la masina de scris sau la echipamente similare.Date de identificare a plătitoruluiSe completează în mod obligatoriu cu datele înscrise în certificatul de înregistrare fiscală.1. Modificări ale datelor iniţialeSe completează numai rubricile ale căror informaţii au suferit modificări.1.1-1.5. Denumire - se completează cu denumirea plătitorului. În cazul în care declaraţia este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie denumirea persoanei juridice străine reprezentate.Localitate, strada - se completează cu adresa plătitorului. În cazul în care declaraţia este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie adresa persoanei juridice străine reprezentate.2. Număr de înmatriculare la registrul comerţului sau număr act autorizare sau hotărâre judecătoreascăÎn cazul în care declaraţia este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie numărul de înregistrare al deciziei de aprobare a calităţii de reprezentant fiscal, potrivit legii.3. Cod CAENSe va înscrie codul CAEN al activităţii desfăşurate.Cod statistic SIRUESSe va înscrie codul statistic SIRUES al activităţii desfăşurate.4. Felul sediului4.1. Plătitor cu sediul central în România - se marcheaza cu "X" felul sediului pentru plătitorii cu statut de subunitate de tip secundar sau sediul central.4.2. Plătitor cu sediul central în străinătate - se marcheaza cu "X" felul sediului.În cazul în care declaraţia este completată de reprezentantul fiscal, se va completa şi codul de înregistrare fiscală al acestuia pentru activitatea proprie.5. Forma juridicăSe înscrie forma juridică conform nomenclatorului difuzat de Ministerul Finanţelor, existent la sediul organului fiscal.6. Forma de proprietateSe înscrie forma de proprietate conform nomenclatorului difuzat de Ministerul Finanţelor, existent la sediul organului fiscal.7. BancaSe completează numai de plătitorii care au conturi deschise la bănci.8. Plătitor de T.V.A.Se marcheaza cu "X" în funcţie de tipul modificării: înregistrare (prin depăşirea plafonului sau prin opţiune) sau scoatere din evidenta.Data înregistrării sau scoaterii din evidenta se stabileşte conform legislaţiei în vigoare în materie de T.V.A.9. Plătitor de accizeSe marcheaza cu "X" în funcţie de tipul modificării: luare în evidenta sau scoatere din evidenta.Data luării în evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileşte conform legilor în vigoare.10. Plătitor de impozit pe ţiţei şi gaze naturale din producţia internaSe marcheaza cu "X" în funcţie de tipul modificării: luare în evidenta sau scoatere din evidenta.Data luării în evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileşte conform legilor în vigoare.11. Plătitor de taxa pentru jocuri de norocSe marcheaza cu "X" în funcţie de tipul modificării: luare în evidenta sau scoatere din evidenta.Data luării în evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileşte conform legilor în vigoare.12. Plătitor de taxe şi redevenţe în activitatea petroliera şi minieraSe marcheaza cu "X" în funcţie de tipul modificării: luare în evidenta sau scoatere din evidenta.Data luării în evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileşte conform legilor în vigoare.STARE PLĂTITOR13. Plătitor cu statut de comerciant13.1. Inactivitate temporară - se completează în cazul în care se declara încetarea temporară a activităţii, respectiv reluarea activităţii.Se marcheaza cu "X" una dintre optiuni.Se completează data înscrierii menţiunii în registrul comerţului.13.2. Dizolvare cu lichidare - se completează în cazul în care se declara începerea procedurii de lichidare, respectiv radierea din registrul comerţului.Se marcheaza cu "X" una dintre optiuni.Se completează data înscrierii menţiunii în registrul comerţului.13.3. Dizolvare fără lichidare - se completează numai în cazul dizolvării fără lichidare.Se marcheaza cu "X" una dintre optiuni.Se completează data înscrierii menţiunii în registrul comerţului.În cazul în care plătitorul se dizolva prin fuziune se va completa şi codul de înregistrare fiscală al unităţii rezultate în urma fuziunii.14. Alte categorii de plătitoriSe completează data cu care se solicita radierea.TALON 2Denumire organ fiscal - denumirea unităţii fiscale în a carei raza teritorială îşi are sediul/domiciliul plătitorulNumăr de înregistrare - numărul de înregistrare al declaraţiei, unic la nivel de an în cadrul unei unităţi fiscaleMarca - codul persoanei care a verificat şi a înregistrat declaraţiaTALON 3Se completează de organul fiscal care înregistrează declaraţia.ROMÂNIA ┌──┐ │MF│ DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ IMP 1.3 └──┘ PENTRU PERSOANE FIZICE ROMÂNE CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIAMINISTERULFINANŢELOR1. Date de identificare ale plătitorului Iniţiala Nume tatălui Prenume Cod numeric personal ┌────────────────────────────────┬──────┬───────────────────────────┐ ┌────────────────────┐ 1.1 └────────────────────────────────┴──────┴───────────────────────────┘ └────────────────────┘ ┌──────────────────────────┐ ┌───────┐ 1.2 Judeţ └──────────────────────────┘ Sector└───────┘ ┌──────────────────────────┐ 1.3 Localitate └──────────────────────────┘ ┌─────────────────────────┐ ┌───────┐ ┌───────┐ ┌───────┐ 1.4 Stradă └─────────────────────────┘ Nr. └───────┘ Bloc └───────┘ Scara └───────┘ ┌──────────────┐ ┌──────────┐ ┌────────┐ Cod poştal└──────────────┘ Etaj └──────────┘ Ap. └────────┘ ┌────────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌──────────────────────────┐ 1.5 Telefon └────────────────────┘ Fax └────────────────┘ Email └──────────────────────────┘─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ┌───────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐2. Cod CAEN └───────────────────────────┘ Cod statistic SIRUES └────────────────────────────┘3. Felul activităţii 3.1. Comerciale 3.11 Fapte de comerţ [ ] Autorizaţie nr. ......... data .../.../...... organ emitent ............................... ┌─────────────────────────┐ Nr. înmatriculare la registrul comerţului └─────────────────────────┘ 3.12 Prestări servicii [ ] Autorizaţie nr. ......... data .../.../...... organ emitent ............................... Contract nr. ............ data .../.../...... 3.13 Meserii [ ] Autorizaţie nr. ......... data .../.../...... organ emitent ............................... 3.14 Contract de prestări servicii, de comision, ┌───┐ de mandat, de reprezentare şi alte asemenea contracte └───┘ Contract nr. ............ data .../.../...... 3.2. Profesii liberale [ ] Autorizaţie nr. ......... data .../.../...... organ emitent ............................... 3.3. Drepturi de proprietate intelectuală [ ] 3.4. Altele [ ]───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4. Cont bancar Banca ............................................... Nr. cont ............................5. Sediul principal de desfăşurare a activităţii Localitate Judeţ Sector┌───────────────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐ ┌─────────────┐└───────────────────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────┘ └─────────────┘ Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.┌──────────────────────────────────────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐└──────────────────────────────────────────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘ Telefon Fax Email Cod poştal┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ ┌─────────┐└─────────────────────────────┘ └─────────────────────────┘ └─────────────────────────┘ └─────────┘─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┌───────────────────────────────────────┐6. Venit anual estimat └───────────────────────────────────────┘ 6.1. Realizaţi exclusiv operaţiuni scutite de T.V.A.? ..... [ ] 6.2. Doriţi să optaţi pentru plata T.V.A.? ................ [ ]───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────7. Plătitor de accize ..............................───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────8. Date de identificare reprezentant fiscal Nume, prenume/Denumire ......................................................................... Adresa: Judeţ ........................ Sector ........... Localitate ........................... Strada ...................... Nr. ..... Bloc ....... Scara ...... Etaj ....... Ap. ..... Cod poştal ............. Cod de înregistrare fiscală/ ┌──────────────────────────────────────────────┐ Cod numeric personal └──────────────────────────────────────────────┘─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Declar că cele menţionate sunt adevărate şi corecte. Numele persoanei care face declaraţia .......................................................... .......................................................... Semnătura .................. Valabil fără ştampilă Data: .../.../...... TALON 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Se completează de personalul organului fiscal─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumire organ fiscal .......................................................................... Număr de înregistrare .......................... Data înregistrării: .../.../...... Numele şi prenumele persoanei care a verificat ................................................. Marca ...................... TALON 2──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Se detaşează şi se înmânează persoanei care face declaraţia─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Plătitorul ............................................................ a depus DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ Număr de înregistrare ..................... Data înregistrării: .../.../...... Ştampila TALON 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────INSTRUCŢIUNIde completare a formularului "Declaraţie deînregistrare fiscală pentru persoane fizice române cu domiciliul înRomânia", IMP 1.31. Date de identificare a plătitoruluiSe completează de toţi plătitorii persoane fizice române cu domiciliul în România sau de reprezentanţii fiscali desemnaţi de aceştia, inscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele de identificare a plătitorului care solicită înregistrarea.Adresa - se va completa cu adresa de domiciliu a plătitorului.Cod numeric personal - se va înscrie codul numeric personal din cartea/buletinul de identitate a/al plătitorului.2. Cod CAENSe va înscrie codul CAEN al activităţii desfăşurate.Cod statistic SIRUESSe va înscrie codul statistic SIRUES al activităţii desfăşurate.3. Felul activităţii3.1. Comerciale3.11. Fapte de comerţSe marcheaza cu "X" de către persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natura, în mod individual, din activităţi care constituie fapte de comerţ.Autorizaţie - se vor înscrie numărul autorizaţiei de funcţionare care atesta dreptul plătitorului de a desfăşura activitatea comercială, în conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizaţiei, precum şi denumirea organului care a eliberat autorizaţia.3.12. Prestări serviciiSe marcheaza cu "X" de către persoanele fizice care realizează în mod individual venituri din activităţi de prestări de servicii, potrivit legii.Autorizaţie - se vor înscrie numărul autorizaţiei de funcţionare care atesta dreptul plătitorului de a presta servicii, în conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizaţiei, precum şi denumirea organului care a eliberat autorizaţia.Contract - se vor înscrie numărul şi data contractului.3.13. MeseriiSe marcheaza cu "X" de către persoanele fizice care realizează în mod individual venituri din activităţi desfăşurate pe baza liberei iniţiative, din practicarea unei meserii.Autorizaţie - se vor înscrie numărul autorizaţiei de funcţionare care atesta dreptul plătitorului de a practica meseria, în conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizaţiei, precum şi denumirea organului care a eliberat autorizaţia.3.14. Contract de prestări servicii, de comision, de mandat, de reprezentare şi alte asemenea contracteSe marcheaza cu "X" de către persoanele fizice care realizează în mod individual venituri din activităţi desfăşurate în baza unui contract de prestări de servicii, de comision, de mandat, de reprezentare şi alte asemenea contracte încheiate în conformitate cu prevederile Codului comercial.Contract - se vor înscrie numărul şi data contractului.3.2. Profesii liberaleSe marcheaza cu "X" de către persoanele fizice care realizează în mod individual venituri din prestări de servicii în domeniile ştiinţific, literar, artistic şi educativ, precum şi din alte profesii, cum ar fi: notar, avocat, medic, contabil, expert etc.Autorizaţie - se completează de toţi plătitorii care desfăşoară o profesie liberala, în mod individual;- se înscriu numărul autorizaţiei care atesta dreptul contribuabilului de a exercita o profesie liberala, data emiterii acesteia, precum şi denumirea organului care a eliberat autorizaţia.3.3. Drepturi de proprietate intelectualăSe marcheaza cu "X" de către plătitorii care realizează venituri în bani şi/sau în natura provenind din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală (valorificarea drepturilor industriale: brevete de invenţii, know-how, mărci înregistrate, franciza, drepturi de autor, inclusiv a drepturilor conexe de autor şi altele).3.4. AlteleSe marcheaza cu "X" de către plătitorii care realizează venituri din desfăşurarea altor activităţi, altele decât cele enunţate mai sus. Se va înscrie denumirea acestei activităţi.4. Cont bancarSe completează de plătitorii care au conturi bancare.5. Sediul principal de desfăşurare a activităţiiSe va completa adresa domiciliului sau sediului principal de desfăşurare a activităţii. În cazul în care activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte de lucru, se va completa cu adresa sediului principal de desfăşurare a activităţii.6. Venit anual estimatSe va înscrie de către contribuabil venitul anual estimat să fie realizat în anul fiscal în care se face înregistrarea.6.1. Realizaţi exclusiv operaţiuni scutite de T.V.A.?Se marcheaza cu "X" de către plătitorii care efectuează numai operaţiuni scutite de T.V.A., potrivit legii.6.2. Doriti sa optati pentru plata T.V.A.?Se marcheaza cu "X" de către plătitorii care optează pentru plata T.V.A.7. Plătitor de accizeSe marcheaza cu "X" de către plătitorii care, conform legii, devin plătitori de accize.8. Date de identificare a reprezentantului fiscalSe completează numai în cazul în care declaraţia de înregistrare se întocmeşte şi se depune de reprezentanţii fiscali desemnaţi de plătitori.TALON 2Denumire organ fiscal - denumirea unităţii fiscale în a carei raza teritorială îşi are sediul/domiciliul plătitorulNumăr de înregistrare - numărul de înregistrare al declaraţiei, unic la nivel de an în cadrul unei unităţi fiscaleMarca - codul persoanei care a verificat şi a înregistrat declaraţiaTALON 3Se completează de organul fiscal care înregistrează declaraţia.  ROMÂNIA ┌──┐ │MF│ DECLARAŢIE DE MENŢIUNI IMP 1.4 └──┘ PENTRU PERSOANE FIZICE ROMÂNE CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIAMINISTERULFINANŢELOR DATE DE IDENTIFICARE ALE PLĂTITORULUI Iniţiala Nume tatălui Prenume Cod numeric personal┌───────────────────────────────────┬──────┬──────────────────────────────┐ ┌─────────────────────┐└───────────────────────────────────┴──────┴──────────────────────────────┘ └─────────────────────┘ Localitate Judeţ Sector┌───────────────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐ ┌─────────────┐└───────────────────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────┘ └─────────────┘ Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.┌──────────────────────────────────────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐└──────────────────────────────────────────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘ Telefon Fax Email Cod poştal┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ ┌─────────┐└─────────────────────────────┘ └─────────────────────────┘ └─────────────────────────┘ └─────────┘───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Modificări ale datelor iniţiale Iniţiala Nume tatălui Prenume Cod numeric personal ┌──────────────────────────────────┬──────┬───────────────────────────┐ ┌─────────────────────┐1.1 └──────────────────────────────────┴──────┴───────────────────────────┘ └─────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────┐ ┌───────────┐1.2 Judeţ └─────────────────────────────────────────────────┘ Sector └───────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────┐1.3 Localitate └─────────────────────────────────────────────────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ┌────────┐ ┌───────┐ ┌──────┐1.4 Stradă └───────────────────────────────────┘ Nr. └────────┘ Bloc └───────┘ Scara └──────┘ ┌────────────────┐ ┌───────────────┐ ┌────────────┐ Cod poştal └────────────────┘ Etaj └───────────────┘ Ap. └────────────┘ ┌──────────────────────────┐ ┌──────────────────────┐ ┌─────────────────┐1.5 Telefon └──────────────────────────┘ Fax └──────────────────────┘ Email └─────────────────┘─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ┌───────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐2. Cod CAEN └───────────────────────────┘ Cod statistic SIRUES └────────────────────────────┘3. Felul activităţii 3.1. Comerciale 3.11 Fapte de comerţ [ ] Autorizaţie nr. ......... data .../.../...... organ emitent ............................... ┌─────────────────────────┐ Nr. înmatriculare la registrul comerţului └─────────────────────────┘ 3.12 Prestări servicii [ ] Autorizaţie nr. ......... data .../.../...... organ emitent ............................... Contract nr. ............ data .../.../...... 3.13 Meserii [ ] Autorizaţie nr. ......... data .../.../...... organ emitent ............................... 3.14 Contract de prestări servicii, de comision, ┌───┐ de mandat, de reprezentare şi alte asemenea contracte └───┘ Contract nr. ............ data .../.../...... 3.2. Profesii liberale [ ] Autorizaţie nr. ......... data .../.../...... organ emitent ............................... 3.3. Drepturi de proprietate intelectuală [ ] 3.4. Altele [ ]─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─4. Cont bancar Banca ............................................... Nr. cont ............................5. Sediul principal de desfăşurare a activităţii Localitate Judeţ Sector┌───────────────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐ ┌─────────────┐└───────────────────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────┘ └─────────────┘ Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.┌──────────────────────────────────────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐└──────────────────────────────────────────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘ Telefon Fax Email Cod poştal┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ ┌─────────┐└─────────────────────────────┘ └─────────────────────────┘ └─────────────────────────┘ └─────────┘───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6. Plătitor de TVA 6.1. Înregistrare prin depăşirea plafonului [ ] Începând cu data [.../.../....] 6.2. Înregistrare prin opţiune [ ] Începând cu data [.../.../....] 6.3. Scoatere din evidenţă [ ] Începând cu data [.../.../....]───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────7. Plătitor de accize 7.1. Luare în evidenţă [ ] Începând cu data [.../.../....] 7.2. Scoatere din evidenţă [ ] Începând cu data [.../.../....]───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────8. Date de identificare reprezentant fiscal Nume, prenume/Denumire ......................................................................... Adresa: Judeţ ........................ Sector ........... Localitate ........................... Strada ...................... Nr. ..... Bloc ....... Scara ...... Etaj ....... Ap. ..... Cod poştal ............. Cod de înregistrare fiscală/ ┌──────────────────────────────────────────────┐ Cod numeric personal └──────────────────────────────────────────────┘─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Declar că cele menţionate sunt adevărate şi corecte. Numele persoanei care face declaraţia .......................................................... .......................................................... Semnătura .................. Valabil fără ştampilă Data: .../.../...... TALON 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Se completează de personalul organului fiscal─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumire organ fiscal .......................................................................... Număr de înregistrare .......................... Data înregistrării: .../.../...... Numele şi prenumele persoanei care a verificat ................................................. Marca ...................... TALON 2──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Se detaşează şi se înmânează persoanei care face declaraţia─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Plătitorul ............................................................ a depus DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ Număr de înregistrare ..................... Data înregistrării: .../.../...... Ştampila TALON 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────INSTRUCŢIUNIde completare a formularului "Declaraţie de menţiunipentru persoane fizice române cu domiciliul în România", IMP 1.4Date de identificare a plătitoruluiSe completează de toţi plătitorii persoane fizice române cu domiciliul în România sau de reprezentanţii fiscali desemnaţi de aceştia, inscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele de identificare a plătitorului care solicită modificarea.Adresa - se va completa cu adresa de domiciliul a plătitorului.Cod numeric personal - se va înscrie codul numeric personal din cartea/buletinul de identitate a/al plătitorului.1. Modificări ale datelor iniţialeSe completează de toţi plătitorii persoane fizice române cu domiciliul în România sau de reprezentanţii fiscali desemnaţi de aceştia, inscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele de identificare a plătitorului care solicită modificarea.2. Cod CAENSe va înscrie codul CAEN al activităţii desfăşurate.Cod statistic SIRUESSe va înscrie codul statistic SIRUES al activităţii desfăşurate.3. Felul activităţii3.1. Comerciale3.11. Fapte de comerţSe marcheaza cu "X" de către persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natura, în mod individual, din activităţi care constituie fapte de comerţ.Autorizaţie - se vor înscrie numărul autorizaţiei de funcţionare care atesta dreptul plătitorului de a desfăşura activitatea comercială, în conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizaţiei, precum şi denumirea organului care a eliberat autorizaţia.3.12. Prestări serviciiSe marcheaza cu "X" de către persoanele fizice care realizează în mod individual venituri din activităţi de prestări de servicii, potrivit legii.Autorizaţie - se vor înscrie numărul autorizaţiei de funcţionare care atesta dreptul plătitorului de a presta servicii, în conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizaţiei, precum şi denumirea organului care a eliberat autorizaţia.Contract - se vor înscrie numărul şi data contractului.3.13. MeseriiSe marcheaza cu "X" de către persoanele fizice care realizează în mod individual venituri din activităţi desfăşurate pe baza liberei iniţiative, din practicarea unei meserii.Autorizaţie - se vor înscrie numărul autorizaţiei de funcţionare care atesta dreptul plătitorului de a practica meseria, în conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizaţiei, precum şi denumirea organului care a eliberat autorizaţia.3.14. Contract de prestări de servicii, de comision, de mandat, de reprezentare şi alte asemenea contracteSe marcheaza cu "X" de către persoanele fizice care realizează în mod individual venituri din activităţi desfăşurate în baza unui contract de prestări de servicii, de comision, de mandat, de reprezentare şi alte asemenea contracte încheiate în conformitate cu prevederile Codului comercial.Contract - se vor înscrie numărul şi data contractului.3.2. Profesii liberaleSe marcheaza cu "X" de către persoanele fizice care realizează în mod individual venituri din prestări de servicii în domeniile ştiinţific, literar, artistic şi educativ, precum şi din alte profesii, cum ar fi: notar, avocat, medic, contabil, expert etc.Autorizaţie - se completează de toţi plătitorii care desfăşoară o profesie liberala, în mod individual.- se înscriu numărul autorizaţiei care atesta dreptul contribuabilului de a exercita o profesie liberala, data emiterii acesteia, precum şi denumirea organului care a eliberat autorizaţia.3.3. Drepturi de proprietate intelectualăSe marcheaza cu "X" de către plătitorii care realizează venituri în bani şi/sau în natura provenind din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală (valorificarea drepturilor industriale: brevete de invenţii, know-how, mărci înregistrate, franciza, drepturi de autor, inclusiv a drepturilor conexe de autor şi altele).3.4. AlteleSe marcheaza cu "X" de către plătitorii care realizează venituri din desfăşurarea altor activităţi, altele decât cele enunţate mai sus. Se va înscrie denumirea acestei activităţi.4. Cont bancarSe completează de plătitorii care au conturi bancare.5. Sediul principal de desfăşurare a activităţiiSe va completa adresa domiciliului sau a sediului principal de desfăşurare a activităţii. În cazul în care activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte de lucru, se va completa cu adresa sediului principal de desfăşurare a activităţii.6. Plătitor de T.V.A.Se marcheaza cu "X" în funcţie de tipul modificării: înregistrare (prin depăşirea plafonului sau prin opţiune) sau scoatere din evidenta.Data înregistrării sau scoaterii din evidenta se stabileşte conform legilor în vigoare.7. Plătitor de accizeSe marcheaza cu "X" în funcţie de tipul modificării: luare în evidenta sau scoatere din evidenta.Data luării în evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileşte conform legilor în vigoare.8. Date de identificare a reprezentantului fiscalSe completează numai în cazul în care declaraţia de menţiuni se întocmeşte şi se depune de reprezentanţii fiscali desemnaţi de plătitori.TALON 2Denumire organ fiscal - denumirea unităţii fiscale în a carei raza teritorială îşi are sediul/domiciliul plătitorulNumăr de înregistrare - numărul de înregistrare al declaraţiei, unic la nivel de an în cadrul unei unităţi fiscaleMarca - codul persoanei care a verificat şi a înregistrat declaraţiaTALON 3Se completează de organul fiscal care înregistrează declaraţia. ROMÂNIA ┌──┐ │MF│ DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ IMP 1.5 └──┘ PENTRU PERSOANE FIZICE STRĂINEMINISTERUL ŞI PERSOANE FIZICE ROMÂNE FĂRĂ DOMICILIU ÎN ROMÂNIAFINANŢELOR Persoană străină [ ] Persoană română fără domiciliu în România [ ]1. Date de identificare a persoanei fizice străine sau persoanei fizice române fără domiciliu în România ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 1.1 Nume └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 1.2 Prenume └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 1.3 Prenume mamă └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 1.4 Prenume tată └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 1.5 Data naşterii Ziua: ................ Luna: ................. Anul: ........... 1.6 Domiciliul actual Localitate ..................................................... Regiune administrativă ......................................... (regiune, judeţ, etc.) Strada .......................................... Nr. .......... Ţara ............................... 1.7 Act identificare Paşaport seria: .................... nr. ....................... Emis de (ţara): ......................... Data emiterii: ...............2. Reşedinţa din România pentru persoana fizică străină sau persoana fizică română fără domiciliu în România Localitate Judeţ Sector┌───────────────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐ ┌─────────────┐└───────────────────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────┘ └─────────────┘ Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.┌──────────────────────────────────────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐└──────────────────────────────────────────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘ Telefon Fax Email Cod poştal┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ ┌─────────┐└─────────────────────────────┘ └─────────────────────────┘ └─────────────────────────┘ └─────────┘─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ┌───────────────────────────────────────┐3. Venit anual estimat └───────────────────────────────────────┘ 3.1. Realizaţi exclusiv operaţiuni scutite de T.V.A.? ..... [ ] 3.2. Doriţi să optaţi pentru plata T.V.A.? ................ [ ]4. Reprezentant fiscal Nume, prenume/Denumire ......................................................................... Adresa: Judeţ ........................ Sector ........... Localitate ........................... Strada ...................... Nr. ..... Bloc ....... Scara ...... Etaj ....... Ap. ..... Cod poştal ............. Cod de înregistrare fiscală/ ┌──────────────────────────────────────────────┐ Cod numeric personal └──────────────────────────────────────────────┘─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Declar că cele menţionate sunt adevărate şi corecte. Numele persoanei care face declaraţia .......................................................... .......................................................... Semnătura .................. Valabil fără ştampilă Data: .../.../...... TALON 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Se completează de personalul organului fiscal─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumire organ fiscal .......................................................................... Număr de înregistrare .......................... Data înregistrării: .../.../...... Numele şi prenumele persoanei care a verificat ................................................. Marca ...................... TALON 2──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Se detaşează şi se înmânează persoanei care face declaraţia Plătitorul ............................................................ a depus DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ Număr de înregistrare ..................... Data înregistrării: .../.../...... Ştampila TALON 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────INSTRUCŢIUNIde completare a formularului "Declaraţie de înregistrarefiscală pentru persoane fizice străine şi persoane fiziceromâne fără domiciliu în România", IMP 1.51. Date de identificare a persoanei fizice străine sau a persoanei fizice române fără domiciliu în RomâniaSe completează de toţi plătitorii persoane fizice române fără domiciliu în România şi persoane fizice străine sau de reprezentantul fiscal desemnat de aceştia, inscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele de identificare a plătitorului care solicită înregistrarea.2. Reşedinţa din România pentru persoana fizica străină sau persoana fizica română fără domiciliu în RomâniaSe completează de toţi plătitorii persoane fizice române fără domiciliu în România şi persoane fizice străine sau de reprezentantul fiscal desemnat de aceştia, inscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele de identificare a plătitorului care solicită modificarea.3. Venit anual estimatSe va completa de plătitor, inscriind venitul anual pe care estimeaza sa îl realizeze în anul fiscal în care se face înregistrarea.3.1. Realizaţi exclusiv operaţiuni scutite de T.V.A.?Se marcheaza cu "X" de către plătitorii care efectuează numai operaţiuni scutite de T.V.A., potrivit legii.3.2. Doriti sa optati pentru plata T.V.A.?Se marcheaza cu "X" de către plătitorii care optează pentru plata T.V.A.4. Reprezentant fiscalSe completează numai în cazul în care declaraţia de înregistrare se întocmeşte şi se depune de reprezentanţii fiscali desemnaţi de plătitori.TALON 2Denumire organ fiscal - denumirea unităţii fiscale în a carei raza teritorială îşi are reşedinţa plătitorulNumăr de înregistrare - numărul de înregistrare al declaraţiei, unic la nivel de an în cadrul unei unităţi fiscaleMarca - codul persoanei care a verificat şi a înregistrat declaraţiaTALON 3Se completează de organul fiscal care înregistrează declaraţia.ROMÂNIA ┌──┐ │MF│ DECLARAŢIE DE MENŢIUNI IMP 1.6 └──┘ PENTRU PERSOANE FIZICE STRĂINEMINISTERUL ŞI PERSOANE FIZICE ROMÂNE FĂRĂ DOMICILIU ÎN ROMÂNIAFINANŢELOR Persoană străină [ ] Persoană română fără domiciliu în România [ ]1. Date de identificare a persoanei fizice străine sau persoanei fizice române fără domiciliu în România ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 1.1 Număr de identificare fiscală └────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 1.2 Nume └────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 1.3 Prenume └────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 1.4 Prenume mamă └────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 1.5 Prenume tată └────────────────────────────────────────────────────────────┘ 1.6 Data naşterii Ziua: ................ Luna: ................. Anul: ........... 1.7 Domiciliul actual Localitate ..................................................... Regiune administrativă ......................................... (regiune, judeţ, etc.) Strada .......................................... Nr. .......... Ţara ............................... 1.8 Act identificare Paşaport seria: .................... nr. ....................... Emis de (ţara): ......................... Data emiterii: ...............2. Modificări privind datele de identificare ale persoanei fizice străine sau persoanei fizice române fără domiciliu în România ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 2.1 Nume └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 2.2 Prenume └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 2.3 Prenume mamă └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 2.4 Prenume tată └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 2.5 Data naşterii Ziua: ................ Luna: ................. Anul: ........... 2.6 Domiciliul actual Localitate ..................................................... Regiune administrativă ......................................... (regiune, judeţ, etc.) Strada .......................................... Nr. .......... Ţara ............................... 2.7 Act identificare Paşaport seria: .................... nr. ....................... Emis de (ţara): ......................... Data emiterii: ...............─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─3. Reşedinţa din România pentru persoana fizică străină sau persoana fizică română fără domiciliu stabil în România Localitate Judeţ Sector┌───────────────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐ ┌─────────────┐└───────────────────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────┘ └─────────────┘ Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.┌──────────────────────────────────────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐└──────────────────────────────────────────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘ Telefon Fax Email Cod poştal┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ ┌─────────┐└─────────────────────────────┘ └─────────────────────────┘ └─────────────────────────┘ └─────────┘4. Plătitor de TVA 4.1. Înregistrare prin depăşirea plafonului [ ] Începând cu data [.../.../....] 4.2. Înregistrare prin opţiune [ ] Începând cu data [.../.../....] 4.3. Scoatere din evidenţă [ ] Începând cu data [.../.../....]───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5. Reprezentant fiscal Nume, prenume/Denumire ......................................................................... Adresa: Judeţ ........................ Sector ........... Localitate ........................... Strada ...................... Nr. ..... Bloc ....... Scara ...... Etaj ....... Ap. ..... Cod poştal ............. Cod de înregistrare fiscală/ ┌──────────────────────────────────────────────┐ Cod numeric personal └──────────────────────────────────────────────┘─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Declar că cele menţionate sunt adevărate şi corecte. Numele persoanei care face declaraţia .......................................................... .......................................................... Semnătura .................. Valabil fără ştampilă Data: .../.../...... TALON 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Se completează de personalul organului fiscal─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumire organ fiscal .......................................................................... Număr de înregistrare .......................... Data înregistrării: .../.../...... Numele şi prenumele persoanei care a verificat ................................................. Marca ...................... TALON 2──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Se detaşează şi se înmânează persoanei care face declaraţia Plătitorul ............................................................ a depus DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ Număr de înregistrare ..................... Data înregistrării: .../.../...... Ştampila TALON 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────INSTRUCŢIUNIde completare a formularului "Declaraţie de menţiunipentru persoane fizice străine şi persoane fizice românefără domiciliu în România", IMP 1.61. Date de identificare a persoanei fizice străine sau persoanei fizice române fără domiciliu în RomâniaSe completează de toţi plătitorii persoane fizice române fără domiciliu în România şi persoane fizice străine sau de reprezentantul fiscal desemnat de aceştia, inscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele de identificare a plătitorului care solicită modificarea.2. Modificări privind datele de identificare a persoanei fizice străine sau a persoanei fizice române fără domiciliu în RomâniaSe completează de toţi plătitorii persoane fizice române fără domiciliu în România şi persoane fizice străine sau de reprezentantul fiscal desemnat de aceştia, inscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele de identificare a plătitorului care solicită modificarea.3. Reşedinţa din România pentru persoana fizica străină sau persoana fizica română fără domiciliu stabil în RomâniaSe completează de toţi plătitorii persoane fizice române fără domiciliu în România şi persoane fizice străine sau de reprezentantul fiscal desemnat de aceştia, inscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele de identificare a plătitorului care solicită modificarea.4. Plătitor de T.V.A.Se marcheaza cu "X" în funcţie de tipul modificării: înregistrare (prin depăşirea plafonului sau prin opţiune) sau scoatere din evidenta.Data înregistrării sau scoaterii din evidenta se stabileşte conform legilor în vigoare.5. Reprezentant fiscalSe completează numai în cazul în care declaraţia de menţiuni se întocmeşte şi se depune de reprezentanţii fiscali desemnaţi de plătitori.TALON 2Denumire organ fiscal - denumirea unităţii fiscale în a carei raza teritorială îşi are reşedinţa plătitorulNumăr de înregistrare - numărul de înregistrare al declaraţiei, unic la nivel de an în cadrul unei unităţi fiscaleMarca - codul persoanei care a verificat şi a înregistrat declaraţiaTALON 3Se completează de organul fiscal care înregistrează declaraţia.ROMÂNIA ┌──┐ │MF│ DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/DE MENŢIUNI IMP 1.7 └──┘ PENTRU INSTITUŢIILE PUBLICEMINISTERULFINANŢELOR1. Felul declaraţiei 1.1 Declaraţie de înregistrare ca plătitor [ ] 1.3 Declaraţie de fuziune [ ] 1.2 Declaraţie de modificare a datelor iniţiale [ ] 1.4 Declaraţie de încetare a activităţii [ ]───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Date de identificare a instituţiei ┌────────────────────────────────────┐ 2.1 Cod de înregistrare fiscală └────────────────────────────────────┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 2.2 Denumire └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────┐ ┌───────┐ 2.3 Judeţ └──────────────────────────┘ Sector└───────┘ ┌──────────────────────────┐ 2.4 Localitate └──────────────────────────┘ ┌─────────────────────────┐ ┌───────┐ ┌───────┐ ┌───────┐ 2.5 Stradă └─────────────────────────┘ Nr. └───────┘ Bloc └───────┘ Scara └───────┘ ┌──────────────┐ ┌──────────┐ ┌────────┐ Cod poştal└──────────────┘ Etaj └──────────┘ Ap. └────────┘ ┌────────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌───────────────────────────┐ 2.6 Telefon └────────────────────┘ Fax └────────────────┘ Email └───────────────────────────┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 2.7 Act normativ de înfiinţare └───────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────┐ 2.8 Cod statistic SIRUES └────────────────────────────────────────────┘ 2.9 Felul ordonatorului de credite: principal [ ] secundar [ ] terţiar [ ]───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Sector de activitate 3.1 Învăţământ [ ] 3.7 Ordine publică siguranţă naţională [ ] 3.2 Sănătate [ ] 3.8 Autorităţi publice [ ] 3.3 Cultură, religie şi acţiuni privind [ ] 3.9 Transporturi şi comunicaţii [ ] activitatea sportivă şi de tineret 3.10 Mediu şi ape [ ] 3.4 Asistenţă socială, alocaţii, pensii, [ ] 3.11 Industrie [ ] ajutoare şi indemnizaţii 3.12 Agricultură [ ] 3.5 Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe [ ] 3.13 Cercetare ştiinţifică [ ] 3.6 Apărare naţională [ ] 3.14 Alte activităţi [ ]───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4. Sistemul de finanţare 4.1 Integral din bugetul de stat sau bugetele locale, după caz, în funcţie de subordonarea acestora [ ] 4.2 Din veniturile extrabugetare şi alocaţii acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale, în funcţie de subordonare [ ] 4.3 Integral din venituri extrabugetare [ ] 4.4 Din fonduri cu destinaţie specială stabilite prin lege a se finanţa din aceste fonduri [ ]─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─5. Organ tutelar 5.1 MINISTERUL SAU INSTITUŢIA CENTRALĂ (din clasificaţia bugetară) ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ Denumire └─────────────────────────────────────────────────────────┘ Cod └─────────────────────┘ 5.2 CONSILIUL JUDEŢEAN (din clasificaţia bugetară) ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ Denumire └─────────────────────────────────────────────────────────┘ Cod └─────────────────────┘ 5.3 CONSILIUL LOCAL ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ Denumire └─────────────────────────────────────────────────────────┘ Cod └─────────────────────┘6. Data încetării activităţii .../.../...... ┌───────────────────────┐7. Codul de înregistrare fiscală al unităţii rezultate în urma fuziunii └───────────────────────┘─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Declar că cele menţionate sunt adevărate şi corecte. Ordonator de credite ........................................................................... Titlul persoanei care face declaraţia .......................................................... Semnătura .................. Valabil fără ştampilă Data: .../.../...... TALON 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Se completează de personalul organului fiscal─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumire organ fiscal .......................................................................... Număr de înregistrare .......................... Data înregistrării: .../.../...... Numele şi prenumele persoanei care a verificat ................................................. Marca ...................... TALON 2──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Se detaşează şi se înmânează persoanei care face declaraţia Plătitorul ............................................................ a depus DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ PENTRU INSTITUŢII PUBLICE Număr de înregistrare ..................... Data înregistrării: .../.../...... Ştampila TALON 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────INSTRUCŢIUNIde completare a formularului "Declaraţie deînregistrare fiscală/de menţiuni pentru instituţii publice", IMP 1.7Formularul se completează la masina de scris sau echipamente similare.1. Felul declaraţieiSe marcheaza cu "X" unul dintre pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, după caz.Declaraţia tip 1.2 se completează când se modifica una dintre datele înscrise în cap. 2-5 inclusiv.În cazul încetării activităţii se completează declaraţia tip 1.4, respectiv cap. 2 şi cap. 6.În cazul fuzionării instituţia care încetează sa existe completează declaraţia tip 1.3.2. Date de identificare a instituţieiSe completează în mod obligatoriu pentru declaraţiile tip 1.2, 1.3 şi 1.4.Se completează în mod obligatoriu de toţi declarantii pct. 2.2-2.5 şi 2.7.3. Sectorul de activitateSe marcheaza cu "X" unul dintre sectoarele de activitate.4. Sistemul de finanţareSe marcheaza cu "X" unul dintre sisteme.5. Organ tutelar (ordonator principal sau secundar de credite, după caz)5.1. Ministerul sau instituţia centrala (din clasificatia bugetară) - se completează denumirea şi codul instituţiei.5.2. Consiliul judeţean (din clasificatia bugetară) - se completează denumirea şi codul judeţului.5.3. Consiliul local - se completează codul primăriilor, atribuit pe plan local de direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat, de la 001 la 999.7. Codul de înregistrare fiscală al unităţii rezultate în urma fuziuniiSe completează numai în cazul declaraţiei tip 1.4.TALON 2Denumire organ fiscal - denumirea unităţii fiscale în a carei raza teritorială îşi are sediul/domiciliul plătitorulNumăr de înregistrare - numărul de înregistrare al declaraţiei, unic la nivel de an în cadrul unei unităţi fiscaleMarca - codul persoanei care a verificat şi a înregistrat declaraţiaTALON 3Se completează de organul fiscal care înregistrează declaraţia.  +  Anexa 2CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE, MODUL DEDIFUZARE, DE UTILIZARE ŞI DE PĂSTRARE ALE FORMULARELOR1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscală pentru persoane juridice, asociaţii familiale şi asociaţii civile fără personalitate juridică2. Cod: 14.13.01.10/13. Format: A4/t 2x24. Caracteristici de tipărire: file duble5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: atribuirea codului de înregistrare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală7. Se întocmeşte în: 2 exemplare de: plătitorii de impozite şi taxe, persoane juridice, asociaţii familiale şi asociaţii fără personalitate juridică sau de către reprezentantul fiscal8. Circula: - originalul - la organul fiscal- copia - la contribuabil9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabililor1. Denumire: Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asociaţii familiale şi asociaţii civile fără personalitate juridică2. Cod: 14.13.01.11/13. Format: A4/t 2x24. Caracteristici de tipărire: file duble5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: actualizarea informaţiilor despre plătitorii de impozite şi taxe, persoane juridice, asociaţii familiale şi asociaţii civile fără personalitate juridică, care au fost înregistraţi7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: plătitorii de impozite şi taxe persoane juridice, asociaţii familiale şi asociaţii fără personalitate juridică sau de reprezenantul fiscal8. Circula: - originalul - la organul fiscal- copia - la contribuabil9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabililor1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscală pentru persoane fizice române cu domiciliul în România2. Cod: 14.13.01.10/23. Format: A4/t(2x2)4. Caracteristici de tipărire: file duble5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: înregistrarea fiscală a persoanelor fizice române pentru organizarea evidentei, potrivit codului numeric personal, a persoanelor fizice române cu domiciliul în România sau eliberarea certificatului de înregistrare fiscală care va conţine codul numeric personal precedat de litera "R", pentru persoanele fizice plătitoare de T.V.A.7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: plătitorii de impozite şi taxe persoane fizice române cu domiciliul în România sau de reprezentantul fiscal8. Circula: - originalul - la organul fiscal- copia - la contribuabil9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabililor1. Denumire: Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române cu domiciliul în România2. Cod: 14.13.01.11/23. Format: A4/t(2x2)4. Caracteristici de tipărire: file duble5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: actualizarea informaţiilor despre persoanele fizice române cu domiciliul în România, înregistrate ca plătitori de impozite şi taxe7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: plătitorii de impozite şi taxe persoane fizice române cu domiciliul în România sau de reprezentantul fiscal8. Circula: - originalul - la organul fiscal- copia - la contribuabil9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabililor1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscală pentru persoane fizice străine şi persoane fizice române fără domiciliu în România2. Cod: 14.13.01.10/33. Format: A4/t(2x2)4. Caracteristici de tipărire: file duble5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: atribuirea numărului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală pentru persoane fizice străine şi persoane fizice române fără domiciliu în România7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: plătitorii de impozite şi taxe persoane fizice străine şi persoane fizice române fără domiciliu în România sau de reprezentantul fiscal8. Circula: - originalul - la organul fiscal- copia - la contribuabil9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabililor1. Denumire: Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice străine şi persoane fizice române fără domiciliu în România2. Cod: 14.13.01.11/33. Format: A4/t(2x2)4. Caracteristici de tipărire: file duble5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: actualizarea informaţiilor despre persoane fizice străine şi persoane fizice române fără domiciliu în România ca plătitori de impozite şi taxe7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: plătitorii de impozite şi taxe persoane fizice străine şi persoane fizice române fără domiciliu în România sau de reprezentantul fiscal8. Circula: - originalul - la organul fiscal- copia - la contribuabil9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabililor1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru instituţii publice2. Cod: 14.13.01.12/10.113. Format: A4/t(2x2)4. Caracteristici de tipărire: file duble5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: atribuirea codului de înregistrare fiscală pentru instituţiile publice şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor despre acestea7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: instituţiile publice8. Circula: - originalul - la organul fiscal- copia - la instituţia publică9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al instituţiei publice---------------