LEGE nr. 155 din 24 mai 2022privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 25 mai 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 10 din 30 august 2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 195/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 31 august 2021, cu următoarea modificare:– La articolul I punctul 8, alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:(2) Operatorii pot folosi material de reproducere a plantelor care nu este obținut din producția ecologică, pe teritoriul României, în măsura în care utilizatorii unui astfel de material pot demonstra că nu au putut obține de pe piața națională/europeană un material de reproducere care să satisfacă exigențele metodelor de producție ecologică, numai în baza unei autorizații emise de către organismele de control aprobate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 24 mai 2022.Nr. 155.-----