HOTĂRÂRE nr. 677 din 23 mai 2022pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 23 mai 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 28 ianuarie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor este de 548, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.2. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Ministrul mediului, apelor și pădurilor este ajutat în activitatea sa de 5 secretari de stat, numiți prin decizii ale prim-ministrului, precum și de secretarul general și de 3 secretari generali adjuncți, numiți în condițiile legii.3. Anexa nr. 1 se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 23 mai 2022.Nr. 677.  +  ANEXĂ^1)^(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 43/2020)
  Structura organizatorică a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
  ^1) Anexa este reprodusă în facsimil.
  ----