HOTĂRÂRE nr. 664 din 18 mai 2022privind reactualizarea valorii taxelor pentru activitățile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 23 mai 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 44 alin. (5) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICValoarea taxelor anuale, prevăzute la art. 44 alin. (2)-(4) din Legea minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se reactualizează după cum urmează:a) taxa anuală pentru activitatea de prospecțiune se stabilește la 411 lei/kmp;b) taxa anuală pentru activitatea de explorare se stabilește la 1.651 lei/ kmp;c) taxa anuală pentru activitatea de exploatare se stabilește la 41.275 lei/ kmp.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Mircea Abrudean
  p. Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
  Sorin-Călin Gal
  p. Ministrul energiei,
  George-Sergiu Niculescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 18 mai 2022.Nr. 664.-----